ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สัญชาตญาณ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัญชาตญาณ-, *สัญชาตญาณ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญชาตญาณ(n) instinct, Syn. สัญชาตเวค, Example: มนุษย์จะไม่สามารถควบคุมแรงกระตุ้นจากสัญชาตญาณบางอย่างได้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้กระทำสิ่งที่ตนต้องการกระทำ, Thai Definition: ความรู้ที่มีมาแต่กำเนิดของคนและสัตว์ ทำให้มีความรู้สึกและกระทำได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัญชาตญาณ(-ชาดตะ-) น. ความรู้ที่มีมาแต่กำเนิดของคนและสัตว์ ทำให้มีความรู้สึกและกระทำได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอน เช่น สัญชาตญาณในการป้องกันตัว สัญชาตญาณในการรวมหมู่, สัญชาตเวค ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instinctสัญชาตญาณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instinctสัญชาตญาณ [TU Subject Heading]
Instinct (Philosophy)สัญชาตญาณ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Instinctสัญชาตญาณ [การแพทย์]
Instinct, Aggressiveสัญชาตญาณแห่งความก้าวร้าวหรือการทำลาย [การแพทย์]
Instinct, Basicสัญชาตญาณมูลฐาน [การแพทย์]
Instinct, Deathสัญชาตญาณแห่งความก้าวร้าวหรือการทำลาย, สัญชาตญานแห่งความตาย [การแพทย์]
Instinct, Matingสัญชาตญาณเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's working on instinct, a deep, dark, primordial instinct.แต่มันทำงานด้วยสัญชาตญาณ สัญชาตญาณดิบ Day of the Dead (1985)
I have the instinct of a cat.ปราดเปรียว ว่องไว ฉันมีสัญชาตญาณแมว An American Tail (1986)
And if self-preservation is an instinct you possess, you'd better fuckin' do it and do it quick.และหากเก็บรักษาด้วยตนเองเป็นสัญชาตญาณที่คุณมี, คุณควรที่จะ fuckin 'ทำมันและทำมันได้อย่างรวดเร็ว Pulp Fiction (1994)
But I have instincts.แต่สัญชาตญาณมันบอก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I dare you!...เขาต้องฆ่าคุณแล้ว ขอเตือนไว้ก่อนนะว่า ฉันมีสัญชาตญาณของแมวป่า Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Like it's damn near instinctive.สัญชาตญาณก็เช่นกัน Ghost in the Shell (1995)
It was instinct.สัญชาตญาณน่ะ Dark Harbor (1998)
I've been seeing a lot of instinct lately.ผมเห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับสัญชาตญาณมาเยอะครับ Dark Harbor (1998)
But you have great instincts.แต่คุณมีสัญชาตญาณที่ดี Dark Harbor (1998)
Just feel.แค่ใช้ความรู้สึก ใช้สัญชาตญาณของเธอ Pi (1998)
The computer has a sense of its own silicon nature and it prints out its ingredients.ในตัวตนเอง คอมพิวเตอร์มีสัญชาตญาณ ของความเป็นซิลิคอน จึงพิมพ์ส่วนประกอบของตัวเองออกมา Pi (1998)
You have good instincts for things like that?คุณมีสัญชาตญาณเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เหรอ Unbreakable (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัญชาตญาณ[sanchāttayān] (n) EN: instinct ; intuition  FR: instinct [ m ] ; intuition [ f ]
สัญชาตญาณดิบ[sanchāttayān dip] (n, exp) EN: instinct animal  FR: instinct animal [ m ]
สัญชาตญาณมืด[sanchāttayān meūt] (n, exp) EN: raw instinct  FR: instinct brut [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instinct(n) สัญชาตญาณ, See also: ปฐมฌาน
self-preservation(n) สัญชาตญาณการเอาตัวรอด, See also: ความสามารถในการรักษาตัวรอด, สัญชาตญาณในการรักษาตัวรอด, การรักษาตัวรอด, Syn. selfishness, self-defense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
instinct(อิน'สทิงคทฺ) n. สัญชาตญาณ adj. มีชีวิตชีวา, เต็มไปด้วยความมั่นใจ, Syn. tendency, impulse
instinctive(อินสทิงคฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับสัญชาตญาณ, เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม., See also: instinctively adv., Syn. inborn, innate
intuition(อินทูอิช'เชิน) n. การรู้โดยสัญชาตญาณ, การรู้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ, การหยั่งรู้ความเข้าใจอันซาบซึ้ง, ความสามารถในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณ, สหัชญาณ., See also: intuitional adj. intuitionly adv., Syn. feeling, sixth se
intuitive(อินทู'อิทิฟว) adj. โดยสัญชาตญาณ, โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ, โดยสหัชญาณ, โดยการหยั่งรู้., See also: intuitiveness n., Syn. deluge
self-preservation(เซลฟฺ'เพรสเซอเว'เชิน) n. การรักษาตัวรอด, ความสามารถในการรักษาตัวรอด, สัญชาตญาณในการรักษาตัวรอด, สัญชาตญาณใน การป้องกันตัว
sex(เซคซฺ) n. เพศ, สัญชาตญาณทางเพศ, ความสนใจทางเพศ, ความรู้สึกทางเพศ, กาม, เรื่องประเวณี, การร่วมเพศ, การร่วมประเวณี vt. ตรวจดูเพศ (โดยเฉพาะของลูกไก่แรกเกิด) , เพิ่มความรู้สึกทางเพศ, แบ่งเพศ., See also: sexless adj.
spontaneous(สพอนเท'เนียส) adj. เกิดขึ้นโดยตัวของมันเอง, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาตญาณ, จากภายใน, โดยทันที., See also: spontaneousness n., Syn. instinctive, involuntary, natural
visceral(วิส'เซอเริล) adj. เกี่ยวกับหรือมีผลต่ออวัยวะภายใน, เป็นสัญชาตญาณ.

English-Thai: Nontri Dictionary
instinct(n) สัญชาตญาณ
instinctive(adj) เกี่ยวกับสัญชาตญาณ
intuitive(adj) โดยการหยั่งรู้, โดยสัญชาตญาณ, ซึ่งสังหรณ์ใจ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top