Search result for

อึ

(80 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อึ-, *อึ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อึ[V] shit, See also: defecate, Syn. ขี้, ถ่าย, ถ่ายอุจจาระ, Notes: (ปาก)
อึ[N] feces, See also: excrement, stool, ordure, dejection, Syn. อุจาระ, ขี้, Count unit: กอง, ก้อน, Thai definition: ขี้, อุจจาระ, Notes: (ปาก)
อึ[N] gulp, See also: onomatopoeia produced from the sound of gulping water or striking on the body, Example: เขาอัดยาแก้ปวดลงไปอีกสองเม็ด แล้วดื่มน้ำตามอึกใหญ่, Thai definition: การกลืนน้ำ
อึ[ADJ] noisy, See also: clamorous, loud, Syn. ดัง, อึกทึก, เอ็ด, Ant. เงียบสงบ
อึ[V] be noisy, See also: be clamorous, Syn. ดัง, อึกทึก, เอ็ด, Ant. เงียบสงบ, Example: ในอกฉันอึงไปด้วยเสียงกระดอนเต้นของหัวใจ
อึ[V] endure, See also: bear, tolerate, Syn. ทรหด, อดทน, Example: ทหารในกองทัพค่อนข้างอึดอยู่พอสมควร
อึ[V] be damp, See also: be moist, Syn. ชื้น, Example: ผ้าที่เพิ่งเก็บเข้ามายังอึนอยู่เลย, Thai definition: แห้งไม่สนิท
อึ่ง[N] bullfrog, See also: Rana catesbiana, Syn. อึ่งอ่าง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกพองตัวได้
อึ้ง[V] be silent, See also: be quiet, Example: ผู้จัดการอึ้งไปนาน ก่อนพยักหน้าตอบรับ, Thai definition: นิ่งอยู่พักหนึ่ง
อึ๋ม[V] be plump, See also: be slightly fat, Syn. อวบอั๋น, Ant. ผอม, ผอมแห้ง, Example: น้องโยแจงรายละเอียดกว่าจะอึ๋มขนาดนี้มันมีเบื้องหลังหลายอย่าง, Thai definition: อวบอั๋นมีเสน่ห์ทางเพศ, Notes: (สแลง)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อึก. ถ่ายอุจจาระ (มักใช้แก่เด็ก).
อึน. ขี้, อุจจาระ.
อึ๊ก ๆว. เสียงอย่างเสียงสะอึก.
อึก ๆ อัก ๆว. อาการที่พูดไม่ออก ติดกึกกักอยู่ในคอเพราะกลัวหรือประหม่าเป็นต้น, กระอึกกระอัก หรือ อึกอัก ก็ว่า.
อึก ๑, อึ้ก, อึ้ก ๆว. เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงทุบแผ่นหลังด้วยกำปั้นหรือเสียงดื่มน้ำอย่างเร็วเป็นต้น.
อึก ๒น. ลักษณนามเรียกอาการกลืนของเหลวหรือเสียงทุบแผ่นหลังด้วยกำปั้นครั้งหนึ่ง ๆ เช่น ดื่มน้ำ ๓ อึก เขาถูกทุบไป ๓ อึก.
อึกทึก(อึกกะทึก) ว. เอ็ดอึง, อื้ออึง, ครึกโครม.
อึกอักว. อาการที่พูดไม่ออก ติดกึกกักอยู่ในคอเพราะกลัวหรือประหม่าเป็นต้น, กระอึกกระอัก หรือ อึก ๆ อัก ๆ ก็ว่า
อึกอักเสียงอย่างเสียงทุบกัน
อึกอักทันทีทันใด, ปุบปับ, ไม่ทันไตร่ตรอง, ไม่บอกกล่าวเล่าแจ้ง, เช่น อึกอักก็ไป อึกอักก็ด่า, เอะอะ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bullfrogอึ่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, that was so intense, how you talked to those hookers.คุณรู้ มันอึดอัดขนาดไหน The Serena Also Rises (2008)
Awkward? How?อึดอัด ยังไง The Ex-Files (2008)
- You sure it won't be awkward?- มันไม่อึดอัดหรอกหรอ The Ex-Files (2008)
And I-I just assumed that it would be more of a sad awkward, not this copetitive awkward.เธอก็รู้ และฉันก็ยอมรับ มันควรเป็นความอึดอัดจากความเศร้า ไม่ใช่ความอึดอัดจากการแข่งขัน The Ex-Files (2008)
It's--It's just--we knew that this would be awkward.นี่ เราก็รู้ว่านี่มันน่าอึดอัด The Ex-Files (2008)
I mean... Oh, my god.ฉันอึ้งมาก Brave New World (2008)
Poop water.ห฿ น้ำอึ Here Comes the Flood (2008)
Poop water?น้ำอึ Here Comes the Flood (2008)
Buthen I came home to a kitchen filled with several inches of poop water.แต่พอฉันกลับบ้านมา บ้านชั้นน้ำท่วมไปด้วยน้ำอึ Here Comes the Flood (2008)
Every time she would have us over for a barbecue, she always wore something booby.ทุกครั้งที่หล่อนชวนฉันไปกินบาร์บีคิวที่บ้าน หล่อชอบแต่งโชว์อึ๋ม Me and My Town (2008)
And he's really creeping people out.และเขาก็ช่างสามารถทำให้ผู้คนอึดอัดรำคาญ What More Do I Need? (2008)
I didn't want you to be uncomfortable around peter,ผมไม่อยากให้คุณรู้สึกอึดอัดเพราะเขา There's Always a Woman (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึ[n.] (euk) EN: swallow ; gulp   FR: gorgée [f]
อึ[n.] (euk) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound   
อึกทึก[adj.] (eukkatheuk) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous   FR: bruyant ; sonore
อึกทึก[adv.] (eukkatheuk) EN: loudly ; noisily ; boisterously   FR: bruyamment
อึกทึกครึกโครม[adj.] (eukkatheuk-khreukkhrōm) EN: noisy   
อึกอัก[v.] (euk-ak) EN: hesitate   
อึ่ง[n.] (eung) EN: bullfrog   
อึ้ง[v.] (eung) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent   FR: être interdit ; être interloqué
อึ้ง[adj.] (eung) EN: speechless   FR: interdit ; sans voix ; interloqué
อึ่งกรายหมอบุญส่ง[n. exp.] (eung krāi Mø Bunsong) EN: Boonsong's Horned Toad   

English-Thai: Longdo Dictionary
pork(vt colloq) อึ้บ, แอ้ม (เป็นภาษาพูดแปลว่ามีเพศสัมพันธ์ มาจากคำว่า penetrate) เช่น I might go pork my girlfriend tonight., S. To have sexual intercourse, To have sex with,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bustling[ADJ] อึกทึกครึกโครม
cook[VI] อึดอัดเพราะอากาศร้อน, See also: รู้สึกร้อนระอุ
discomfit[VT] ทำให้กระอักกระอ่วน, See also: อึกอัก, Syn. embarrass, disconcert
dumbly[ADV] อย่างพูดอะไรไม่ออก, See also: อึ้ง, Syn. mutely
for a moment[ADV] ชั่วขณะหนึ่ง, See also: อึดใจหนึ่ง, ชั่วขณะเดียว, ชั่วแล่น
hesitate[VI] ลังเล, See also: อึกอัก, ละล้าละลัง, ชักช้า, Syn. dither, shilly-shally, vacillate
taken aback[IDM] อึ้ง, See also: ตกตะลึง, ตกใจ
incommodious[ADJ] อึดอัด (คำทางการ), Syn. cramped, discommodioous, Ant. commodious
jiffy[N] ชั่วเวลาประเดี๋ยว, See also: อึดใจเดียว, ชั่วครู่เดียว, Syn. a moment, instant
noisy[ADJ] อึกทึก, See also: เอะอะเอ็ดตะโร, เสียงดัง, เซ็งแซ่, เอะอะ, จ้อกแจ้กจอแจ, Syn. clamorous, Ant. calm, quiet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
belt(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง, Syn. girdle
bemoan(บิโมน') {bemoaned,bemoaning,bemoans} v. คร่ำครวญ,ร้องไห้สะอึกสะอื้น แสดงความสงสารต่อ, Syn. weep ###A. rejoice,
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
blubber(บลับ'เบอะ) n. เปลวไขมันระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อของปลาวาฬ,การร้องไห้สะอึกสะอื้น vi. ร้องไห้สะอึกสะอื้น adj. บวม,โป่งออก,เป็นมัน, See also: blubberer n., Syn. weep
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
boisterous(บอย'สเทอเริส) adj. หยาบ,หนวกหู,อึกทึก,พล่าน,เอะอะ, See also: boisterousness n. ดูboisterous, Syn. rowdy ###A. restrained
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
brattle(แบรท'เทิล) n. เสียงอึกทึก,เสียงโครมคราม

English-Thai: Nontri Dictionary
awkwardness(n) ความเชื่องช้า,ความงุ่มง่าม,ความเปิ่น,ความอึกอัก
babble(n) การพูดพล่อย,การพูดพล่าม,การพูดจ้อ,เสียงอึกทึก
bawl(n) เสียงอึกทึก,เสียงตะโกน,เสียงตวาด
bawl(vi) ส่งเสียงอึกทึก,ตะโกน,ตะคอก,ตวาด
blast(n) เสียงระเบิด,การระเบิด,ลมกรรโชก,เสียงอึกทึก
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม,ดัง,โอ่อ่า,โอ้อวด
blubber(n) การร้องไห้,การสะอึกสะอื้น,เปลวไขมันของปลาวาฬ
boisterous(adj) อึกทึก,หนวกหู,เอะอะ,หยาบ
bullfrog(n) อึ่งอ่าง
clamour(n) เสียงโห่ร้อง,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงอึกทึกครึกโครม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bone (n vt slang ) อึ้บ, แอ้ม
See also: S. To have sexual intercourse, To have sex with, the act of having sexual intercours

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
粘る[ねばる, nebaru] Thai: อึEnglish: to persevere

German-Thai: Longdo Dictionary
kacken(vi) |kackte, gekackt| อึ (อุจจาระ) (ค่อนข้างหยาบ), See also: scheißen
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง
sprachlos(adj) อึ้งจนพูดไม่ออก หรือ ดีใจ,ประหลาดใจจนพูดไม่ออก (vor Freude; Schreck; Überraschung; Erstaunen sprachlos sein), See also: Related: die Sprachlosigkeit

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top