ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dormant*

D AO1 R M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dormant, -dormant-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dormant(adj) ซึ่งหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว, See also: ซึ่งหยุดกิจกรรมชั่วคราว, Syn. inactive, potential, resting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dormant(ดอร์'เมินทฺ) adj. อยู่เฉย ๆ , ไม่เคลื่อนที่, สงบ, ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน, แฝง, ไม่เปิดเผย, ยังไม่ระเบิด (ภูเขาไฟ), See also: dormancy n. ดูdormant, Syn. quiet, inactive, static

English-Thai: Nontri Dictionary
dormant(adj) ไม่เคลื่อนที่, นอนอยู่, คงที่, อยู่เฉยๆ, สงบเงียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
latent bud; dormant bud; resting budตางัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
resting bud; dormant bud; latent budตางัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dormant volcanoภูเขาไฟสงบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dormantหลับ, สงบอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dormantพักตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dormant bud; latent bud; resting budตางัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dormant partnerผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่ใช่ตัวกระทำการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dormantสภาพปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just dormant... as in sleeping.ในขณะที่การนอนหลับ Dante's Peak (1997)
Some kind of dormant defense mechanism.มีบางอย่างนิดหน่อย กลไกป้องกันการรุกราน Resident Evil (2002)
The Corvinus strain itself, which we learned was hidden away in the genetic code of his human descendants and passed along in its dormant form down through the ages to Michael Corvin.เรารู้ว่ายีนส์โควีนัส ถูกซ่อนในยีนส์ของมนุษย์ที่เป็นลูกหลานของเค้า และส่งมาในรูปแบบตายตัว Underworld (2003)
It lies dormant for seven years, then blooms for just six months.มันนอนสงบนิ่งตลอด 7 ปีที่ผ่านมา และเพิ่งจะบานเมื่อ 6 เดือนก่อน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Dormant objects.วัตถุที่ยังไม่เปิดเผย The Key and the Clock (2006)
The conscious Jean, whose powers were always in her control, and the dormant side.เป็นบุคลิคภาพที่ในกลุ่มพวกเรา ให้คำนิยามว่า 'ฟินิกส์' X-Men: The Last Stand (2006)
Is that my long-dormant conscience talkingนั่นเป็นจิตสำนึกที่เก็บเงียบมานานพูด An Inconvenient Lie (2007)
First of all, this account has been dormant for three years.อย่างแรกเลย บัญชีนี้ หยุดกิจกรรมไป 3 ปี Bang, Bang, Your Debt (2007)
It's still up there- dormant, but presumed operational.มันยังลอยนิ่งอยู่ข้างบน แต่มันสามารถใช้งานได้จริง Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Dormant- Perhaps a parasite.บางทีอาจเป็นปรสิต The Ghost Network (2008)
It could lay dormant- Five organ systems hit.ก็เท่ากับมีภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิด 5 ระบบอวัยวะที่ถูกทำลาย Not Cancer (2008)
Drugs could have set offa dormant neurological condition.ยาสามารถไปเกาะตัวที่ระบบประสาท Adverse Events (2008)
Don't worry. ln the dormant stage, no virus will be a threat.ไม่ต้องห่วง ช่วงที่เชื้อโรคกำลังฝักเชื้อนะ มันยังไม่มีฤทธิ์อะไรนที่น่ากลัว Death Note: L Change the World (2008)
They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth, molten rock surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.พวกมันเป็นเสมือนภาพจำลอง จุดกำเนิดของโลก หินเหลวพุ่งขึ้นจากห้วงลึก แข็งตัว แตกร้าว ดันตัวสูงขึ้น และแผ่ขยายไปบนเปลือกโลกผืนบาง Home (2009)
Once he quit chewing, the absence of those toxins kicked a dormant condition into hyper-drive.เมื่อเขาเลิก พอขาดพิษอาการที่สงบก็ปะทุขึ้น House Divided (2009)
Like, some kind of species of insects that can remain dormant for decades.เหมือนแมลงบางชนิด ที่จำศีลอยู่นิ่งๆได้เป็นสิบๆปี Ben 10: Alien Swarm (2009)
It looks like all the soldier chips have been rendered dormant for shipping.มีชิปมหาศาลกำลังหลับใหลรอขนส่ง Ben 10: Alien Swarm (2009)
A psychic link with a living but dormant mind.นักโทษศูนย์. The Eleventh Hour (2010)
It seems there's some dormant chemical in her brain.เหมือนกับว่าสารเคมีบางส่วนในสมองเธอหยุดเคลื่อนไหว Amber 31422 (2010)
Nate, symptoms can be dormant for months or not even appear at all.เนท อาการบางอย่างอาจไม่แสดงออกได้เป็นเดือน หรือแสดงออกมาไม่หมด แต่คุณก็ยังเป็นพาหะได้นะ Goodbye, Columbia (2010)
The bulk of it has to be like an enormous root system that extends outward from the flora, dormant until its prey gets close enough to get stung and survive just long enough to spread spores.จำนวนของมันดูเหมือน จะเป็นระบบจำนวนรากขนาดใหญ่ ที่ขยายออกมาจากพืช ที่หยุดการเจริญเติบโตจนกว่าจะมีเหยื่อ มาใกล้มันที่จะโดนมันกัด Cloverdale (2010)
They're dormant.พวกมันแค่หยุดเคลื่อนไหว Resurgence (2010)
He's dormant.เขากบดานอยู่ Devil's Night (2010)
It sounds like we need to profile a dormant killer.ดูเหมือนเราจะตามหาฆาตกร ที่ว่างเว้นจากการฆ่าอยู่นะ 25 to Life (2010)
It's probably dormant, but if I can somehow reactivate Simon's ability, then we could use him to read Downey's mind, find out where the next attack's coming from.มันอาจจะซ่อนอยู่ภายในก็ได้ ถ้าผมสามารถทำให้ ความสามารถของเขากลับมาได้ เราก็อาจใช้เขาอ่านใจของดาวนี่ย์ได้ Concentrate and Ask Again (2011)
Therefore the witches, the servants of nature, saw to it that my brother's werewolf side would become dormant.ดังนั้น เหล่าแม่มด ข้ารับใช้แห่งธรรมชาติ ได้มองเห็นว่า ฝ่ายมนุษย์หมาป่าพี่น้องของเรา จะอยู่อย่างสงบ Klaus (2011)
Witches, serpents of nature, saw to it that my brother's werewolf side would become dormant.แม่มด ผู้รับใช้ธรรมชาติ สาปด้านเป็นหมาป่าของพี่ฉัน ให้หลับใหล The Last Day (2011)
Elena's death will activate his dormant werewolf side.การต่ายของเอเลน่าจะเป็นตัวกระตุ้นด้านที่เป็นมนุษย์หมาป่า The Sun Also Rises (2011)
Looks like the drones have gone dormant.ดูเหมือนโดรนจะนิ่งไปแล้วเหมือนกัน Gauntlet (2011)
Spirits that lie dormant!ที่นอนนิ่งอยู่ในสุสาน! Tekken: Blood Vengeance (2011)
After killing, our unsub is probably lying dormant, either recuperating from physical exertion or possibly developing aphasia and convulsive attacks.หลังจากการฆ่า อันซับของเราอาจนอนอยู่เฉยๆ หรือไม่ก็พักฟื้น จากการออกแรงหนัก หรืออาจจะมีอาการบาดเจ็บทางสมอง และมีอาการชัก The Bittersweet Science (2011)
Sadly not - merely dormant. Now for the tricky bit. Pass me the blade.เสียใจ มันยังไม่ตาย แค่ขยับไม่ได้ ตอนนี้จัดการยากนิดหน่อย ส่งใบมีดมา A Servant of Two Masters (2011)
But all is well now. I feel fine. For now, the serpent is dormant.แต่ตอนนี้ทุกอย่างก็ดีแล้ว ข้าสบายดี ก็แค่ตอนนี้ งูนั่นแค่อัมพาต A Servant of Two Masters (2011)
The troubles have been dormant for some time, but they've recently come back.พวกมีปัญหา ได้หายไปสักระยะ แต่เมื่อเร็วๆนี้ พวกเขากลับมา Silent Night (2011)
It's a long time to be dormant with no evolution in the M.O.หยุดเคลื่อนไหวมานาน โดยไม่ได้พัฒนาวิธีการฆ่าเลย True Genius (2012)
So he didn't go dormant by choice. He was locked up.เขาไม่ได้เลือกที่จะซ่อนตัว เขาถูกขังคุก The Silencer (2012)
5 years is a long time to be dormant.5 ปีเป็นการหยุดพักที่นานทีเดียว Profiling 101 (2012)
He wasn't dormant.เขาไม่ได้หยุดพักหรอก Profiling 101 (2012)
The first few pages warn that these enduring creatures may lie dormant, but are never truly dead.หน'าเเรภๆ บีคําเตือนว่าเหสาอสูรพวภบี้... ดุเหมึอบลิ้บชืวิต เเต'มับไม่เคยตายจรึงๆ Evil Dead (2013)
The Replicator is dormant.ฆาตกรเลียนแบบอยู่ในช่วงพัก The Gathering (2013)
The secret of the head in the capsule was probably enough to sustain him during this dormant phase.ความลับเรื่องหัวในแคปซูล อาจจะมากพอให้เขายับยั้งตัวเอง ในช่วงเก็บตัวนี้ Pay It Forward (2013)
Well, that unsub went dormant for years 'cause he was locked up.งั้น คดีนั้นอันซับไม่ก่อคดีเป็นปีๆเพราะ เขาถูกคุมตัวอยู่ Brothers Hotchner (2013)
They're dormant.พวกมันหยุด World War Z (2013)
When there's no more people left to infect, they go dormant.เมื่อไม่เหลือคนให้พวกมันแพร่เชื้อ... World War Z (2013)
For the record, subjects heart is currently dormant.มีพลังงานปล่อยออกมา 3 จูล I, Frankenstein (2014)
The poison will lay dormant for 12 hours.พิษนี้จะใช้เวลา 12 ชั่วโมงก่อนแสดงผล The Interview (2014)
Maybe. A dormant oil rig belonging to ra's, part of a shell company...บางที 1% แท่นขุดเจาะน้ำมันอยู่เฉยเป็นของราเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท เชลล์ Son of Batman (2014)
A dormant spore?ก่อนที่จะหยุดเติบโต เหรอ ? Godzilla (2014)
One dormant. But the other hatched.ก้อนนึงหยุดเติบโต อีกก้อนฟักเป็นตัว บริษัท ทำเหมือง Godzilla (2014)
You confirmed it, yourself. It was... it was dormant!คุณยืนยันเองด้วย ว่ามันหยุดเติบโตแล้ว Godzilla (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dormantMt. Asama is now dormant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งง(adj) sluggish, See also: apathetic, asleep, drowsy, dormant, inert, passive, slow-moving, Syn. สะลึมสะลือ, ซึม, ง่วงเหงา, Example: คนไข้ยังมีอาการงงอยู่เลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละเมอ[lamoē] (v) EN: talk in one's sleep ; have a nightmare  FR: parler en dormant
ติดตาย[tittāi] (adj) EN: fixe ; dormant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DORMANT D AO1 R M AH0 N T
SELF-DORMANT S EH1 L F D AO1 R M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dormant (j) dˈɔːmənt (d oo1 m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛰虫[zhé chóng, ㄓㄜˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] dormant insect, #181,764 [Add to Longdo]
死账[sǐ zhàng, ㄙˇ ㄓㄤˋ, / ] dormant bank account [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
潜む[ひそむ, hisomu] TH: แอบแฝงอยู่ภายใน  EN: to lie dormant

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapital { n } | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour [Add to Longdo]
Ruhezeit { f }dormant season [Add to Longdo]
Ruhezustand { m }dormant state; resting state [Add to Longdo]
brachliegento lie dormant [Add to Longdo]
ruhen; schlummernto remain dormant [Add to Longdo]
ruhend; untätig { adj }dormant [Add to Longdo]
schlafend; schlummernd { adj }dormant [Add to Longdo]
verborgen; latent { adj }dormant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
休火山[きゅうかざん, kyuukazan] (n) dormant volcano [Add to Longdo]
休眠[きゅうみん, kyuumin] (n, vs, adj-f) idle; dormant [Add to Longdo]
休眠芽[きゅうみんが, kyuuminga] (n) dormant bud; latent bud [Add to Longdo]
休眠期[きゅうみんき, kyuuminki] (n) dormant season [Add to Longdo]
茎茶;莖茶(oK)[くきちゃ, kukicha] (n) tea made from twigs pruned from the tea plant during its dormant season [Add to Longdo]
焼け山[やけやま, yakeyama] (n) burnt mountain; dormant volcano [Add to Longdo]
潜む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m, vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dormant \Dor"mant\, n. [See {Dormant}, a.] (Arch.)
   A large beam in the roof of a house upon which portions of
   the other timbers rest or " sleep." --Arch. Pub. Soc. --
   Called also {dormant tree}, {dorman tree}, {dormond}, and
   {dormer}. --Halliwell. Dormer

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dormant
   adj 1: in a condition of biological rest or suspended animation;
       "dormant buds"; "a hibernating bear"; "torpid frogs"
       [syn: {dormant}, {hibernating(a)}, {torpid}]
   2: (of e.g. volcanos) not erupting and not extinct ; "a dormant
     volcano" [syn: {dormant}, {inactive}] [ant: {active}]
   3: lying with head on paws as if sleeping [syn: {dormant(ip)},
     {sleeping}]
   4: inactive but capable of becoming active; "her feelings of
     affection are dormant but easily awakened" [syn: {abeyant},
     {dormant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top