Search result for

*donation*

(138 entries)
(0.0288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: donation, -donation-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
donation[N] การบริจาค, See also: สิ่งของที่บริจาค, Syn. bestowal, endowment
condonation[N] การให้อภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condonation(คอนโด เน'เชิน) n. การให้อภัย,การไม่เอาโทษ
donation(โดเน'เชิน) n. การบริจาค,การมอบให้,ของที่บริจาค,เงินที่บริจาค,ของขวัญ, Syn. grant

English-Thai: Nontri Dictionary
condonation(n) การอภัยโทษ,การยกโทษ,การให้อภัย,การไม่เอาผิด
donation(n) การมอบให้,การบริจาค,ของบริจาค,ของขวัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
original donation theoryทฤษฎีต้นกำเนิดอำนาจปกครองรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
condonationการให้อภัยความผิดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Donation of organsการบริจาคอวัยวะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're treating your daughter Sophia for leukemia and we need to test both you and your wife for bone marrow donation.เรากำลังรักษาโรคลูคีเมีย ให้กับโซเฟียลูกสาวคุณ และเราต้องการทดสอบ คุณกับภรรยาของคุณ สำหรับไขกระดูกเพื่อบริจาค Emancipation (2008)
We brought a donation as part of our philtrophy.พวกเอาเอาเงินบริจาคมาให้ค่ะ เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิของเราน่ะ The House Bunny (2008)
A very big round of applause for our Hector Lepodise for his 4,000 pula donation to the orphanage.ขอเสียงปรบมือดังๆ ให้กับคุณเฮคเตอร์ เลโปดิสของพวกเรา สำหรับเงินบริจาค4,000ปูล่า ให้กับสถานเด็กกำพร้า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I made a donation last week.แม่เพิ่งบริจาคไปเมื่ออาทิตย์ก่อน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Organ donation?- บริจาคอวัยวะเหรอ? The Breath (2009)
- Yes donation Ibo- ใช่ บริจาคอวัยวะ The Breath (2009)
It's free. Of course, we do appreciate donations.ไม่คิดเงิน แต่ถ้าได้เงิน บริจาคก็ดี 2012 (2009)
For instance, he can make it so 20- or 30,000 little donations come in from all over the U.S. and Canada.ทำให้พวกเขาพวกหุ่นเชิด ออกคำสั่งได้ทุกเมื่อ เป็นต้นว่า 000 Phoenix (2009)
Are those donations? Yes.ครับ ABQ (2009)
-Actual donations for your dad?เงินบริจาคช่วยพ่อลูกใช่ไหม ABQ (2009)
Biggest donation gets a six-pack of my very own Schraderbrau.เหล้าที่ฉันเป็นเจ้าของ ยี่ห้อซาลเดอร์บลู ที่่กลั่นในบ้าน เพื่อรสชาติที่นุ่ม ABQ (2009)
Smallest donation gets two six-packs. All right.เอาล่ะ คนอื่นนอกจากโกมี่ ให้นั่งลงได้ ABQ (2009)
She told him about the website and the donations and they're gonna do a story about you.พวกเขากำลังจะมาสัมภาษณ์ลูก พร้อมทั้งถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์และทุกอย่าง โครตเจ๋ง ABQ (2009)
But before i do, i want to take this opportunity to thank everyone at desert heat and air's parent company, the kaliba group, for their generous donations to this service, and not just for the beautiful flowersแต่ก่อนที่ผมจะพูด ผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณทุกๆท่าน จากบริษัทผู้ผลิตฮีทเตอร์และเครื่องปรับอากาศ Desert Cantos (2009)
That copy machine is for Cheerios use only. Paid for by alumni donations.เครื่องถ่ายฯนี้ ใช้เฉพาะชมรมเชียร์เท่านั้น จัดซื้อจากเงินของศิษย์เก่า Showmance (2009)
In lieu of flowers, please send all donations to a socially conscious charity of your choice.ฉันกลับมาชมรมร้องเพลง ขอเปลี่ยนดอกไม้ต้อนรับ เป็นเงินบริจาคให้มูลนิธิที่เธอชอบนะ The Rhodes Not Taken (2009)
Procedure is organ recovery for donation.ขั้นตอนคือ เอาอวัยวะออกมาสำหรับบริจาค Good Mourning (2009)
Appantly, a donationas made anonymouslแต่ ผู้บริจาคไม่ต้องการเปิดเผยตัว The Bond in the Boot (2009)
Actually, they reived enough anonymous donations for three scholarships.ความจริงแล้ว พวกเขาได้รับทุนบริจาค จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3 ทุน The Bond in the Boot (2009)
No, but it'll be like a donation. They're our bonuses.ไม่ แต่มันจะเป็นเหมือนการบริจาค โบนัสของพวกเรา Holidaze (2009)
So I called N.O.S., and they gave me the go-head for a directed donation.และพวกเขาให้ฉันไป ขอการบริจาคโดยตรง Holidaze (2009)
Won't inspire the kind of deep-pocket donationsจะไม่ช่วยเรียกเงินบริจาคก้อนโต Enough About Eve (2009)
No, I-I'm here for a donation.เปล่า ฉันมาเพราะเรื่องการบริจาคตะหาก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
A donation for what?บริจาคเพื่ออะไรเหรอครับ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Kidney donations in america last year.กว่า 23,000 อันเมื่อปีที่แล้ว Debate 109 (2009)
Did you know that the Tuohys make generous donations to Ole Miss?เธอรู้มั๊ยว่าครอบครัวTuohys เป็นผู้บริจาคที่ใจกว้างของOle Miss? The Blind Side (2009)
That even Miss Sue makes donations?แม้กระทั่งMiss Sueก็ด้วย? The Blind Side (2009)
You know, doc, you have to stop pushing For organ donations.หมอต้องหยุดผลักดันเรื่องการบริจาคอวัยวะได้แล้ว You Don't Know Jack (2010)
- Well, I wanted to give you this donation for the building fund. - Oh.ฉันอยากมอบเงินบริจาคสมทบทุนสร้างโบสถ์ใหม่น่ะค่ะ You Gotta Get a Gimmick (2010)
Making it look like a valuntary donation within a religious organization is a part of the laundry process It will take about two months, anyway. Are you hot?ให้ดูเหมือนพวกรับบริจาคขององค์กรศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน The Man from Nowhere (2010)
It's been three days since the last donation.3 วันแล้ว ตั้งแต่การบริจาคเงินครั้งล่าสุด Green Light (2010)
Our victim's financials show he made several donations to a church in the South Bronx run by a Father Aaron Low.การเงินของเหยื่อระบุว่ามีการบริจาค ให้กับโบสถ์ทีอยู่ที่บรองซ์ทางใต้ ดำเนินการโดยบาทหลวงอารอน โลว Under the Gun (2010)
Studies show that the best way to bring in alumni donations is through a successful athletic department-- specifically, a winning football team.การศึกษาชี้ให้เห็นว่างบมากที่สุดนั่นมาจากศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จ\ โดยเฉพาะสำหรับแผนกกีฬา -ทีมฟุตบอลผู้ชนะ! Audition (2010)
..as well as materials from other artists that gave to him as donations...เป็นวัสดุที่ได้จากศิลปินคนอื่นๆ ที่บริจาคให้กับเขา Hanamizuki (2010)
When, uh, selecting a charity for my donation, there were so many worthwhile causes, I was confounded.เมื่อ, หืม. , การเลือกการกุศลรับบริจาคของฉัน นั้นเป็นเป็นสาเหตุที่คุ้มค่า Touch of Eva (2010)
Thanks to the generous donation of the fell family,ขอบคุณสำหรับทุกครอบครัว ที่ร่วมกันบริจาค Kill or Be Killed (2010)
Right after, our campaign started getting an increasing number of donations.แล้วหลังจากนั้น การหาเสียงของเราก็เริ่ม ที่จะมีคนบริจาคเงินมากขึ้น Need to Know (2010)
It's an end run around campaign funding rules that limit donations from individuals.เขากำลังหาทางหลบหลีก กฎเงินบริจาคสำหรับหาเสียง ที่จำกัดวงเงินจากผู้บริจาคแต่ละราย Need to Know (2010)
He closed the church after a canned food drive at 6 P.M., told the other volunteers he was taking the donations to the Salvation Armyเขาปิดโบสถ์หลังจาก รับอาหารกระป๋องเมื่อ 6 โมงเย็น แล้วบอกอาสาสมัครคนอื่นว่า จะเอาของบริจาคไปให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัย Safe Haven (2010)
You're not gonna get any donations like that.นายจะไม่ได้เงินบริจาคเลยนะ ถ้าทำแบบนี้ The Ho Ho Ho Job (2010)
The children at the daycare. They're always asking for donations.ก็เด็กๆที่สถานรับเลี้ยงเด็กไงล่ะ พวกเขาต้องการของบริจาคเสมอ Toy Story 3 (2010)
There's a wave of donations coming in and I don't think they're even gonna try a second debate.ผมว่าเรามีเรื่องใหม่แล้วนะ มีเงินบริจาคเข้ามามากมาย และไม่น่าจะมีการ"ดีเบท"ครั้งที่สองแล้วล่ะ Limitless (2011)
You'll be making an anonymous donation to the widows and orphans of war fund.คุณบริจากให้กับมูลนิธิเด็กกรำพร้า เบื้องหลังสงคราม Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
If your friends are unconvincing, this year's donations might go to, say, the geology department.เงินบริจาคของปีนี้จะตกเป็นของ แผนกธรณีวิทยา The Benefactor Factor (2011)
Leonard, I'm making the donation to your department regardless of what happens between us.จริงเหรอครับ แน่นอน ไม่มีการยื่นหมยื่นแมวเด็ดขาด The Benefactor Factor (2011)
And here to accept the donation to the Miranda sommers Gilbert scholarship fund is Elena Gilbert.และอยู่ที่นี่เพื่อรับการบริจาค เพื่อกองทุนการศึกษา มิแรนด้า ซัมเมอร์ กิลเบริต คือเอเลน่า กิลเบิร์ต Know Thy Enemy (2011)
Indeed it is. However, there is a voluntary donation for non-members.ใช่ ยังไงก็ตาม In Time (2011)
It seems many of you have some misguided ideas about kidney donation, so I have invited Craig Lynwood, transplant coordinator at Fairview Memorial to dispel some of those myths.เหมือนว่าพวกเธอหลายคนยังเข้าใจอะไรผิดๆอยู่ กับการบริจาคไต ฉันจึงได้เชิญคุณ เคร็ก ลินด์วู้ด ผู้เชี่ยวชาญด้านปลูกถ่ายอวัยวะจากแฟร์วิวเมโมเรียล Searching (2011)
I don't get this. Beth signed the donation forms and a living will.ผมไม่เข้าใจ เบธเธอเซ็นต์แบบฟอร์มการบริจาค Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
I still help them out with donations.ฉันยังช่วยพวกเขาด้วยการบริจาค Setup (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donationCorporate political donations are coming under heavy scrutiny.
donationDonations to philanthropic programs are tax-exempt.
donationFor the sake of children in need, we cooperated to collect donations.
donationOK, here's the donation ... 10 yen each. Here you go, Mihane.
donationThank you very much for your generous donation.
donationThis organization relies entirely on voluntary donations.
donationVolunteers collected donations for the benefit of the handicapped.
donationYou may rest assured; I have no ulterior motive in making this donation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมทบทุน[V] join donating, See also: participate in donation, Example: คณะอาจารย์สมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจากการไปทัศนศึกษา, Thai definition: รวมทุนเข้าไปด้วยหรือให้ทุนเพิ่มเติมเข้าไป
เงินบริจาค[N] donation, See also: gift, contribution, Syn. เงินช่วยเหลือ, Example: ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากทางการกันอย่างทั่วถึง, Thai definition: เงินที่สละให้เพื่อร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ทักษิโณทก[N] water poured out while giving alms symbolical of donation, See also: water poured into a hand as a token of an offering, Syn. ทักขิโณทก, Thai definition: น้ำที่หลั่งในเวลาทำทานเพื่ออุทิศผลให้แก่ผู้ตาย, น้ำที่หลั่งลงเป็นการแสดงว่ามอบให้เป็นสิทธิ์ขาด
ทักขิโณทก[N] water of donation, See also: water pouring on the ground after making merit, water poured into the right hand as showin, Thai definition: น้ำที่หลั่งในเวลาทำทานเพื่ออุทิศผลให้แก่ผู้ตาย, น้ำที่หลั่งลงเป็นการแสดงว่ามอบให้เป็นสิทธิ์ขาด, Notes: (บาลี)
ทาน[N] alms, See also: gift, donation, charity, Syn. การให้, การบริจาค, การแจก, Example: การให้ทานไม่เคยทำให้ใครจน, Thai definition: สิ่งที่ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การเรี่ยไร[N] collection, See also: collecting donation, soliciting contributions, Example: รัชกาลที่ 5 ไม่โปรดให้ใครทำบุญเข้าร่วมการเรี่ยไรเกินคนละ 1 บาทด้วยทรงเกรงว่าราษฎรจะเดือดร้อน, Thai definition: การเก็บเงินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินตามใจสมัคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
เงินบริจาค[n.] (ngoen børijāk) EN: donation ; gift ; contribution   FR: donation [f]
เรี่ยไร[v.] (rīarai) EN: collect donations ; pass round the hat   FR: quêter ; collecter
สมทบทุน[v. exp.] (somthop thun) EN: join donating ; participate in donation   
ทำขวัญ[n.] (thamkhwan) EN: gift ; offering ; donation   
ทาน[n.] (thān) EN: alms ; gift ; donation ; charity   FR: aumône [f] ; don [m] ; offrande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DONATION    D OW0 N EY1 SH AH0 N
DONATIONS    D OW0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
donation    (n) (d ou1 n ei1 sh @ n)
donations    (n) (d ou1 n ei1 sh @ n z)
condonation    (n) (k o2 n d ou n ei1 sh @ n)
condonations    (n) (k o2 n d ou n ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldgeschenk {n}; Schenkung {f}donation [Add to Longdo]
Sachspende {f}donation in kind [Add to Longdo]
Spende {f}donation [Add to Longdo]
Spendenaktion {f}campaign for donations [Add to Longdo]
Spendenaufruf {m}appeal for donations [Add to Longdo]
Spendenaffäre {f}donations scandal [Add to Longdo]
Spendenbescheinigung {f}charitable donation certificate [Add to Longdo]
Spendenkonto {n}donations account [Add to Longdo]
Zahlung {f}donation [Add to Longdo]
eingehen | eingehende Post | eingegangene Spendento come in; to arrive; to be received | incoming mail | donations received [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドネーション[, done-shon] (n) {comp} donation [Add to Longdo]
ヤミ献金;闇献金[ヤミけんきん(ヤミ献金);やみけんきん(闇献金), yami kenkin ( yami kenkin ); yamikenkin ( yami kenkin )] (n) illegal donation; secret contribution [Add to Longdo]
寄金[ききん, kikin] (n) contribution; donation; (P) [Add to Longdo]
寄進[きしん, kishin] (n,vs) contribution; donation (to a temple, etc.) [Add to Longdo]
寄贈[きぞう(P);きそう, kizou (P); kisou] (n,vs) donation; presentation; gift; (P) [Add to Longdo]
寄付(P);寄附(P)[きふ, kifu] (n,vs) contribution; donation; (P) [Add to Longdo]
寄付を請う[きふをこう, kifuwokou] (exp,v5u) to solicit donations [Add to Longdo]
寄付金;寄附金[きふきん, kifukin] (n) donation; contribution; endowment [Add to Longdo]
寄付金を募る;寄附金を募る[きふきんをつのる, kifukinwotsunoru] (exp,v5r) to make an appeal for contributions; to collect donations [Add to Longdo]
寄付行為[きふこうい, kifukoui] (n) act of endowment or donation [Add to Longdo]
棄捐[きえん, kien] (n,vs) donation; abandonment [Add to Longdo]
義援金(P);義捐金[ぎえんきん, gienkin] (n) donation money; contribution; (P) [Add to Longdo]
義捐;義援[ぎえん, gien] (n,vs) contribution; donation [Add to Longdo]
給血[きゅうけつ, kyuuketsu] (n,vs) donation of blood [Add to Longdo]
拠出[きょしゅつ, kyoshutsu] (n,vs) donation; contribution; (P) [Add to Longdo]
拠出金[きょしゅつきん, kyoshutsukin] (n) donated money; monetary donation; contribution [Add to Longdo]
供血[きょうけつ, kyouketsu] (n,vs) donation of blood [Add to Longdo]
献金[けんきん, kenkin] (n,vs) donation; contribution; offering; (P) [Add to Longdo]
献金額[けんきんがく, kenkingaku] (n) amount of a donation [Add to Longdo]
献金箱[けんきんばこ, kenkinbako] (n) contribution or donation box [Add to Longdo]
献血[けんけつ, kenketsu] (n,vs) blood donation; (P) [Add to Longdo]
献納[けんのう, kennou] (n,vs) offering; presentation; donation [Add to Longdo]
献納品[けんのうひん, kennouhin] (n) donation; contribution; an offering [Add to Longdo]
合力[ごうりょく(P);ごうりき;こうりょく, gouryoku (P); gouriki ; kouryoku] (n,vs) (1) (ごうりょく only) resultant force; (2) assistance; help; (3) donation; alms; almsgiving; (P) [Add to Longdo]
祭祀料[さいしりょう, saishiryou] (n) donation made at a ritual [Add to Longdo]
紙花;紙纏頭[かみばな, kamibana] (n) (1) (紙花 only) paper flowers; (2) (紙花 only) (arch) paper flowers for a funeral; (3) (See 小菊・こぎく・3) paper handed out as a means of congratulations in a red light district (as a promise of a future money donation) [Add to Longdo]
浄財[じょうざい, jouzai] (n) monetary offering; donation [Add to Longdo]
臓器提供[ぞうきていきょう, zoukiteikyou] (n) organ donation [Add to Longdo]
贈与[ぞうよ, zouyo] (n,vs) donation; presentation; (P) [Add to Longdo]
贈与税[ぞうよぜい, zouyozei] (n) gift tax; donation tax [Add to Longdo]
納経帳[のうきょうちょう, noukyouchou] (n) book of stamps (each confirming donation to a temple on a pilgrimage) [Add to Longdo]
納所[なっしょ, nassho] (n) temple office (for receiving offerings or donations); (historical) office for storing land taxes [Add to Longdo]
奉加[ほうが, houga] (n,vs) donation [Add to Longdo]
奉加帳;奉賀帳[ほうがちょう, hougachou] (n) (shrine or temple) donation register; subscription book; subscription list [Add to Longdo]
醵出[きょしゅつ, kyoshutsu] (n,vs) donation; contribution [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捐献[juān xiàn, ㄐㄩㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] to donate; to contribute; donation; contribution, #10,154 [Add to Longdo]
捐助[juān zhù, ㄐㄩㄢ ㄓㄨˋ, ] offer; contribution; donation, #10,640 [Add to Longdo]
捐募[juān mù, ㄐㄩㄢ ㄇㄨˋ, ] to solicit contributions; to collect donations, #180,667 [Add to Longdo]
赈捐[zhèn juān, ㄓㄣˋ ㄐㄩㄢ, / ] money donation to relieve distress or famine, #582,713 [Add to Longdo]
卑辞厚币[bēi cí hòu bì, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄅㄧˋ, / ] humble expression for generous donation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
寄贈[きぞう, kizou] donation, gift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Donation \Do*na"tion\, n. [L. donatio; cf. F. donation.]
   1. The act of giving or bestowing; a grant.
    [1913 Webster]
 
       After donation there is an absolute change and
       alienation of the property of the thing given.
    --South.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is given as a present; that which is
    transferred to another gratuitously; a gift.
    [1913 Webster]
 
       And some donation freely to estate
       On the bless'd lovers.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The act or contract by which a person voluntarily
    transfers the title to a thing of which be is the owner,
    from himself to another, without any consideration, as a
    free gift. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   {Donation party}, a party assembled at the house of some one,
    as of a clergyman, each one bringing some present. [U.S.]
    --Bartlett.
 
   Syn: Gift; present; benefaction; grant. See {Gift}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top