Search result for

เงินบริจาค

(26 entries)
(0.0677 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงินบริจาค-, *เงินบริจาค*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินบริจาค[N] donation, See also: gift, contribution, Syn. เงินช่วยเหลือ, Example: ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากทางการกันอย่างทั่วถึง, Thai definition: เงินที่สละให้เพื่อร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We brought a donation as part of our philtrophy.พวกเอาเอาเงินบริจาคมาให้ค่ะ เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิของเราน่ะ The House Bunny (2008)
A very big round of applause for our Hector Lepodise for his 4,000 pula donation to the orphanage.ขอเสียงปรบมือดังๆ ให้กับคุณเฮคเตอร์ เลโปดิสของพวกเรา สำหรับเงินบริจาค4,000ปูล่า ให้กับสถานเด็กกำพร้า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
700 fucking billion dollars.ถ้าจะคุยกันเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจ ฟังก่อน ๆ พูดอะไรอย่างนั้น มันไม่ใช่เงินบริจาคนะ เงินนั่นไม่กลับมาหาเราแน่ The Girlfriend Experience (2009)
They expedited our charitable tax-exempt status based on sam arsenault's verbal commitment, so as soon as he makes it official, we're off to the races.พวกเขาเร่งรัดเรื่องการยกเว้นเก็บภาษีเงินบริจาค โดยอ้างอิงจากคำบอกของแซม อาร์เซนอลท์ ทันทีที่เค้าทำเรื่องเป็นทางการ เราจะหลุดจากการแข่งขัน I Lied, Too. (2009)
At the last moment, he generously decided to double our endowment.ล่าสุด เขาตัดสินใจที่จะเพิ่ม เงินบริจาคเป็น 2 เท่า I Lied, Too. (2009)
Ten, 20, 50 bucks a pop all paid in full, nice and neat, untraceable from the good-hearted people of the world to Mr. Walter H. White cancer saint.กระจายเงินบริจาคให้เป็นส่วนแบ่งเล็กๆ เข้ามาจากทั่วทุกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 50 เหรียญ ในจำนวนที่จ่ายเข้ามาเต็มทั้งหมด ได้แบบเเนบเนียนและเจ๋ง ไม่สามารถติดตามได้ Phoenix (2009)
-Actual donations for your dad?เงินบริจาคช่วยพ่อลูกใช่ไหม ABQ (2009)
-What?ตอนที่น้าบอกเขาเรื่องเว็บไซต์ และเงินบริจาค ABQ (2009)
They're coming to interview you with a photo and everything.และเงินบริจาคยิ่งจะเพิ่มมากขึ้น ABQ (2009)
A grant.จากเงินบริจาคPilot (2009)
- Oh yeah, the grant ran out.โอ่ว ใช่ค่ะ,เงินบริจาคหมดงบ. Pilot (2009)
I gave her the camp's bible money.ป๊อปปี้อยู่ไหน ? ฉันให้เงินบริจาคกับเธอไป The Wrath of Con (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินบริจาค[n.] (ngoen børijāk) EN: donation ; gift ; contribution   FR: donation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charity[N] เงินบริจาค, See also: สิ่งของที่บริจาค, Syn. donation, alms
collection[N] เงินเรี่ยไร, See also: เงินบริจาค
grant[N] เงินช่วยเหลือ, See also: เงินบริจาค, เงินสนับสนุน, Syn. allowance, financial aid, grant-in-aid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alms(อาล์มซ) n. ทาน,ของบริจาค,เงินบริจาค
beneficence(บะเนฟ'ฟิเซินซฺ) n. การทำความดี,การกุศล,คุณความดี,การบริจาค,สิ่งของที่บริจาค,เงินบริจาค, Syn. virtue
benevolence(บะเนฟ'วะเลินซฺ) n. ความเมตตากรุณา,การกุศล,กุศลกรรม,ของบริจาค,เงินบริจาค, Syn. beneficence
disendow(ดิสเอนเดา') vt. ยึดเงินบริจาค,
donative(ดอน'นะทิฟว) n. สิ่งที่บริจาค,ของบริจาค,เงินบริจาค,ของขวัญ
input(อิน'พุท) n. สิ่งที่ใส่เข้า,สิ่งที่ป้อนเข้า,การป้อนเข้า,การนำเข้า,ด้านเข้า,ทางเข้า,กำลังกระแสไฟฟ้า,กำลังโวลท์,ข้อมูลสำหรับแก้ปัญหา,ข้อมูลที่ป้อนเข้าเครื่องคำนวณเครื่องคอมพิวตอร์,เงินบริจาค. adj. เกี่ยวกับข้อมูลที่ป้อนเข้า
plate(เพลท) n. จานอาหาร,อาหารในจาน,อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง,แผ่นโลหะ,ป้ายโลหะ (โดยเฉพาะป้ายชื่อ) ,แผ่นเหล็กต่อเรือ,แผ่นกระจก,แผ่นพิมพ์,เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ,โล่รางวัล,การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล,จานเรี่ยไรหรือรับเงินบริจาค,ภาชนะท้องเรียบ,ขั้วบวกไฟสูงของหลอดวิทยุ vi. ชุบ,ชุบด้วยไฟฟ้า,ตอกแผ่นโลหะ,พิมพ์ด้วยแผ่นพิมพ์

English-Thai: Nontri Dictionary
endowment(n) การบริจาค,การให้,ของบริจาค,เงินบริจาค,การมอบทุน
pittance(n) จำนวนเล็กน้อย,นิตยภัย,เงินบริจาคเล็กน้อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top