Search result for

*einer*

(208 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: einer, -einer-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Steinernematidaeไส้เดือนฝอยสไตเนอนีมาทิเด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[ Officer ] Alle in einer Einzelreihe aufstellen !คัดเลือก Schindler's List (1993)
The NSA interviewed one witness in Fleming's class who ID'd a Magnus Einersson.พยานให้รูปพรรณ ตรงกับแม็กนุส ไอเนอร์สสัน Chuck Versus the Alma Mater (2007)
And I'm going to punch that Bleeker kid in the weiner the next time I see him.ชั้นจะไปชกเจ้าเด็กบีกเกอร์ ฉันเห็นเขา Juno (2007)
Weiner dogs, evil weiner dogs.หมาอันธพาล หมาปีศาจอันธพาล The Ten (2007)
Why don't these weiner dogs die from the deadly disease?ทำไมเจ้าพวกหมาบ้าพวกนี้ ไม่ตายเพราะเชื้อนี่ล่ะ The Ten (2007)
Everybody, do not have sex with the weiner dogs.ทุกคน ห้ามไปมีเพศสัมพันธ์กับหมาบ้านะ The Ten (2007)
They're planning a deadly weiner dog sex orgy.พวกมันวางแผนที่จะ แพร่เชื้อโรคโดยเซ็กซ์หมู่ The Ten (2007)
Who you gonna believe, Rhino or weiner dog?เธอคิดว่าจะเชื่อใครล่ะ หมาบ้าอย่างเรา หรือ เจ้าแรด The Ten (2007)
Unless you count Becca Weiner at camp when I was 13.เว้นแตุ่จะนับ Becca Weiner ที่แคมป์ ตอน อายุ13 Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- I do count Becca Weiner. - You do?-ผมของนับBecca Weinerด้วย นับด้วยเหรอ? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Okay, that's Mandy Patinkin in The Princess Bride, Rob Reiner, 1987.โอเค นันมัน แมนดี้ พาทินกิน ในเรื่อง พริ้นเซส ไบรด์ ร็อบ เรนเนอร์กำกับ ปี1987 I Love You, Beth Cooper (2009)
- Just like my Weiner.เหมือนกับ Weiner ของผม คุณพูดว่า Weiner (คำพ้องเสียง: Football, Feminism and You (2009)
You said Weiner. That's funny.ในตอนแรกเพียร์ซกับทรอยแทบเข้ากันไม่ได้เลย Football, Feminism and You (2009)
Where gerard butler had that heart over his weiner?เรื่องที่ Gerard Butler ถือหัวใจปิดที่ตรงนั้นรึเปล่า? Introduction to Statistics (2009)
That was Dr. Feiner from Lenox Hill.นั่นเป็นสายจากคุณหมอ Feiner จาก Lenox Hill Double Identity (2010)
You don't count, Weiner.ไม่นับเธอนะ ตัวเล็ก Ice Age: Continental Drift (2012)
- Hey, Weiner. - What are you guys doing here?เฮ้ เจ้าเตี้ย พวกน้ามาทำอะไรกัน Ice Age: Continental Drift (2012)
Weiner!เจ้าตัวเล็ก! Ice Age: Continental Drift (2012)
Weiner!เจ้าตัวเล็ก! Ice Age: Continental Drift (2012)
Weiner!เจ้าตัวเล็ก! Ice Age: Continental Drift (2012)
Weiner?เจ้าตัวเล็ก? Ice Age: Continental Drift (2012)
You're a brave kid, Weiner.เธอเป็นเด็กกล้าหาญมาก วีเนอร์ Ice Age: Continental Drift (2012)
So put Weiner as worst political blunder and worst photo.งั้นให้เรื่องของเวียนเนอร์เป็นเรื่องทางการเมืองที่แย่ที่สุดเถอะ The End of the Affair? (2012)
Maybe Anthony Weiner has your office bugged.บางทีแอนโธนี่ วีเนอร์อาจจะติด เครื่องดักฟังในออฟฟิศคุณ The End of the Affair? (2012)
Weiner.ไวเนอร์.. Father and the Bride (2012)
Steiner and schade.สไตล์นาร์ดเลอร์ กับ ชาร์คคอล Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Allein bei dem Gedanken geht mir einer ab!Allein bei พวก Gedanken geht mir einer AB! Sacramentum (2012)
Lasst uns mit einer Umarmung die Br'derschaft besiegeln!Lasst uns mit einer Umarmung ตาย Br'derschaft besiegeln! Sacramentum (2012)
Unser kleiner Nemetes spricht verdammt nochmal die Wahrheit!อันเซอร์ Kleiner Nemetes spricht verdammt nochmal Wahrheit ตาย! Sacramentum (2012)
F'rcht nicht mein Schwert, nur meinen Schwanz in deiner Kehle.F'rchtnichtหมี่Schwert nurmeinenชวาน ใน deiner Kehle. Sacramentum (2012)
It's based on Steiner's theory.ตามทฤษฎีของสไตเนอร์ To tsuki to oka (2012)
- Do you have a big weiner?- ไอ้นั่นของคุณใหญ่รึเปล่า? Origins of Vampire Mythology (2012)
Garvin Steiner was never going to grant an injunction.การ์วิน สเตนเนอร์ จะไม่มีวันรับ พิจารณาเรื่องขอคำสั่งศาล Meet the New Boss (2012)
Suzanne Steiner.ชื่อซูซาน สไตน์เนอร์ A Dance with Death (2012)
Suzanne Steiner.ซูซาน สไตน์เนอร์ A Dance with Death (2012)
Unter einem Vogel mit seiner kinder.ใต้ต้นไม้ กับลูกๆ A Busy Solitude (2012)
Unter einem Vogel mit seiner kinder.อยู่ใต้นกตัวหนึ่ง ใกล้กับลูกๆของมัน Answers (2012)
Mit seiner kinder.ใกล้กับลูกๆของมัน Answers (2012)
"Unter einem Vogel mit seiner kinder.""Unter einem Vogel mit seiner kinder." "อยู่ใต้นกกับลูกๆของมัน" Answers (2012)
The first victim was Axel Greiner, computer programmer.เหยื่อรายแรก แอกเซล ไกรน์เนอร์ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ Final Shot (2013)
What kind of fishing boat did you work on -- trawler, seiner, larder?เธอใช้เรืออะไรหาปลากันแน่ ? ทราวเลอร์(เรือบรรทุก) ? เซ๊ยเนอร์(เรือประมง) ? Swear (2016)
This war will culminate in another revolution.Dieser Krieg wird mit einer neuen Revolution enden. Tikhiy Don (1957)
Grigory came because of his wound.Grigori war nach einer Verwundung gekommen. Tikhiy Don (1957)
I would have you all hanged on one...Ich würde euch alle an einer Stange ... Tikhiy Don (1957)
Do you agree to mutual control?Stimmen Sie einer gegenseitigen Kontrolle zu? Tikhiy Don (1957)
Only those who betrayed the Don and the Cossacks can talk about giving power to the Soviets and call on the Cossacks to follow Bolsheviks.Nur Verräter des Don und der Kosakenschaft können von einer Machtübergabe an die Sowjets reden und die Kosaken auffordern, den Bolschewiken zu folgen. Tikhiy Don (1957)
While guests are not here, tell Pyotr what's happening in the world.Solange noch keiner da ist, erzähle dem Petro, was dort los ist. Tikhiy Don (1957)
That's what you are.So einer bist du ... Tikhiy Don (1957)
Either we all go, or none.Sollten wir fahren - dann alle, wenn nicht - dann gar keinerTikhiy Don (1957)
Look what your boyfriend has done!Sieh nur, was deiner getan hat! Tikhiy Don (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้ามล้อ [v.] (hāmlø) EN: brake ; stop ; cease   FR: freiner
ทำร้ายจิตใจ[v. exp.] (thamrāi jitjai) EN: hurt one's feeling ; grieve ; sadden ; distress ; pain ; upset ; wound   FR: peiner ; attrister ; blesser
ถ่วง[v.] (thūang) EN: slow ; drag ; delay ; retard ; hinder   FR: retarder ; ralentir ; freiner ; entraver
ถ่วงความเจริญ[v. exp.] (thūang khwām jaroēn) FR: ralentir le développement ; entraver le développement ; freiner le développement ; gêner le développement
ถ่วงความก้าวหน้า[v. exp.] (thūang khwām kāonā) FR: freiner le progrès

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEINER    Z AY1 N ER0
MEINER    M AY1 N ER0
LEINER    L AY1 N ER0
WEINER    W AY1 N ER0
REINER    R AY1 N ER0
KEINER    K IY1 N ER0
HEINER    HH AY1 N ER0
FEINER    F AY1 N ER0
REINERS    R AY1 N ER0 Z
REINERT    R AY1 N ER0 T
WEINERT    W AY1 N ER0 T
STEINER    S T AY1 N ER0
MEINERT    M AY1 N ER0 T
MEINERS    M AY1 N ER0 Z
BREINER    B R AY1 N ER0
GREINER    G R AY1 N ER0
KLEINER    K L AY1 N ER0
KREINER    K R AY1 N ER0
KLEINERT    K L AY1 N ER0 T
REINER'S    R AY1 N ER0 Z
STEINERT    S T AY1 N ER0 T
SHREINER    SH R AY1 N ER0
SCHEINER    SH AY1 N ER0
STEINER'S    S T AY1 N ER0 Z
SCHREINER    SH R AY1 N ER0
REINERTSON    R AY1 N ER0 T S AH0 N
REINERTSEN    R AY1 N ER0 T S AH0 N
NACHREINER    N AE1 K R AY0 N ER0
FINKBEINER    F IH1 NG K B AY2 N ER0
UNTERREINER    AO1 N T ER0 AY0 N ER0
REGENSTEINER    R EH1 G AH0 N S T AY2 N ER0
BODENSTEINER    B OW1 D AH0 N S T AY2 N ER0
MEINERTZHAGEN    M AY1 N ER0 T S HH AA2 G AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Reiner    (n) (r ai1 n @ r)
Liechtensteiner    (n) (l i1 k t @ n s t ai n @ r)
Liechtensteiners    (n) (l i1 k t @ n s t ai n @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง , See also: ein
keiner, See also: kein
seiner, See also: sein
meinerของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น meiner alten Hose
meinerของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น meiner alten Hose
meinerของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น meiner alten Hosen, meiner alten Häuser, meiner alten Tische
deiner1) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น deiner alten Hose
deiner2) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น deiner alten Hose
seiner1) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น seiner alten Hose
seiner2) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น seiner alten Hose
deiner3) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น deiner alten Hosen, deiner alten Häuser, deiner alten Tische
seiner3) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น seiner alten Hosen, seiner alten Häuser, seiner alten Tische

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine) [Add to Longdo]
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical) [Add to Longdo]
Ablauf {m} (einer Frist)expiry (of a time limit) [Add to Longdo]
Ableitung {f} [math.] | Ableitungen {pl} | totale Ableitung {f} | partielle Ableitung {f} | Ableitung der Funktion f; f'; "f Strich" | Zeitableitung einer Funktionderivative | derivatives | total derivative | partial derivative | f'; "f-prime"; derivative of function f | time derivative of a function [Add to Longdo]
Abreise {f} | bei meiner Abreisedeparture | when I leave [Add to Longdo]
Abschirmhalterung {f} [electr.] | Abschirmhalterung einer Fassungshield latch | shield latch of a socket [Add to Longdo]
Abschlusszeugnis {n} | Abschlusszeugnis einer High Schooldiploma [Am.] | high school diploma [Add to Longdo]
Abschnitt {m} einer Münzeexergue [Add to Longdo]
Absender {m} einer Warensendungconsignor; shipper [Add to Longdo]
Absolvent {m} (einer Universität) | Absolventen {pl} (einer Universität)graduate (of a university) | graduates (of a university) [Add to Longdo]
Student an einer graduate school [Am.]graduate [Add to Longdo]
Abteilungstitel {m} (einer Unterabteilung eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)divisional title [Add to Longdo]
Abtreten {n} einer Forderung; Forderungsübergang {m}; Gläubigerübergang {m} [jur.]subrogation [Add to Longdo]
Abtretung {f} | Abtretungen {pl} | Abtretung einer Arbeitsnehmererfindung {f} | Abtretung kraft Gesetzes | Abtretung von Forderungen | Abtretung zugunsten der Gläubigerassignments | assignments | assignment of invention | assignment by operation of law | assignment of accounts receivable | assignment for the benefit of creditors [Add to Longdo]
Abzapfstrom {m} aus einer Wicklungtapping current of winding [Add to Longdo]
Äußerung {f}; Vorbringen {n} (einer Meinung)ventilation (of an opinion) [Add to Longdo]
Auflegen {n} (einer Anleihe); Ausstellen {n}issue [Add to Longdo]
Aktive {m,f}; Aktiver (in einer Organisation)full member (of an organization) [Add to Longdo]
Alleinerbe {m}; Alleinerbin {f} | Alleinerben {pl}sole heir; sole heiress | sole heirs [Add to Longdo]
Alleinerziehende {m,f}; Alleinerziehenderlone parent [Add to Longdo]
ein erster kleiner Anfangthe thin end of the wedge [Add to Longdo]
Angewohnheit {f}; Gewohnheit {f}; Gepflogenheit {f} | Angewohnheiten {pl}; Gewohnheiten {pl}; Gepflogenheiten {pl} | die Angewohnheit haben zu; die Gewohnheit haben zu | mit einer Gewohnheit brechen; sich etw. abgewöhnenhabit | habits | to be in the habit of | to break a habit [Add to Longdo]
bauliche Anlage {f} | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure [Add to Longdo]
Anordnung {f} in einer Linie; Ausrichten {n}alignment [Add to Longdo]
Antritt {m} | vor Antritt seiner Reise | bei Antritt des Amtesbeginning; setting out | before setting out on his journey | on taking up office [Add to Longdo]
Anwesenheitsliste {f} | Anwesenheitslisten {pl} | Führung einer Anwesenheitsliste (zu Beginn einer Unterrichtsstunde)attendance list | attendance lists | attendance; roll call [Add to Longdo]
Arbeitsleistung {f} (einer Fabrik)output [Add to Longdo]
Arbeitsleistung {f} (einer Person; von Technik)performance [Add to Longdo]
Armband {m} einer Uhrstrap; watchstrap [Add to Longdo]
Aufbauorganisation {f} einer Firmacompany organisation structure [Add to Longdo]
meiner Auffassung nachin my judgement (judgment) [Add to Longdo]
Aufhängen {n} (eines Programms in einer Schleife) [comp.]hang-up [Add to Longdo]
Aufkauf {m} | Aufkauf einer Kapitalgesellschaft durch eigenes Management durch externe Finanzierung [econ.]buying up; byout | leveraged buyout [Add to Longdo]
zur Aufklärung einer Sache beitragento throw light on sth. (on the matter) [Add to Longdo]
Auflage {f} (einer Zeitung)circulation [Add to Longdo]
Aufrechterhaltung {f} (einer Meinung)adherence [Add to Longdo]
Aufstellung {f} einer Bilanzpreparation of a balance sheet [Add to Longdo]
Aufteilung {f} einer Stichprobeallocation of samples [Add to Longdo]
Aufwertung {f} (einer Gegend durch Renovierung oder Zuzug von sozial besser Gestellten)gentrification [Add to Longdo]
Ausbreitung {f} in neue Lebensräume (einer Tierart) [biol.]radiation (of a species) [Add to Longdo]
Ausgabe {f}; Nummer {f} (einer Zeitschrift)issue [Add to Longdo]
Ausreifungszeit {f} (einer Investition) [econ.]gestation period [Add to Longdo]
Außenbereich {m} (einer Stadt)outskirt area (of a city) [Add to Longdo]
Ausübung {f}; Geltendmachung {f} | bei der Ausübung seiner Pflichtenexercise | in the exercise of his duties [Add to Longdo]
Bankverbindung {f} (einer Bank)correspondent [Add to Longdo]
Baubeschränkungen in einer Zonezoning restrictions [Add to Longdo]
Bedingung {f}; Voraussetzung {f} | Bedingungen {pl}; Voraussetzungen {pl} | angemessene Bedingung {f} | gegebene Bedingung | unter dieser Bedingung | unter einer Bedingung; unter einer Voraussetzung | unter keiner Bedingung | zu den gleichen Bedingungen | Bedingungen erfüllencondition | conditions | reasonable term and condition | prevailing condition | on that condition | on one condition | on no condition | under the same conditions | to comply with conditions [Add to Longdo]
Begleitung {f}; Begleiten {n} | Begleitungen {pl} | in Begleitung einer Frau; mit einer Fraucompany | companies | in female company; with a woman [Add to Longdo]
Begriff, der sich einer genauen Definition entziehtconcept which somehow evades precise definition [Add to Longdo]
Bekanntheitsgrad einer Personextent of someone's fame [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュタイナー学校[シュタイナーがっこう, shutaina-gakkou] (n) Steiner school; (P) [Add to Longdo]
巻き網漁船[まきあみぎょせん, makiamigyosen] (n) round haul netter; seine netter; purse seiner [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一方[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] 2 Fliegen_mit_einer_Klappe [Add to Longdo]
一般化[いっぱんか, ippanka] Verallgemeinerung [Add to Longdo]
[てい, tei] NR.4 (IN EINER REIHE), D, ERWACHSENER, T-FORM [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (In einer Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[へい, hei] C, (Nr.) 3 (in einer Reihe) [Add to Longdo]
並ぶ[ならぶ, narabu] in_einer_Reihe_stehen [Add to Longdo]
並列[へいれつ, heiretsu] in_einer_Reihe_stehen [Add to Longdo]
中国[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]
中小企業[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] mittlere_u.kleinere_Unternehmen [Add to Longdo]
[おつ, otsu] B, (Nr.) 2 (in einer Reihe);DER_LETZTE;, DUBLIKAT; BASS; SONDERBAR; FEIN;, ELEGANT; GESCHMACKVOLL [Add to Longdo]
元年[がんねん, gannen] das_erste_Jahr (einer_Zeitrechnung) [Add to Longdo]
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] gemeiner_Kerl, Schurke [Add to Longdo]
[そつ, sotsu] KNECHT, GEMEINER SOLDAT, BEENDEN, ENDEN [Add to Longdo]
[ざい, zai] UMGEGEND (EINER STADT), -LAND, -SEIN, SICH_AUFHALTEN, ANSAESSIG [Add to Longdo]
塾生[じゅくせい, jukusei] Schueler_einer_Nachhilfeschule [Add to Longdo]
外郭[がいかく, gaikaku] aeussere_Mauer (einer Burg), Umriss [Add to Longdo]
大学院[だいがくいん, daigakuin] Forschungskursus (einer Universitaet) [Add to Longdo]
宗徒[しゅうと, shuuto] Anhaenger_einer_Sekte, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]
宗祖[しゅうそ, shuuso] Begruender_einer_Sekte [Add to Longdo]
将棋倒し[しょうぎだおし, shougidaoshi] einer_nach_dem_andern_umfallen [Add to Longdo]
小皿[こざら, kozara] kleiner_Teller, kleine_Schuessel [Add to Longdo]
小石[こいし, koishi] kleiner_Stein, Kieselstein [Add to Longdo]
小雨[こさめ, kosame] leichter_Regen, feiner_Regen [Add to Longdo]
帳消し[ちょうけし, choukeshi] Ausgleich_einer_Rechnung, Streichung [Add to Longdo]
年号[ねんごう, nengou] Name_einer_Aera, Jahr_einer_Aera [Add to Longdo]
幹事長[かんじちょう, kanjichou] Hauptgeschaeftsfuehrer (einer Partei) [Add to Longdo]
影法師[かげぼうし, kageboushi] Schatten_einer_Person [Add to Longdo]
忠臣蔵[ちゅうしんぐら, chuushingura] (Geschichte_einer_Blutrache) [Add to Longdo]
教徒[きょうと, kyouto] Glaeubiger, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]
散会[さんかい, sankai] Aufhebung_einer_Versammlung [Add to Longdo]
旅愁[りょしゅう, ryoshuu] Einsamkeit_waehrend_einer_Reise, innere_Unruhe_waehrend_einer_Reise [Add to Longdo]
昇格[しょうかく, shoukaku] Anheben_des_Status (einer Institution) [Add to Longdo]
棋譜[きふ, kifu] Aufzeichnung_einer_Schachpartie [Add to Longdo]
氏神[うじがみ, ujigami] Schutzgott (einer Familie-Sippe) [Add to Longdo]
泣き虫[なきむし, nakimushi] weinerlicher_Mensch [Add to Longdo]
洗練[せんれん, senren] verfeinern, raffinieren, laeutern [Add to Longdo]
涙声[なみだごえ, namidagoe] traenenerstickte_Stimme, weinerliche_Stimme [Add to Longdo]
清酒[せいしゅ, seishu] feiner_Sake, raffinierter_Sake [Add to Longdo]
渋味[しぶみ, shibumi] herber_Geschmack, verfeinerter_Geschmack [Add to Longdo]
湯元[ゆもと, yumoto] Ursprung_einer_heissen_Quelle [Add to Longdo]
球茎[きゅうけい, kyuukei] Zwiebel (einer Pflanze), Knolle [Add to Longdo]
[こう, kou] A, (Nr.)1 (in einer Reihe);, MUSCHELSCHALE, SCHILDKROETENPANZER [Add to Longdo]
病症[びょうしょう, byoushou] Natur_einer_Krankheit [Add to Longdo]
病苦[びょうく, byouku] Schmerzen_einer_Krankheit, Qualen_einer_Krankheit [Add to Longdo]
知事[ちじ, chiji] Gouverneur (einer_Praefektur) [Add to Longdo]
穂先[ほさき, hosaki] Spitze_einer_Aehre, Speerspitze, Messerspitze, Pinselspitze [Add to Longdo]
[すじ, suji] -Muskel, -Sehne, -Ader, -Faser; -Linie; -Logik; Vernunft, Handlung (Roman), Quelle (einer Information) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  einer [ainr]
     another; any
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top