ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -矇-, *矇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[矇, méng, ㄇㄥˊ] stupid, ignorant; blind
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  蒙 (méng ㄇㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 5,971

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mēng, ㄇㄥ, / ] (knocked) unconscious; to deceive; to cheat; to hoodwink, #3,158 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, / ] dim sighted; ignorant, #3,158 [Add to Longdo]
[Méng, ㄇㄥˊ, / ] surname Meng, #3,158 [Add to Longdo]
蒙在鼓里[méng zài gǔ lǐ, ㄇㄥˊ ㄗㄞˋ ㄍㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] lit. kept hoodwinked inside a drum (成语 saw); completely in the dark, #41,641 [Add to Longdo]
承蒙[chéng méng, ㄔㄥˊ ㄇㄥˊ, / ] to be indebted (to sb), #42,264 [Add to Longdo]
蒙蒙亮[mēng mēng liàng, ㄇㄥ ㄇㄥ ㄌㄧㄤˋ, / ] dawn; the first glimmer of light, #50,155 [Add to Longdo]
蒙特卡洛[Méng tè kǎ luò, ㄇㄥˊ ㄊㄜˋ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Monte-Carlo (Monaco), #52,036 [Add to Longdo]
吕蒙[Lǚ Méng, ㄌㄩˇ ㄇㄥˊ, / ] Lü Meng (178-219), general of the southern state of Wu, #56,448 [Add to Longdo]
蒙巴顿[Méng bā dùn, ㄇㄥˊ ㄅㄚ ㄉㄨㄣˋ, / ] Mountbatten (name, Anglicization of German Battenburg); Lord Louis Mountbatten, 1st Earl Mountbatten of Burma (1900-1979), British commander in Southeast Asia during WWII, presided over the partition of India in 1947, murdered by the IRA., #101,658 [Add to Longdo]
愚蒙[yú méng, ㄩˊ ㄇㄥˊ, / ] ignorant; block-head, #245,697 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you're right, you're right.[CN] 高登,又让你给到了 Wild Wild West (1999)
I crawl out of bed And shake my sleepy head[CN] {\fnSimHei\fs16\bord1\shad1\pos(200,288)}我清晨起床睡意濃,睡眼尚迷 The Wayward Cloud (2005)
That faith is what separates the leaders from the followers... the enlightened from the blind, the gods... from the mortals.[CN] 這條準則能區分出領袖和追隨者 已經得到啟發的和仍然昧的; 神... Angel's Flight (1999)
I gotta tell you, this road trip has been the greatest experience for Wendy and I.[CN] レ硼・テ・テホネム゚。 テ・ムヘ睨 ヌ瞿ム洄 衵å (テム賍 ハフムネノ 硼 ・ (跫蔆í College Road Trip (2008)
They all had movie tickets on them to help get away.[CN] 查的時候身上都有電影票,容易 Lust, Caution (2007)
Dusk is spreading like the ache in my heart, my vision blurs, come home now won't you.[CN] "泪眼眬, 快回家来吧" Rang De Basanti (2006)
You're still a maid, and perhaps as mistook in me as I was mistook in Thomas Kent.[CN] 你還是處女,別被我騙了像是湯瑪士•肯特騙我 Shakespeare in Love (1998)
Love clouded my heart[CN] 爱了心 Perhaps Love (2005)
What's P-GPS?[CN] 翩 褂 ヌ ネ・フ・ネ・ナモ College Road Trip (2008)
Through the unfathomable night[CN] 在茫茫夜色中開往朧的未來 2046 (2004)
Don't let fear or hate blind you.[CN] 不要被恐惧与愤怒 Mushi-Shi: The Movie (2006)
- Where's the fire? - There's something wrong with Albert.[CN] テ淸 ヌ睿ム洄 ソ - (裝ヌ゚ ヤ暿 ロム柀 楨マヒ (テ睚ムハ College Road Trip (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top