ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seiner

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seiner-, *seiner*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unter einem Vogel mit seiner kinder.ใต้ต้นไม้ กับลูกๆ A Busy Solitude (2012)
Unter einem Vogel mit seiner kinder.อยู่ใต้นกตัวหนึ่ง ใกล้กับลูกๆของมัน Answers (2012)
Mit seiner kinder.ใกล้กับลูกๆของมัน Answers (2012)
"Unter einem Vogel mit seiner kinder.""Unter einem Vogel mit seiner kinder." "อยู่ใต้นกกับลูกๆของมัน" Answers (2012)

German-Thai: Longdo Dictionary
seiner, See also: sein
seiner1) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น seiner alten Hose
seiner2) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น seiner alten Hose
seiner3) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น seiner alten Hosen, seiner alten Häuser, seiner alten Tische

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seinerseitson his part [Add to Longdo]
seinerzeitat that time; at ist time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巻き網漁船[まきあみぎょせん, makiamigyosen] (n) round haul netter; seine netter; purse seiner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Seiner \Sein"er\, n.
     One who fishes with a seine.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top