ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狼狈为奸

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狼狈为奸-, *狼狈为奸*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狼狈为奸[láng bèi wéi jiān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄢ, / ] villains collude together (成语 saw); to work hand in glove with sb (to nefarious ends), #56,887 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You and your Mafia faggots can go screw each other.[CN] 你跟黑手党的家伙狼狈为奸 Donnie Brasco (1997)
But collaborating like that![CN] 狼狈为奸! Kolya (1996)
They worked together in Nagasaki, they ruined your father[CN] 他们在长崎狼狈为奸 并毁了你的父亲 An Actor's Revenge (1963)
They forced me to join them.[CN] 并逼狼狈为奸 The Guns of Navarone (1961)
the doctor involved in his dirty organization.[CN] 跟他狼狈为奸的医生! Calling All Police Cars (1975)
You performed for their immorality.[CN] 互通款曲,狼狈为奸 Farewell My Concubine (1993)
Iwabuchi! Ganged up with Minami! He set me up![CN] 啊原来是岩渊阿南狼狈为奸 Taki no shiraito (1933)
They won't indict. It doesn't make any difference.[CN] 他们和狼狈为奸有什么区别 Mulholland Falls (1996)
He has allied himself with Lord lshido.[CN] 他和石田领主狼狈为奸 Shogun (1980)
These men stole my boat and then they forced me to join them.[CN] 他们夺了我的船 逼我狼狈为奸 The Guns of Navarone (1961)
You've buried your conscience.[CN] 你和你哥哥两人狼狈为奸 Tai Chi II (1996)
... following the partitioning of Poland only 2 months ago, is the logical consequence of the long term plan of criminal complicity between Hitler and Stalin, and sanctioned by their pact.[CN] 继瓜分波兰只过了两个月 此事是希特勒和斯大林计划长期狼狈为奸 并在他们的条约鼓励下的必然结果 Submission (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top