ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auror

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auror-, *auror*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aurora(n) แสงสว่างยามเช้า, Syn. dawn, dawning, morning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aurora(ออรอ' ระ) n. แสงอรุโณทัย, แสงเงินแสงทองในบรรยากาศเบื้องบน, เทพธิดาแห่งอรุณของโรมันโบราณ, แสงอรุณ, Syn. dawn
aurora australisn. แสงขั้วโลกใต้
aurora borealisn. แสงขั้วโลกเหนือ, Syn. northern lights, aurora polaris
auroral(ออรอ'รัล) adj. คล้ายแสงอรุณ, เกี่ยวกับแสงขั้วโลก (of or like the dawn)

English-Thai: Nontri Dictionary
aurora(n) แสงอรุโณทัย, แสงเงินแสงทอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
auroraแสงออโรรา, สีแสงที่เกิดบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เนื่องจากแก๊สบริเวณขั้วโลกถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่มีพลังงานสูงในบริเวณขั้วแม่เหล็กโลก ทำให้แก๊สเหล่านั้นปล่อยรังสีออกมา มีแสงสีต่าง ๆ รูปร่างเป็นระย้าคล้ายม่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aurorมือปราบมาร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dawlish, the auror has let slip that the Potter boy, will not be moved until the 30th of this month.ดอว์ลิช มือปราบมารหลุดปากว่า เด็กพอตเตอร์คนนี้จะไม่ถูกย้ายไปจนกว่าวันที่ 30 เดือนนี้ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
The auror office no longer plays any part in the protection of Harry Potter.สำนักงานมือปราบมาร ไม่ได้มีบทบาทในการปกป้องแฮร์รี่แล้ว Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aurorIn Alaska you can see natural phenomena like the aurora, right?
aurorThe aurora is a phenomenon characteristic of the Polar Regions.
aurorThe aurora was truly remarkable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุษา(n) aurora, Thai Definition: แสงเงินแสงทอง
แสงเงินแสงทอง(n) dawn, See also: aurora, daybreak, Syn. แสงทอง, แสงรุ่งอรุณ, Example: คำว่าอุษาแปลว่าแสงเงินแสงทองหรือแสงสีชมพูซึ่งเกิดขึ้นตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้น, Thai Definition: แสงที่ปรากฏบนขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเมื่อเวลาจะรุ่งสว่าง เมื่อแรกเป็นสีขาว เรียกว่า แสงเงิน แล้วแปรเป็นสีแดง เรียกว่า แสงทอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณ[arun] (n) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
เช้ามืด[chāomeūt] (n) EN: early morning ; daybreak ; before dawn  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
เช้าตรู่[chāotrū] (n) EN: dawn ; daybreak ; sunrise  FR: aurore [ f ]
นกเขนท้องแดง[nok khēn thøng daēng] (n, prop) EN: Daurian Redstart  FR: Rougequeue aurore [ m ]
รุ่งอรุณ[rung-arun] (n) EN: dawn ; daybreak  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
วัดอรุณฯ[Wat Arun] (n, prop) EN: wat Arun ; Temple of Dawn  FR: wat Arun ; temple de l'Aurore [ m ]
วัดอรุณราชวราราม[Wat Arunrātchawarārām] (n, prop) EN: Wat Arun ; Temple of Dawn ; Wat Arun Rachavararam ; Arun Rachavararam Temple  FR: wat Arun ; temple de l'Aurore [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AURORA ER0 AO1 R AH0
AURORAL ER0 AO1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aurora (n) ˈɔːrˈɔːrə (oo1 r oo1 r @)
auroras (n) ˈɔːrˈɔːrəz (oo1 r oo1 r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极光[jí guāng, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄤ, / ] aurora (astronomy) #28,729 [Add to Longdo]
欧若拉[ōu ruò lā, ㄡ ㄖㄨㄛˋ ㄌㄚ, / ] aurora #129,951 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aurorafruchttaube { f } [ ornith. ]Society I Pigeon [Add to Longdo]
Auroramusketier { n } [ ornith. ]Rainbow Starfrontlet [Add to Longdo]
Auroragimpel { m } [ ornith. ]Stresemann's Rosefinch [Add to Longdo]
Auroraastrild { m } [ ornith. ]Crimson-winged Pytilia [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aurorมือปราบมาร

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーロラ[o-rora] (n) aurora; (P) #12,214 [Add to Longdo]
尉鶲[じょうびたき;ジョウビタキ, joubitaki ; joubitaki] (n) (uk) Daurian redstart (species of passerine bird, Phoenicurus auroreus) [Add to Longdo]
極光[きょっこう;きょくこう, kyokkou ; kyokukou] (n) northern or southern lights; aurora borealis or australis [Add to Longdo]
南極光[なんきょくこう, nankyokukou] (n) aurora australis; southern lights [Add to Longdo]
北極光[ほっきょくこう, hokkyokukou] (n) northern lights; aurora borealis [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top