ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

塵埃

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -塵埃-, *塵埃*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尘埃[chén āi, ㄔㄣˊ ㄞ, / ] dust [Add to Longdo]
满身尘埃[mǎn shēn chén āi, ㄇㄢˇ ㄕㄣ ㄔㄣˊ ㄞ, / 滿] dusty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
塵埃[じんあい;ちりほこり, jin'ai ; chirihokori] (n) dust; dirt; this drab world [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The heat and dust get to me before I even start my quota for the day."[CN] (在我開始今日路程前... ...炎熱與塵埃已先擊垮了我) I'm Off Then (2015)
The Civil War is over... and the resulting economic explosion... spurs the great migration west.[CN] 國內戰爭塵埃落定 國內經濟膨脹 刺激了大規模的西進 Tombstone (1993)
It only accumulates dust.[CN] 已經塵埃落定 Singham (2011)
It's a kind of complication of[CN] 間皮瘤是肺塵埃沉著病的 Dream Home (2010)
You were diagnosed with Pneumoconiosis.[CN] 醫生已經知道你患上了肺塵埃 Dream Home (2010)
But at the end of the day, when all the dust settles, you can't hide from the truth, you son of a bitch.[CN] 當塵埃落定、水落石出的時候 你是掩蓋不了真相的 你這個混蛋 Shooter (2007)
In spring, storms are common, which whip up large quantities of Martian dust.[CN] 春季,常見風暴 捲起大量的火星塵埃 Our Universe 3D (2013)
The answer is, it is born from a cloud of cosmic dust and gas.[CN] 答案是 太陽由宇宙塵埃和氣體形成 Our Universe 3D (2013)
My father still holding my wife and son in his arms.[CN] 當塵埃落定,尖叫停止 我花了兩天時間找到他們的屍體 Captain America: Civil War (2016)
Now that the dust has settled, I was hoping that, I don't know, maybe we can talk about what happened at the farmhouse.[CN] 現在塵埃落定 我希望 我不知道 也許我們能談談農場的事 Gone Girl (2014)
In the cooler north, we find the low plains, which are broad dust-covered ? atlands.[CN] 較冷的北半球有低平原 就是覆蓋塵埃的廣大平地 Our Universe 3D (2013)
"...was the dustiness of the floor..."[CN] "化作人世間的一粒塵埃" The Book Thief (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top