ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

使劲

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -使劲-, *使劲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使劲[shǐ jìn, ㄕˇ ㄐㄧㄣˋ, 使 / 使] exert all one's strength, #10,291 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I turned and hit her as hard as I could.[CN] 我转过来使劲打了她 The Invitation (2015)
You're pushin' too hard.[CN] 你按得太用力了 别那么使劲 You're pushing too hard. Hotel Transylvania 2 (2015)
Okay, we're doing this together now. Ready?[CN] 好了 咱们现在一起使劲 准备好了么? Apologies Are Dangerous (2014)
Run![CN] 跑吧 使劲儿跑 My Dictator (2014)
We might be able to pull this off.[CN] 我们使劲踩油门 Pilot (2014)
Squeeze his legs as hard as you can.[CN] 使劲压他的腿 The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (2015)
Yeah, laugh it up.[CN] 都使劲笑吧 Yeah, laugh it up. Episode #1.2 (2015)
I'm not ready for-- If I kiss the belly hard enough, will the baby feel it?[CN] 如果我使劲亲你的肚子 那个宝贝会感觉得到吗 Trainwreck (2015)
Push back. Heel into my hand.[CN] 推 脚跟向我手里使劲 Chapter 27 (2015)
- Ho![CN] 使劲 The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (2015)
Hold that there, put pressure on it.[CN] 把那个拿住了 使劲按着 Apologies Are Dangerous (2014)
- Come on, pull harder! - Mills![CN] 快点 使劲拉! Wow Me (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top