Search result for

เห่า

(38 entries)
(0.0943 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เห่า-, *เห่า*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห่า [V] bark, See also: yap, bay, Example: สุนัขที่ใต้ถุนบ้านกำลังเห่าใครบางคนที่เดินผ่านข้างบ้านไป, Thai definition: อาการส่งเสียงสั้นๆ ของหมา
เห่า [N] cobra, Syn. งูเห่า, Example: พิษของงูเห่ามักทำอันตรายต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูพิษในสกุล Naja วงศ์ Elapidae ขนาดยาวประมาณ 1.3 เมตร พบหลายสีต่างกันไปในแต่ละตัว สามารถยกตัวท่อนหัวตั้งขึ้นและแผ่บริเวณคอกว้างออกได้ เรียกว่า แผ่แม่เบี้ย มีหลายชนิด
เห่าหอน [V] howl, See also: bark, bay, Syn. หอน, เห่า, Example: เมื่อคืนนี้แถวบ้านฉันหมาเห่าหอนทั้งคืน, Thai definition: ส่งเสียงสั้นๆ และร้องเสียงยาวโหยหวน (ใช้แก่สุนัข)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เห่าก. อาการส่งเสียงสั้น ๆ ของหมา.
เห่าน. ชื่องูพิษรุนแรงขนาดกลาง ในสกุล Naja วงศ์ Elapidae ขนาดยาวประมาณ ๑.๓-๒ เมตร พบหลายสีต่างกันไปในแต่ละตัว เช่น ดำ นํ้าตาล เขียวอมเทา เหลืองหม่น บางตัวมีลายสีขาวและบางตัวไม่มีลาย สามารถยกตัวท่อนหัวตั้งขึ้นและแผ่บริเวณคอกว้างออกได้ เรียกว่า แผ่แม่เบี้ย ขณะแผ่แม่เบี้ยจะเห็นลายดอกจันบริเวณกลางหัวด้านหลัง ทำเสียงขู่พ่นลมออกทางจมูกดังฟู่ ๆ อาศัยอยู่ตามที่ลุ่ม กินหนู กบ เขียด ลูกไก่ ในประเทศที่พบแล้ว มี ๓ ชนิด คือ เห่าไทย (N. kaouthiaLesson) ส่วนตัวที่มีสีคลํ้า เรียก เห่าหม้อ, เห่าด่างพ่นพิษ (N. siamensis Laurenti) และเห่าทองพ่นพิษ (N. sumatrana Müller) ซึ่งสามารถพ่นฉีดพิษออกจากเขี้ยวพิษได้.
เห่าน้ำดู ปากกว้าง.
ปากเปราะเห่าเก่ง (ใช้แก่สุนัข).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห่า[v.] (hao) EN: bark ; yap ; bay   FR: aboyer ; japper
เห่า[v.] (hao) EN: swear ; abuse ; curse   FR: jurer ; maudire
เห่าหอน[v. exp.] (hao høn) EN: bark and bowl ; howl ; bark ; bay   

English-Thai: Longdo Dictionary
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bark    [VI] เห่า, Syn. growl, bay
bark at    [PHRV] เห่า
grunt    [VI] คำรามเสียงออกจมูก, See also: เห่า, ตะคอก, Syn. grumble, numble, Ant. articulate
howl    [VI] เห่าหอน, See also: คำราม, หอน
snarl    [VI] เห่า, See also: คำราม, ขู่คำราม, Syn. bark, growl, gnarl
yap    [VI] เห่า, See also: หอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bark(บาร์ค) {barked,barking,barks} n. เปลือกไม้ vt. ลอกหนัง,ลอกเปลือก,ลอกผิว,แช่เปลือกในสารละลายฟอกเปลือกไม้ ,เห่า,ลั่น (ปืน) ,ดัง,ร้อง
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
bowwow(เบา`เวา) n. เสียงเห่าของสุนัข
cobra(โค'บระ) n. งูเห่า
hood(ฮูด) n. หมวกครอบ,ผ้าคลุมศีรษะ,หมวกปริญญาของเสื้อชุดปริญญาของมหาวิทยาลัย,ฝาครอบเครื่องยนต์,ฝาครอบปล่องไฟ,คอแผ่แม่เบี้ยของงูเห่า,หงอนขนบนหัวของนกหรือสัตว์บางชนิด, Syn. cowl,bonnet
snarl(สนาร์ล) vi.,vt.,n. (การ) เห่า,คำราม,แยกเขี้ยวคำราม,พูดอย่างโกรธเคือง,พูดตะคอก,เสียงเห่า,เสียงคำราม, See also: snarler n. snarlingly adv., Syn. grumble,growl,snap,grumble
ululate(ยูล'อะเลท) vi. คำราม,เห่า,หอน,ร้องเสียงโหยหวน,ร้องคร่ำครวญ., See also: ululation n.
woof(วูฟ) interj. เสียงเห่าของสุนัข
yap(แยพ) vi.,n. (การ) เห่า,หอน,ปาก, See also: yapper n. yappingly adv.
yelp(เยลพฺ) vt.,vt.,n. (การ) ร้องเอ๋ง,เห่าเอ๋ง, See also: yelper n.

English-Thai: Nontri Dictionary
asp(n) งูพิษ,งูเห่า
bark(n) เสียงเห่า,เปลือกไม้,เรือสำเภา
bark(vi) เห่า,ร้อง
bay(n) เสียงเห่า,เสียงหอน,อ่าว
bay(vi) เห่า,หอน
cobra(n) งูเห่า
rattlesnake(n) งูกะปะ,งูเห่าปี่แก้ว
snarl(n) ความยุ่ง,การเห่า,การคำราม
snarl(vi) คำราม,เห่า,ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน
yelp(n) การหอน,การเห่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
吠える[ほえる, hoeru] (vi) เห่าหอน เช่น 狼(おおかみ)が吼える หมาป่าเห่าหอน

Are you satisfied with the result?

Go to Top