Search result for

*drab*

(97 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: drab, -drab-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dribs and drabs[IDM] จำนวนน้อยและไม่แน่นอน (มักใช้ร่วมกับ in / by)
in dribs and drabs[SL] ทีละน้อย, See also: ทีละนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray,dull
dribs and drabsn. ปริมาณเล็กน้อยและมักไม่แน่นอน

English-Thai: Nontri Dictionary
drab(adj) สีปูนแห้ง,สีน้ำตาลปนเหลือง,น่าเบื่อ,สีมอๆ,จืดชืด,ไม่สดใส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A drab little hut in the dregs of Tahiti with the tax-evading granddaughter of a vanilla-pod picker doesn't strike me as situated.กระท่อมมืดโทรมบนเกาะตาฮิติเนี่ยนะยะ แล้วอยู่กับผู้ต้องหาหนีภาษี ลูกหลานชาวเกาะต้อยต่ำอีก ฉันฟังดูไม่เหมือนตั้งหลัก เฮเลน่า ตระกูลพีบอดี้เราน่ะ Loyal and True (2008)
Look, I mean, it's all kind of little dribs and drabs, but right here, take Keller, for instance.ฟังนะ ฉันหมายถึง ทั้งหมดมันทีละนิด แต่ตรงนี้ ให้เคลเลอร์ อย่างเช่น Mandala (2009)
Dribs and drabs.มันหายไปทีละนิด Mandala (2009)
Color choices are a bit drab.สีมันทึมๆแปลกๆมั้ง Ben 10: Alien Swarm (2009)
Gentlemen, forget Every experience you have ever had in your drab little lives.สุภาพบุรุษทั้งหลาย ลืมสิ่งที่คุณได้พบเจอไปได้เลย Acafellas (2009)
On draboon, remember?โจมตีบนดราบูน จำได้ไหม Voyage of Temptation (2010)
Sad, really. Such a drab little thing.ดูทำเข้าสิ ผู้คนเยอะแยะ Rango (2011)
Even with a good dress a drab model loses marks.แม้ว่าเสื้อผ้าที่ตัดจะสวยงามขนาดไหน ...ถ้านางแบบแย่ละก็เสียคะแนนเยอะเลยนะ Paradise Kiss (2011)
I take it Tomes has briefed you on Mrs. Alice Drablow of Eel Marsh House.ผมจะให้คุณไปจัดการเกี่ยวกับพินัยกรรมเรื่องบ้าน ของคุณนายเดบบาโลว์ The Woman in Black (2012)
Mrs. Drablow's documents.นี่เป็นเอกสารของคุณนายเดบบาโลว์ The Woman in Black (2012)
Not until I've taken care of all Mrs. Drablow's paperwork.ยังครับ จนกว่าผมจะจัดการเอกสาร ของคุณนายเดบบาโลว์เสร็จ The Woman in Black (2012)
Not since the little Drablow boy was drowned in the marshes.ตั้งแต่ลูกเธอเกิดอุบัติเหตุ และจมอยู่ในโคลน The Woman in Black (2012)
Guys, it was just a few years ago that I was sitting in a sad drab room like this with dreams like yours that I thought would never come true.เอาล่ะทุกคน มันผ่านมาแค่ไม่กี่ปีที่ฉันได้ ได้นั่งเศร้าเหงาหงอยแบบนี้ แล้วก็มีความฝันเเบบพวกเธอทุกคน ซึ่งฉันเคยคิดว่า ยังไงซะ มันก็ไม่เป็นจริงให้ฉันหรอก Big Brother (2012)
I'll get back to you, Mr. Hydraberg. I hope so.เราจะจัดให้พวกท่านเดี๋ยวนี้เลยคุณไฮโรเบิค เร็วๆด้วยนะ Hotel Transylvania (2012)
That's Ms. Hydraberg. Thanks.นั่นคุณไฮโรเบิค ขอบคุณ Hotel Transylvania (2012)
It's dusty and drab and Mr. Shue's "Teacher of The Year"และจืดชืด และรูป"ครูแห่งปี"ของครูชูว์ All or Nothing (2013)
Yes, I've seen nothing of your drab little land yet, but I am interested in your work.ใช่ แต่ข้าก็ยังไม่เคยเห็น ความจืดชืดของดินแดนเจ้าเท่าไรนะ แต่ข้าสนใจงานของเจ้า In the Name of the Brother (2013)
Our world must've been a relatively drab-looking place back then, dominated by shades of green and brown.โลกของเราคงจะเป็นสถานที่ที่ ค่อนข้างน่าเบื่อมองกลับมาแล้ว โดดเด่นด้วยเฉดสีของ สีเขียวและสีน้ำตาล Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
I was a drab little crab onceเมื่อก่อนยังเฟอะแลดูเกรอะกรัง Moana (2016)
- And drab.และเงียบสงบ Yellow Submarine (1968)
Just because Hauptmann-Koenig is drab does not mean that we have to be.แค่เพียงเพราะว่าโฮปต์แมนน์-โคนิกดูโทรม ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นเช่นนั้น Mannequin: On the Move (1991)
It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away.มันเป็นเหมือนบางนกสวยงามกระพือเข้าไปในกรงเล็ก ๆ ของเราสดใส และทำให้กำแพงเหล่านั้นละลายออกไป The Shawshank Redemption (1994)
But still... the place you live in is that much more drab and empty that they're gone.แต่ก็ยังคง ... สถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ในที่อื่น ๆ อีกมากมายที่น่าเบื่อและว่างเปล่าว่าพวกเขากำลังหายไป The Shawshank Redemption (1994)
Don't be drab you'll be fab Look...อย่าหม่นหมอง คุณจะสดใส ได้ทานเนื้อไก่ตุ่น พอแล้ว Shrek 2 (2004)
Didn't enjoy lunch? Drab, dull colours find their way onto the paper.มื้อเที่ยงไม่อร่อย สีทื่อๆ ก็จะถูกใช้บนแผ่นกระดาษ Like Stars on Earth (2007)
Remember the Drabowski cover-up in St. Louis?Erinnerst du dich an die Drabowski-Vertuschung in St. Louis? The Phenom (1981)
No, no, no.Oder meinten Sie Drabek? Tajemství velkého ucitele (1983)
There is only a certain Drabek in the school.In der Schule gibt es nur einen Drabek. Tajemství velkého ucitele (1983)
Bippity, boppity, boo.Dribbeli, drabbeli, buh. Divorce Court (1989)
filling the Bridge with roses, writing Drabian love sonnets, serenading her in her bath...Ich verstreute auf der Brücke Rosen, schrieb ein drabianisches Liebessonett, - brachte ihr im Bad ein Ständchen. The Q and the Grey (1996)
I jumped ship in Drøbak.Ich ging in Drabak von Bord. Buddy (2003)
Good, Draba!Gut, Draba! Spartacus (2004)
Draba, they ever pit the knife against the spear?Draba, muss das Schwert je gegen den Speer kämpfen? Spartacus (2004)
- Draba.- Draba. Spartacus (2004)
Live, Draba.Lebe, Draba. Spartacus (2004)
Draba chose to die as a man.zog Draba es vor, wie ein Mann zu sterben. Spartacus (2004)
Is it true that Draba didn't kill any of the Romans?Stimmt es, dass Draba keinen Römer tötete? Spartacus (2004)
- Was Draba your friend?- War Draba dein Freund? Spartacus (2004)
Here is the lesson of Draba.Hier ist die Lektion von Draba. Spartacus (2004)
Draba - the man who tried to spear you.Draba - der Mann, der versuchte, dich zu durchbohren. Spartacus (2004)
Just like that swarm of venom-mites on Draboon, remember?Genau wie dieser Schwarm Giftmilben auf Draboon, wisst Ihr noch? Voyage of Temptation (2010)
Good. I take it Tomes has briefed you on Mrs. Alice Drablow of Eel Marsh House. Died.Ich nehme an, Tomes hat Sie informiert, dass Mrs. Alice Drablow aus Eel Marsh House gestorben ist. The Woman in Black (2012)
But, principally, you're going to go through Mrs. Drablow's documents.Sichten Sie jedoch hauptsächlich Mrs. Drablows Unterlagen. The Woman in Black (2012)
Not since the little Drablow boy was drowned in the marshes.Seit der kleine Drablow dort im Marschland ertrank. The Woman in Black (2012)
- I'll get back to you, Mr. Hydraberg.- Bin gleich bei Ihnen, Mr. Hydraberg. Hotel Transylvania (2012)
- That's Ms. Hydraberg.- Das heißt Ms. Hydraberg. Hotel Transylvania (2012)
Pied crows.Schildraben. Cape (2013)
My name is Alice Drablow.Mein Name ist Alice Drablow. The Woman in Black 2: Angel of Death (2014)
- But she is not." - But she is not.Alice Drablow ist nicht deine Mutter." The Woman in Black 2: Angel of Death (2014)
Your father, Charles Drablow, got me pregnant.Dein Vater, Charles Drablow, hat mich geschwängert. The Woman in Black 2: Angel of Death (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอๆ[ADJ] drab, See also: dull, gray, Syn. มัวๆ, Example: เด็กชายขยับเสื้อยืดคอกลมสีมอๆ ที่สวมอยู่ เพื่อระบายความร้อน, Thai definition: สีมัวๆ อย่างสีดำเจือขาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จืดชืด[adj.] (jeūtcheūt) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab   
ไม่มีรสชาติ[adj.] (mai mī rotchāt) EN: insipid ; drab   FR: insipide
ไม่สดใส[adj.] (mai sotsai) EN: drab   
มอ ๆ[X] (mø-mø) EN: drab   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAB    D R AE1 B
DRABS    D R AE1 B Z
DRABEK    D R AE1 B IH0 K
DRABIK    D R AA1 B IH0 K
DRABBED    D R AE1 B D
DRABBLE    D R AE1 B AH0 L
DRABKIN    D R AE1 B K IH2 N
DRABINSKY    D R AH0 B IH1 N S K IY0
DRABENSTOTT    D R AH0 B EH1 N S T AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drab    (j) (d r a1 b)
drably    (a) (d r a1 b l ii)
drabber    (j) (d r a1 b @ r)
drabbest    (j) (d r a1 b i s t)
drabness    (n) (d r a1 b n @ s)
Drabinsky    (n) (d r a b i1 n s k ii)
dribs and drabs    (n) -- (d r i2 b z - n - d r a1 b z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Düsterkeit {f}drabness [Add to Longdo]
düster {adj} | düsterer | am düsterstendrab | drabber | drabbest [Add to Longdo]
düster {adv}drably [Add to Longdo]
eintönig; farblos; trist; langweilig; öde {adj}drab [Add to Longdo]
eintönig {adv}drably [Add to Longdo]
sandfarben; gelblich braun {adj}drab [Add to Longdo]
trist (Farbe) {adj}drab; dull [Add to Longdo]
Schildrabe {m} [ornith.]Pied Crow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オリーブドラブ[, ori-budorabu] (n) olive drab [Add to Longdo]
シケメン[, shikemen] (n) (sl) (See イケめん) drab, depressed man [Add to Longdo]
犬薺[いぬなずな;イヌナズナ, inunazuna ; inunazuna] (n) (uk) woodland draba (Draba nemorosa); woodland whitlow-grass [Add to Longdo]
塵界[じんかい, jinkai] (n) this drab world [Add to Longdo]
塵埃[じんあい;ちりほこり, jin'ai ; chirihokori] (n) dust; dirt; this drab world [Add to Longdo]
薄汚い;薄汚ない;薄ぎたない[うすぎたない, usugitanai] (adj-i) filthy; dirty (looking); drab [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
点点滴滴[diǎn diǎn dī dī, ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧ ㄉㄧ, / ] bit by bit; dribs and drabs, #18,387 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] Drabanemerosa hebecarpa, #49,114 [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] Draba nemerosa bebe carpa, #78,441 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drab \Drab\, a.
   Of a color between gray and brown. -- n. A drab color.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drab \Drab\ (dr[a^]b), n. [AS. drabbe dregs, lees; akin to D.
   drab, drabbe, dregs, G. treber; for sense 1, cf. also Gael.
   drabag a slattern, drabach slovenly. Cf. {Draff}.]
   1. A low, sluttish woman. --King.
    [1913 Webster]
 
   2. A lewd wench; a strumpet. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A wooden box, used in salt works for holding the salt when
    taken out of the boiling pans.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drab \Drab\, v. i. [imp. & p. p. {Drabbed}; p. pr. & vb. n.
   {Drabbing}.]
   To associate with strumpets; to wench. --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drab \Drab\, n. [F. drap cloth: LL. drappus, trapus, perh.
   orig., a firm, solid stuff, cf. F. draper to drape, also to
   full cloth; prob. of German origin; cf. Icel. drepa to beat,
   strike, AS. drepan, G. treffen; perh. akin to E. drub. Cf.
   {Drape}, {Trappings}.]
   1. A kind of thick woolen cloth of a dun, or dull brownish
    yellow, or dull gray, color; -- called also {drabcloth}.
    [1913 Webster]
 
   2. A dull brownish yellow or dull gray color.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top