ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*auror*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: auror, -auror-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aurora(n) แสงสว่างยามเช้า, Syn. dawn, dawning, morning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aurora(ออรอ' ระ) n. แสงอรุโณทัย, แสงเงินแสงทองในบรรยากาศเบื้องบน, เทพธิดาแห่งอรุณของโรมันโบราณ, แสงอรุณ, Syn. dawn
aurora australisn. แสงขั้วโลกใต้
aurora borealisn. แสงขั้วโลกเหนือ, Syn. northern lights, aurora polaris
auroral(ออรอ'รัล) adj. คล้ายแสงอรุณ, เกี่ยวกับแสงขั้วโลก (of or like the dawn)

English-Thai: Nontri Dictionary
aurora(n) แสงอรุโณทัย, แสงเงินแสงทอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
auroraแสงออโรรา, สีแสงที่เกิดบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เนื่องจากแก๊สบริเวณขั้วโลกถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่มีพลังงานสูงในบริเวณขั้วแม่เหล็กโลก ทำให้แก๊สเหล่านั้นปล่อยรังสีออกมา มีแสงสีต่าง ๆ รูปร่างเป็นระย้าคล้ายม่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aurorมือปราบมาร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Aurora...Aurora! Passengers (2016)
I am going on the Aurora.- ผมต้องไปขึ้น ออโรร่า Jaws (1975)
The Aurora? What is that?- ออโรร่า มันคืออะไรคะ Jaws (1975)
Imagine this place on that day when the battleship Aurora fired that blank shot which signalled the Revolution.ลองจินตนาการถึงสถานที่ในวันที่นี้เมื่อเรือรบออโรร่ายิงที่ว่างเปล่า ซึ่งส่งสัญญาณการปฏิวัติ The Russia House (1990)
Ever hear of the Aurora Project?เคยได้ยินโครงการ Aurora ไหม ? Squeeze (1993)
Did you ever stop to think that what we saw was simply an experimental plane, like the Stealth bomber or this Aurora Project?คุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่า ที่เราเห็น เป็นแค่การทดลองเครื่องบินธรรมดา... ..เหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิด Stealth หรือนี่เป็นโครงการ Aurora ? Squeeze (1993)
aurores are already on way.มือปราบมารกำลังมา Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Aurora needs an object to facilitate her trance.ออโรร่าจำเป็นต้องมีสื่อกลาง ที่จะเปิดทางให้เธอ The Orphanage (2007)
If there's anything, Aurora will see it.ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ออโรร่าจะเห็นมัน The Orphanage (2007)
- Aurora, can you hear me?- ออโรร่า ได้ยินผมมั้ย? The Orphanage (2007)
Aurora...ออโรร่า... The Orphanage (2007)
Aurora... tell me what you see.ออโรร่า... บอกผมว่าคุณเห็นอะไร The Orphanage (2007)
Aurora, is Simon with you?ออโรร่า ไซมอนอยู่กับคุณรึเปล่า? The Orphanage (2007)
Aurora?ออโรร่า? The Orphanage (2007)
Aurora, can you hear me?ออโรร่า ได้ยินผมมั้ย? The Orphanage (2007)
Aurora, stay in the middle of the room.ออโรร่า กลับมาที่ห้องเดิมนะ The Orphanage (2007)
The children are here. Aurora saw them. I can't leave.พวกเด็กนั่นอยู่ที่นี่ ออโรร่าก็เห็น ฉันยังไปไม่ได้ The Orphanage (2007)
That is Aurora Borealis. The northern lights.นั่นคือแสงเหนือ Snow Buddies (2008)
Aurora.ออโรร่า Babylon A.D. (2008)
Aurora!ออโรร่า ! Babylon A.D. (2008)
Aurora!ออโรร่า ! Babylon A.D. (2008)
- And that's Aurora.- และนั่น ออโรร่า Babylon A.D. (2008)
Aurora!ออโรร่า ! Babylon A.D. (2008)
Aurora!ออโรร่า ! Babylon A.D. (2008)
Aurora!ออโรร่า Babylon A.D. (2008)
- Aurora!- ออโรร่า Babylon A.D. (2008)
It's okay, Aurora.ไม่เป็นไรแล้ว ออโรร่า Babylon A.D. (2008)
Aurora!ออโรร่า Babylon A.D. (2008)
Aurora could speak when she was two years old.ออโรร่าสามารถพูดได้ขณะที่อายุแค่ 2 ขวบ Babylon A.D. (2008)
Aurora, jump onto our bike.ออโรร่า , กระโดดมา Babylon A.D. (2008)
Aurora?ออโรร่า Babylon A.D. (2008)
Aurora, stop!ออโรร่า หยุด Babylon A.D. (2008)
Aurora- that's where I got my name.ออโรร่า นั่นคือที่มาของชื่อฉัน Babylon A.D. (2008)
Thank you, Aurora.ขอบใจนะออโรร่า Babylon A.D. (2008)
Aurora!ออโรร่า Babylon A.D. (2008)
I'm Dr. Darquandier, Aurora's father.ดาร์ควอนดิเย่ร์ เป็นพ่อของออโรร่า Babylon A.D. (2008)
So I built a supercomputer... to be Aurora's artificial mother.ดังนั้น ผมจึงสร้างซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแม่เทียมของออโรร่า... Babylon A.D. (2008)
As a fetus, Aurora learned to process information... just like a computer.ขณะที่เป็นตัวอ่อนออโรร่า.. เรียนรู้การประมวลผลข้อมูลต่างๆ แบบเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ Babylon A.D. (2008)
This is what Aurora represented.นี่คือสิ่งที่ออโรร่าจะนำเสนอ Babylon A.D. (2008)
But not anymore. Aurora was our trademark.และออโรร่าเป็นปาฏิหารย์ของพวกเรา Babylon A.D. (2008)
And that's what I tried to correct with Aurora.และนี่คือสิ่งที่ฉันพยายามแก้ไขด้าย.. ออโรร่า Babylon A.D. (2008)
Aurora was designed to breed.ออโรร่าถูกออกแบบให้สืบสายพันธ์ Babylon A.D. (2008)
Aurora.ออโรร่า Babylon A.D. (2008)
Jasmine, Aurora and Ariel.จัสมิน, ออโรร่า แล้วก็ เอเรียล Sex and Violence (2009)
"Hey, do you see an Aurora Borelis ink blot coming from that coffee mug?""เฮ้ มีใครเห็นลำแสงออโรรา ที่มาจากแก้วกาแฟบ้างมั้ย" Chapter Two 'Ink' (2009)
Aurors. For security.มือปราบมาร Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Or is it no longer your ambition to become an Auror?ถ้ามือปราบมาร ยังเป็นความใฝ่ฝันของเธออยู่ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Dawlish, the auror has let slip that the Potter boy, will not be moved until the 30th of this month.ดอว์ลิช มือปราบมารหลุดปากว่า เด็กพอตเตอร์คนนี้จะไม่ถูกย้ายไปจนกว่าวันที่ 30 เดือนนี้ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
The auror office no longer plays any part in the protection of Harry Potter.สำนักงานมือปราบมาร ไม่ได้มีบทบาทในการปกป้องแฮร์รี่แล้ว Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
I thought you said it was a subtle aurora!ไหนเธอบอกมันเป็นแค่แสงบางๆ Thor (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aurorThe aurora is a phenomenon characteristic of the Polar Regions.
aurorIn Alaska you can see natural phenomena like the aurora, right?
aurorThe aurora was truly remarkable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวลาย่ำรุ่ง(n) dawn, See also: daybreak, crack of dawn, aurora, cockcrow, Example: ตกกลางคืน อากาศจะเริ่มเย็นลงและเย็นจัดในเวลาย่ำรุ่ง, Thai Definition: ช่วงเริ่มแรกของวัน
อุษา(n) aurora, Thai Definition: แสงเงินแสงทอง
แสงเงินแสงทอง(n) dawn, See also: aurora, daybreak, Syn. แสงทอง, แสงรุ่งอรุณ, Example: คำว่าอุษาแปลว่าแสงเงินแสงทองหรือแสงสีชมพูซึ่งเกิดขึ้นตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้น, Thai Definition: แสงที่ปรากฏบนขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเมื่อเวลาจะรุ่งสว่าง เมื่อแรกเป็นสีขาว เรียกว่า แสงเงิน แล้วแปรเป็นสีแดง เรียกว่า แสงทอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณ[arun] (n) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
เช้ามืด[chāomeūt] (n) EN: early morning ; daybreak ; before dawn  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
เช้าตรู่[chāotrū] (n) EN: dawn ; daybreak ; sunrise  FR: aurore [ f ]
นกเขนท้องแดง[nok khēn thøng daēng] (n, prop) EN: Daurian Redstart  FR: Rougequeue aurore [ m ]
รุ่งอรุณ[rung-arun] (n) EN: dawn ; daybreak  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
วัดอรุณฯ[Wat Arun] (n, prop) EN: wat Arun ; Temple of Dawn  FR: wat Arun ; temple de l'Aurore [ m ]
วัดอรุณราชวราราม[Wat Arunrātchawarārām] (n, prop) EN: Wat Arun ; Temple of Dawn ; Wat Arun Rachavararam ; Arun Rachavararam Temple  FR: wat Arun ; temple de l'Aurore [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AURORA ER0 AO1 R AH0
AURORAL ER0 AO1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aurora (n) ˈɔːrˈɔːrə (oo1 r oo1 r @)
auroras (n) ˈɔːrˈɔːrəz (oo1 r oo1 r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极光[jí guāng, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄤ, / ] aurora (astronomy) #28,729 [Add to Longdo]
欧若拉[ōu ruò lā, ㄡ ㄖㄨㄛˋ ㄌㄚ, / ] aurora #129,951 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rosigauroral [Add to Longdo]
Aurorafruchttaube { f } [ ornith. ]Society I Pigeon [Add to Longdo]
Auroramusketier { n } [ ornith. ]Rainbow Starfrontlet [Add to Longdo]
Auroragimpel { m } [ ornith. ]Stresemann's Rosefinch [Add to Longdo]
Auroraastrild { m } [ ornith. ]Crimson-winged Pytilia [Add to Longdo]
Rosastreifen-Partnergrundel { f } (Amblyeleotris aurora) [ zool. ]pinkbar watchman goby [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aurorมือปราบมาร

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーロラ[o-rora] (n) aurora; (P) [Add to Longdo]
尉鶲[じょうびたき;ジョウビタキ, joubitaki ; joubitaki] (n) (uk) Daurian redstart (species of passerine bird, Phoenicurus auroreus) [Add to Longdo]
極光[きょっこう;きょくこう, kyokkou ; kyokukou] (n) northern or southern lights; aurora borealis or australis [Add to Longdo]
南極光[なんきょくこう, nankyokukou] (n) aurora australis; southern lights [Add to Longdo]
北極光[ほっきょくこう, hokkyokukou] (n) northern lights; aurora borealis [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top