ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*evacuation*

IH0 V AE2 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: evacuation, -evacuation-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evacuation(n) การระบายของเสียในร่างกายออก, See also: การถ่ายของเสียในร่างกายออก, Syn. discharge, draining
evacuation(n) การอพยพ, See also: การย้ายไปยังที่ปลอดภัยกว่า, Syn. removal, withdrawal
evacuation(n) สิ่งที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย ได้แก่ ปัสสาวะ อุจจาระ, Syn. excrement, feces, urine

English-Thai: Nontri Dictionary
evacuation(n) การถอนทหาร,การอพยพ,การโยกย้าย,การขับออก,การทำให้ว่างเปล่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abortion by dilatation and evacuationการทำให้แท้งโดยการขยายปากมดลูกเอาเด็กออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
evacuation๑. การถ่ายออก, การขจัดออก๒. สิ่งถ่ายออก, สิ่งถูกขจัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
evacuation๑. การอพยพ๒. การส่งกลับ (ทหาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evacuationการอพยพหลบภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evacuation of civiliansการอพยพพลเรือน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These are the evacuation orders.ฉันไม่คิดยังงั้น Schindler's List (1993)
Evacuation complete.ทุกอย่างพร้อม Ghost in the Shell (1995)
You're talking about the evacuation of 7,400 people.คุณกำลังพูดถึง เกี่ยวกับการอพยพของ 7,400 คน Dante's Peak (1997)
- All I'm talking about... is you consider alerting the town to the possibility of an evacuation.- สิ่งที่ผมกำลังพูดถึง ... คือคุณพิจารณาการแจ้งเตือนเมือง เป็นไปได้ของการอพยพ Dante's Peak (1997)
Norman, why don't you pull out the town's emergency evacuation plans.นอร์แมนทำไมคุณไม่ดึงออก เมืองแผนอพยพฉุกเฉิน Dante's Peak (1997)
I am requesting that all residents attend a meeting at the high school... at 6:00 p. m. to discuss the evacuation of our town.ฉันกำลังขอให้ผู้อยู่อาศัยทั้งหมด เข้าร่วมประชุมที่โรงเรียนมัธยม ... ที่ 6: 00 พี ม. Dante's Peak (1997)
There will be a meeting held... in the high school at 6:00 p. m. to discuss the evacuation of Dante's Peak.ในโรงเรียนมัธยมที่ 6: 00 พี ม. ไปยัง หารือเกี่ยวกับการอพยพของพีคของดันเต้ Dante's Peak (1997)
I want you to remember, no one should leave tonight without a copy... of the town's emergency evacuation plan.ฉันต้องการให้คุณจำไว้ว่าไม่มีใครควร โดยไม่ต้องออกจากคืนสำเนา ... ฉุกเฉินของเมือง แผนอพยพ Dante's Peak (1997)
Sir, where is your designated evacuation center?คุณประจำอยู่ศูนย์อพยพไหน The Time Machine (2002)
You will be held in detention until your evacuation center clears you for transport.คุณจะโดนกักบริเวณ จนกว่าศูนย์อพยพยืนยันมา The Time Machine (2002)
This is U-Gamma 7, evacuation complete but we just lost contact with Gamma 12.นี่ ยู-แกมม่า7 การอพยพสำเร็จ... ...แต่ว่าพวกเราเพิ่งจะเสียการติดต่อ กับ แกมม่า12 Resident Evil: Apocalypse (2004)
We don't need weapons. We need evacuation!พวกเราไม่ต้องการอาวุธ เราต้องการการถอยกำลัง Resident Evil: Apocalypse (2004)
You have to start thinking about large-scale evacuations right now.ท่านต้องคิดเรื่องอพยพคนจำนวนมาก The Day After Tomorrow (2004)
-Evacuations?-อพยพเหรอ The Day After Tomorrow (2004)
I was covering the evacuation of Shanghai.ตอนนั้นฉันกำลังชุลมุน กับข่าวการอพยพคนที่เซี่ยงไฮ้ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
And in Rwanda, humanitarian agencies report that a rapid advance by the Tutsi rebel army has sparked a mass evacuation of Hutu refugees towards the Congo.กลุ่มมนุษสิทธิชนในราวันดา รายงานว่า มีการขยายตัวของกลุ่มก่อการร้ายทุซซี่ ทำให้มีผู้ลี้ภัยชาวฮูตูมากมาย หนีไปยังคองโก Hotel Rwanda (2004)
Takako, on evacuation in Nagano, is also doing well.ทากาโกะ กำลังอพยพไป นากาโนะ ก็เรียบร้อยดี ไม่มีอะไร Letters from Iwo Jima (2006)
Anyone of you could initiate a full Buy More evacuation by uttering one word. -Pineapple.เราสามารถสั่งอพยพคนได้เพียงคำเดียว Chuck Versus the Nemesis (2007)
Evacuation protocol in full effect.ขั้นตอนการอพยพเต็มรูปแบบ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
It's an evacuation order.คำสั่งอพยพ Chapter Six 'The Line' (2007)
It's an evacuation order.มันเป็นคำสั่งอพยพ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
- I was on a Red Cross evacuation ship out of Saint Paolo.ฉันอยู่บนเรืออพยพของพวกกาชาดจากเซาท์เปาโล I Am Legend (2007)
Everything just fell apart, there was no evacuation.ที่อย่างล้มเหลวหมด - มันไม่เคยมีโครงการอพยพ\ I Am Legend (2007)
What's the Army's evacuation plan?กองทัพมีแผนอพยพยังไง? Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
I got first-hand accounts of all the events I didn't personally witness... the conditions in prison, the evacuation to Dunkirk, everything.ฉันเริ่มเขียนเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมด ฉันไม่มีพยานมายืนยัน ด้วยเงื่อนไขที่จำกัดไม่ว่าเรื่อง การอพยพไปที่เมืองดันเคิค, ทุก ๆ อย่าง Atonement (2007)
Robbie Turner died of septicaemia at Bray-Dunes... on June the first, 1940... the last day of the evacuation.ร็อบบี้ เทอร์เนอร์ ตายเพราะเสียเลือดมาก ที่ เบรย์-ดันส์ ในเดือนมิถุนายน ปี 1940 วันสุดท้ายในการอพยพ Atonement (2007)
This is a mandatory evacuation.นี่เป็นคำสั่งให้อพยพประชาชน Cloverfield (2008)
This is a mandatory evacuation!นี่เป็นคำสั่งอพยพประชาชน! Cloverfield (2008)
It's my pre-packed disaster evacuation bag.นี่คือกระเป๋าเพื่อการอยู่รอดจากหายนะของฉัน The Bad Fish Paradigm (2008)
The evacuation is proceeding slowly, Madam.การอพยพ กำลังเป็นไปได้ช้า มาดาม Shadow of Malevolence (2008)
Rendezvous at the south landing bay immediately for evacuation.ไปรวมพลที่ลานจอดทิศใต้ เดี๋ยวนี้ เพื่อเตรียมล่าถอย. Duel of the Droids (2008)
They're being deployed for the evacuation.พวกเขามีงานล้นมือ สำหรับการอพยพออกไป 24: Redemption (2008)
-Evacuation?การอพยพหรือ? 24: Redemption (2008)
Trading has been halted on the New York Stock Exchange, the Nikkei and Hang Seng, as Manhattan prepares for a massive evacuation.มีการหยุดการซื้อขายหุ้น ในตลาดหุ้นนิวยอร์ค ญี่ปุ่น ฮ่องกง และทางแมนฮัตตัน The Day the Earth Stood Still (2008)
All scheduled trains into and out of Penn Station Manhattan are canceled due to the ongoing evacuation and the security perimeter in Central Park.ขบวนรถไฟสาย ที่เดินทางออกจาก สถานีแมนฮัทตัน ถูกยกเลิก จากการอพยพคน The Day the Earth Stood Still (2008)
Evacuation registration point is located two blocks this way.ศูนย์ลงทะเบียนผู้อพยพ อยู่ห่างจากที่นี่ไปสองช่วงตึก The Day the Earth Stood Still (2008)
A station-wide evacuation is in progress.ขอให้ผู้โดยสารย้ายไปที่โล่งแจ้ง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Three minutes until evacuation's complete, sir.อีกสามนาที เสร็จสิ้นการอพยพครับ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Alright, the evacuation's only going to get him out in the yard.ที่จะโยกย้ายเฉพาะหลา Prison Break: The Final Break (2009)
Adrian, you have to begin the evacuation.เอเดรียน นายควรจะเตรียมเคลื่อนย้ายนะ 2012 (2009)
The mission is over, I request evacuation.ภารกิจนี้มันจบแล้ว [ Rec ] 2 (2009)
And now I will ready your ship for evacuation.และตอนนี้ข้ากำลังจะเตรียม ยานสำหรับอพยพไว้ให้ท่าน Liberty on Ryloth (2009)
I ordered an evacuation!ผมสังให้ทุกคนอพยพ Air: Part 1 (2009)
county officials are advising all hawley residents to prepare for what could become mandatory evacuations.เจ้าหน้าที่ประจำอำเภอแนะนำให้ประชาชนในฮาวลีย์ เตรียมการประกาศอพยพ Free to Be You and Me (2009)
Detective walker will organize an evacuationนักสืบวอคเกอร์ จะวางแผน เรื่องการอพยพ Faceless, Nameless (2009)
So we'll have school buses for evacuation.เราเตรียมรถรับ-ส่ง เพื่ออพยพเด็ก Faceless, Nameless (2009)
Alright, the evacuation's only going to get him out in the yard.เอาล่ะ การอพอพเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขาออกมาข้างนอกได้ Free (2009)
There's no possibility of evacuation.เป็นไปไม่ได้ที่จะทำการอพยพ Holocron Heist (2009)
- I suggest immediate evacuation.- ข้าแนะนำให้ทำการอพยพโดยทันที Holocron Heist (2009)
Move off to a safe distance, Admiral, and await my signal for evacuation.ขยับออกไประยะปลอดภัย ท่านพลเรือ แล้วรอสัญญาณทำการอพยพจากข้า Holocron Heist (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evacuationThe flow of evacuation events from occurrence of a large earthquake to the conclusion of emergency counter measures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [ with local updates ]
ขี้(v) defecate, See also: evacuate, have an evacuation, Syn. ถ่าย, อึ, ถ่ายอุจจาระ, Example: ทำไมเพื่อนแกขี้นานจัง คนอื่นเขารออยู่นะโว้ย, Thai Definition: ขับถ่ายของเสียหรือกากอาหารจากร่างกายออกมาทางทวารหนัก, Notes: (ปาก)
การย้ายถิ่น(n) migration, See also: move, evacuation, removal, Syn. การอพยพ, การโยกย้าย, Example: ปัจจุบันแรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ก่อให้เกิดปัญหาการย้ายถิ่นขึ้นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบความปลอดภัย[rabop khwām pløt phai] (n, exp) EN: safety measures  FR: système de sécurité [ m ] ; mesures d'évacuation [ fpl ]
ท่อน้ำทิ้ง[thø nām thing] (n, exp) EN: drain  FR: tuyau d'évacuation (des eaux sales) [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVACUATION IH0 V AE2 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N
EVACUATION IY0 V AE1 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N
EVACUATIONS IH0 V AE2 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N Z
EVACUATIONS IY0 V AE1 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evacuation (n) ˈɪvˌækjuˈɛɪʃən (i1 v a2 k y u ei1 sh @ n)
evacuations (n) ˈɪvˌækjuˈɛɪʃənz (i1 v a2 k y u ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排泄[pái xiè, ㄆㄞˊ ㄒㄧㄝˋ, ] to excrete; evacuation (of bowels); drainage (of factory waste etc), #19,207 [Add to Longdo]
疏散措施[shū sàn cuò shī, ㄕㄨ ㄙㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, ] evacuation; measures to evacuate a building in an emergency [Add to Longdo]
避险[bì xiǎn, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢˇ, / ] to escape danger; an evacuation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entleerung { f }evacuation [Add to Longdo]
Evakuierung { f }evacuation [Add to Longdo]
Räumung { f } (bei Gefahr)evacuation [Add to Longdo]
Zwangsräumung { f }compulsory evacuation [Add to Longdo]
Evakuation { f } [ med. ]evacuation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お通じ;御通じ[おつうじ, otsuuji] (n) (pol) (See 通じ) bowel movement; evacuation [Add to Longdo]
エバキュエーション[ebakyue-shon] (n, vs) evacuation [Add to Longdo]
引き上げ(P);引き揚げ;引上げ;引揚げ;引揚[ひきあげ, hikiage] (n) (1) pulling up; drawing up; salvage; re-flotation; (2) raising; increase; upward revision; (3) repatriation; evacuation; (P) [Add to Longdo]
引き揚げ船;引揚船[ひきあげふね;ひきあげぶね, hikiagefune ; hikiagebune] (n) evacuation boat; repatriation ship [Add to Longdo]
下し[くだし, kudashi] (n) evacuation; purgation [Add to Longdo]
学童疎開[がくどうそかい, gakudousokai] (n) evacuation of school children (from major cities to more rural areas, esp. during late World War II) [Add to Longdo]
救出作戦[きゅうしゅつさくせん, kyuushutsusakusen] (n) rescue mission; evacuation operation [Add to Longdo]
共同疎開[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) community evacuation [Add to Longdo]
強制疎開[きょうせいそかい, kyouseisokai] (n) forced evacuation [Add to Longdo]
緊急避難[きんきゅうひなん, kinkyuuhinan] (n) emergency evacuation [Add to Longdo]
疎開[そかい, sokai] (n, vs) dispersal; evacuation; deployment; (P) [Add to Longdo]
退去[たいきょ, taikyo] (n, vs, adj-no) (1) departure; leaving; going away; evacuation; (2) recession; (P) [Add to Longdo]
退避[たいひ, taihi] (n, vs) (1) taking refuge; evacuation; (2) saving (a file); (P) [Add to Longdo]
通じ[つうじ, tsuuji] (n) (1) understanding; (2) bowel movement; evacuation; (P) [Add to Longdo]
撤収[てっしゅう, tesshuu] (n, vs) (1) removal (e.g. of a building); dismantling (e.g. a tent); striking (e.g. a stage set); (2) withdrawal (of troops); evacuation; retreating; (P) [Add to Longdo]
撤退[てったい, tettai] (n, vs) evacuation; withdrawal; revocation; repeal; retreat; (P) [Add to Longdo]
排出[はいしゅつ, haishutsu] (n, vs, adj-no) evacuation; emission (e.g. of CO2, etc.); ejection; (P) [Add to Longdo]
避難[ひなん, hinan] (n, vs) taking refuge; finding shelter; evacuation; escape; (P) [Add to Longdo]
避難口[ひなんぐち, hinanguchi] (n) evacuation door; escape hatch [Add to Longdo]
避難場[ひなんば, hinanba] (n) (See 避難場所) refuge; evacuation center [Add to Longdo]
避難場所[ひなんばしょ, hinanbasho] (n) evacuation site; exposure; refuge shelter; shelter [Add to Longdo]
避難生活[ひなんせいかつ, hinanseikatsu] (n) living in evacuation shelters [Add to Longdo]
避難路[ひなんろ, hinanro] (n) evacuation route; escape route (for evacuees) [Add to Longdo]
明け渡し[あけわたし, akewatashi] (n) evacuation; surrender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evacuation \E*vac`u*a"tion\, n. [L. evacuatio: cf. F.
   ['e]vacuation.]
   1. The act of emptying, clearing of the contents, or
    discharging. Specifically:
    (a) (Mil.) Withdrawal of troops from a town, fortress,
      etc.
    (b) (Med.) Voidance of any matter by the natural passages
      of the body or by an artificial opening; defecation;
      also, a diminution of the fluids of an animal body by
      cathartics, venesection, or other means.
      [1913 Webster]
 
   2. That which is evacuated or discharged; especially, a
    discharge by stool or other natural means. --Quincy.
    [1913 Webster]
 
   3. Abolition; nullification. [Obs.] --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   {Evacuation day}, the anniversary of the day on which the
    British army evacuated the city of New York, November 25,
    1783.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evacuation
   n 1: the act of removing the contents of something [syn:
      {emptying}, {voidance}, {evacuation}]
   2: the act of evacuating; leaving a place in an orderly fashion;
     especially for protection
   3: the bodily process of discharging waste matter [syn:
     {elimination}, {evacuation}, {excretion}, {excreting},
     {voiding}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top