ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-einer-

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: einer, *einer*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Officer ] Alle in einer Einzelreihe aufstellen !คัดเลือก Schindler's List (1993)
Allein bei dem Gedanken geht mir einer ab!Allein bei พวก Gedanken geht mir einer AB! Sacramentum (2012)
Lasst uns mit einer Umarmung die Br'derschaft besiegeln!Lasst uns mit einer Umarmung ตาย Br'derschaft besiegeln! Sacramentum (2012)

German-Thai: Longdo Dictionary
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง , See also: ein

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einerkomplement {n}ones complement [Add to Longdo]
einer Sache die Krone aufsetzen [übtr.]to put the lid on sth. [Br.] [Add to Longdo]
einer Sache zu Leibe gehento bear down [Add to Longdo]
einer Sache Paroli bietento pit oneself against sth. [Add to Longdo]
einer plötzlichen Regung folgendon a sudden impulse [Add to Longdo]
einer Sache im Weg stehento be a bar to sth. [Add to Longdo]
einer Sache den richtigen Wert beimessento assess sth. at its true worth [Add to Longdo]
einer Partei beitretento join a party [Add to Longdo]
einer Sache beraubt sein; einer Sache beraubt werdento be shorn of sth. [Add to Longdo]
einer Sache eigeninbuilt [Add to Longdo]
einer nach dem anderenone at a time; one by one [Add to Longdo]
einer von beiden; beideseither [Add to Longdo]
einerlei wann; jedesmal wenn; allemal wennwhensoever [Add to Longdo]
einerseitson the one hand [Add to Longdo]
einer Sache entsprechento be in conformity with sth. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  einer /ainr/
   another; any

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top