ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dormant-

D AO1 R M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dormant, *dormant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dormant(adj) ซึ่งหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว, See also: ซึ่งหยุดกิจกรรมชั่วคราว, Syn. inactive, potential, resting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dormant(ดอร์'เมินทฺ) adj. อยู่เฉย ๆ , ไม่เคลื่อนที่, สงบ, ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน, แฝง, ไม่เปิดเผย, ยังไม่ระเบิด (ภูเขาไฟ), See also: dormancy n. ดูdormant, Syn. quiet, inactive, static

English-Thai: Nontri Dictionary
dormant(adj) ไม่เคลื่อนที่, นอนอยู่, คงที่, อยู่เฉยๆ, สงบเงียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dormantหลับ, สงบอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dormantพักตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dormantสภาพปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dormantMt. Asama is now dormant.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DORMANT D AO1 R M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dormant (j) dˈɔːmənt (d oo1 m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruhezeit { f }dormant season [Add to Longdo]
Ruhezustand { m }dormant state; resting state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dormant \Dor"mant\, n. [See {Dormant}, a.] (Arch.)
   A large beam in the roof of a house upon which portions of
   the other timbers rest or " sleep." --Arch. Pub. Soc. --
   Called also {dormant tree}, {dorman tree}, {dormond}, and
   {dormer}. --Halliwell. Dormer

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dormant
   adj 1: in a condition of biological rest or suspended animation;
       "dormant buds"; "a hibernating bear"; "torpid frogs"
       [syn: {dormant}, {hibernating(a)}, {torpid}]
   2: (of e.g. volcanos) not erupting and not extinct ; "a dormant
     volcano" [syn: {dormant}, {inactive}] [ant: {active}]
   3: lying with head on paws as if sleeping [syn: {dormant(ip)},
     {sleeping}]
   4: inactive but capable of becoming active; "her feelings of
     affection are dormant but easily awakened" [syn: {abeyant},
     {dormant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top