Search result for

bay

(146 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bay-, *bay*
English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bay[N] อ่าว, See also: ที่เว้าของเทือกเขา, Syn. gulf
bay[N] พื้นที่หรือบริเวณที่กำหนดไว้
bay[N] มุข, See also: เวิ้งในห้องระหว่างเสาสองต้น
bay[VI] หอน, Syn. howl
bay[N] เสียงหอน, See also: การอับจน
bay[N] ต้นอบเชยเดือน, See also: ใบพืชที่มีกลิ่นหอมใช้ปรุงอาหาร
bay[N] ม้าสีน้ำตาลแดง
bay[N] สีน้ำตาลแดง, See also: ม้าที่มีสีน้ำตาลแดง, Syn. reddish brown
bayou[N] สาขาของแม่น้ำทางใต้ของอเมริกาที่ไหลเอื่อยๆ, See also: ลำธาร, Syn. swamp
bayonet[N] ดาบปลายปืน, See also: มีดหรือหอกปลายปืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
bayonet(เบ'อะนิท) {bayoneted.bayoneting,bayonets} n. ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน vt. แทงด้วยดาบปลายปืน
bayou(เบ'โอ) n. ลำธาร,สาขาแม่น้ำ
bombay(บอม'เบย์) n. เมืองท่าของอินเดีย
embayvt. โอบอ้อม,ทำให้เป็นรูปอ่าว ทำให้เรือเข้าอ่าว
sword bayonetn. ดาบปลายปืน

English-Thai: Nontri Dictionary
bay(adj) สีน้ำตาลปนแดง,สีเทาปนแดง
bay(n) เสียงเห่า,เสียงหอน,อ่าว
bay(vi) เห่า,หอน
bayonet(n) ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bayอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bay salt; salt, seaเกลือทะเล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bay windowมุขหน้าต่างเหลี่ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bay-head barสันดอนก้นอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Bayes' theoremทฤษฎีบทของเบส์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
baymouth barสันดอนปากอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
baymouth spitสันดอนจะงอยปากอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bay อ่าว
ส่วนของทะเลสาบ ซึ่งเว้าโค้งเข้าไปในแผ่นดิน โดยมีความกว้างที่ปากอ่าวมากกว่าความยาวจากปากอ่าวถึงก้นอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
Bayesian statistical decision theoryทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติของเบส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bayesian statistical decision theoryสถิติเบย์เซียน [TU Subject Heading]
Baygonเบกอน [การแพทย์]
Bayonet Appositionปลายกระดูกเกยกัน [การแพทย์]
Bayonet Positionท่าที่ชิ้นกระดูกยาวหักเกยกัน [การแพทย์]
Baytexเบเทกซ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bay leaf (n) ใบกระวาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That cottage bay seemed to be going to rack and ruin.กระท่อมนั่นดูผุพังซอมซ่อ Rebecca (1940)
Come on, everybody, down to the bay.เร็วเข้า ทุกคนลงไปที่อ่าว! Rebecca (1940)
- Bayonet. Where's your bayonet?ที่ไหนดาบปลาย ปืนของคุณหรือไม่ How I Won the War (1967)
It'll make a nice change to stick a bayonet into a chap rather than a rotten old sandbag.มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ ดีที่จะติดดาบปลายปืน เข้าไปในขากรรไกร มากกว่าที่จะเป็นกระสอบทราย เก่าเน่าเสีย How I Won the War (1967)
I'll stick my bayonet up the jacksy of the first who talks loud of love and wives and childrenดาบปลายปืนเลือดของตัวเอง ขึ้น มากแรกว่า พูดเสียงดังของความรักและ ภรรยา How I Won the War (1967)
Let's see your bayonets.มีพวกเขาออกมีพวกเขาออก How I Won the War (1967)
Two days, for having a dirty bayonet.ดาบปลายปืนสกปรก คแล ปเปอ How I Won the War (1967)
- Three and a half, sir. When you use that, fix bayonets and die.เมื่อคุณใช้ที่แก้ไขดาบปลายปืน และตาย How I Won the War (1967)
Fix bayonets and charge.เราทุกคนจะตายภายใต้ชื่อตลก How I Won the War (1967)
"Bet my money on the bobtailed nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
"I waged my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
Chief, Polly sent me to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in Avril Bay doing the mile swim for their merit badges.สารวัตร พอลลี่ส่งผมมาบอกคุณว่า มีพวกลูกเรืออยู่ในอ่าวเอฟริล... กําลังว่ายนํ้าเพื่อติดบังกั้น Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bayA mirage sometimes shows up in Toyama Bay.
bayStanding as it does on a hill, the hotel commands a fine view of the bay.
bayThe bay is full of boats and people.
bayHe kept the invaders at bay with a machine gun.
bayThe airport is in Osaka Bay.
bayWe overlook the bay from our house.
bayThe bay has more yachts than sailboats.
bayThis hill commands a fine view of the bay.
bayThere was so much noise that Professor Bayley couldn't make himself heard.
bayYou have only to push the button to open the bay window.
bayThe river descends from the mountains to the bay below.
bayHe drew a bead on a stag at bay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวง[N] sword, See also: bayonet, saber, Syn. ดาบ, Count unit: เล่ม
ศาสตรา[N] sword, See also: bayonet, saber, Syn. ศัสตรา, อาวุธ, Example: คู่ต่อสู้มีศาสตรามากมายที่จะฆ่าฟันเรา, Thai definition: ของมีคมเป็นเครื่องฟันแทง
อ่าว[N] bay, See also: gulf, Example: สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านได้ปิดอ่าวประท้วงเรืออวนลาก ที่กวาดหาปลาในเขตชายฝั่ง โดยละเมิดกฎหมาย, Count unit: อ่าว, Thai definition: ส่วนของมหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบ ที่ล้ำเข้าไปในฝั่งหรือในแผ่นดิน
ดาบปลายปืน[N] bayonet, Example: ทหารใช้ดาบปลายปืนแทงข้าศึก, Thai definition: ดาบสั้นตรงสำหรับติดปลายปืน.
หอน[V] howl, See also: bay, whine, Example: สุนัขกำลังหอนหาตัวเมีย, Thai definition: ร้องเสียงโหยหวน (ใช้กับสุนัข)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[n.] (āo) EN: gulf ; bay   FR: golfe [m] ; baie [f]
อ่าวเบงกอล[n. prop.] (Āo Bengkøn) EN: Bay of Bengal   FR: Golfe du Bengale [m]
อ่าวฮัดสัน[n. prop.] (Āo Hatsan) EN: Hudson Bay   FR: baie d'Hudson [f]
ใบกระวาน[n. exp.] (bai krawān) EN: bay leaf   
บาเยิร์น มิวนิก[TM] (Bayoēn Miūnik) EN: Bayern Munich   FR: Bayern Munich [m] : Bayern [m]
บอมเบย์[n. prop.] (Bømbē) EN: Bombay   FR: Bombay
บอมเบย์[n. prop.] (Bømbē) EN: Bombay cat ; Bombay   FR: Bombay
ดาบปลายปืน[n.] (dāpplāipeūn) EN: bayonet   FR: baïonnette [f]
เห่า[v.] (hao) EN: bark ; yap ; bay   FR: aboyer ; japper
เห่าหอน[v. exp.] (hao høn) EN: bark and bowl ; howl ; bark ; bay   

CMU English Pronouncing Dictionary
BAY    B EY1
BAYE    B EY1
BAYS    B EY1 Z
BAYH    B EY1
BAYLE    B EY1 L
BAYLY    B EY1 L IY0
BAYAR    B EY1 ER0
BAYES    B EY1 Z
BAY'S    B EY1 Z
BAYED    B EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bay    (v) (b ei1)
bays    (v) (b ei1 z)
bayed    (v) (b ei1 d)
bayou    (n) (b ai1 uu)
baying    (v) (b ei1 i ng)
bayous    (n) (b ai1 uu z)
bayonet    (v) (b ei1 @ n e t)
bayonets    (v) (b ei1 @ n e t s)
bayoneted    (v) (b ei1 @ n e t i d)
bay-wreath    (n) - (b ei1 - r ii th)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wān, ㄨㄢ, / ] bay; gulf, #6,267 [Add to Longdo]
海湾[hǎi wān, ㄏㄞˇ ㄨㄢ, / ] bay; gulf (body of water); refers to the Persian Gulf, #12,357 [Add to Longdo]
刺刀[cì dāo, ㄘˋ ㄉㄠ, ] bayonet, #28,715 [Add to Longdo]
[liú, ㄌㄧㄡˊ, / ] bay horse with black mane, #73,709 [Add to Longdo]
巴彦[Bā yàn, ㄅㄚ ㄧㄢˋ, / ] Bayan, prefecture and city in Heilongjiang province, #73,936 [Add to Longdo]
巴彦淖尔市[Bā yàn nào ěr shì, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia, #77,681 [Add to Longdo]
孟加拉湾[Mèng jiā lā Wān, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄨㄢ, / ] Bay of Bengal, #80,728 [Add to Longdo]
拼刺刀[pīn cì dāo, ㄆㄧㄣ ㄘˋ ㄉㄠ, ] bayonet charge, #94,850 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] bay; cove, #104,323 [Add to Longdo]
巴音郭楞蒙古自治州[Bā yīn guō léng měng gǔ zì zhì zhōu, ㄅㄚ ㄍㄨㄛ ㄌㄥˊ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, ] Bayinguoleng Mongol autonomous prefecture of Xinjiang, #105,239 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodden {m} an der Ostseebay on the Baltic Sea [Add to Longdo]
Bucht {f} | Buchten {pl}bay | bays [Add to Longdo]
Erkerfenster {n}bay window [Add to Longdo]
Gestell {n} | in Gestellen untergebrachtbay | bay-mounted [Add to Longdo]
Lorbeer {m}; Lorbeerblatt {n} (Gewürz) [cook.] | Lorbeerblätter {pl}bay leaf | bay leaves [Add to Longdo]
Celebeskuckuck {m} [ornith.]Bay Coucal [Add to Longdo]
Maskeneule {f} [ornith.]Bay Owl [Add to Longdo]
Rotohrspecht {m} [ornith.]Bay Woodpecker [Add to Longdo]
Kastanienzaunkönig {m} [ornith.]Bay Wren [Add to Longdo]
Bayaweber {m} [ornith.]Baya Weaver [Add to Longdo]
Bayern {n}Bavaria [Add to Longdo]
Bayer {m}; Bayerin {f}Bavarian [Add to Longdo]
bayerisch; bayrisch {adj}Bavarian [Add to Longdo]
Bayrut (Stadt in Libanon)Bayrut (city in Libanon) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばよ[, abayo] (conj,int) good-bye; farewell [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
そば湯;蕎麦湯[そばゆ, sobayu] (n) water left in the pot after one has boiled soba [Add to Longdo]
ばやい;ばわい[, bayai ; bawai] (n-adv,n) (col) (spoken variant of 場合) (See 場合・ばあい) case; situation [Add to Longdo]
イーベイ[, i-bei] (n) {comp} eBay [Add to Longdo]
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]
ストレージベイ[, sutore-jibei] (n) {comp} storage bay [Add to Longdo]
デバイスベイ[, debaisubei] (n) {comp} device bay [Add to Longdo]
ドライブベイ[, doraibubei] (n) {comp} drive bay; storage bay [Add to Longdo]
バイエル[, baieru] (n) Bayer; Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストレージベイ[すとれーじべい, sutore-jibei] storage bay [Add to Longdo]
ドライブベイ[どらいぶべい, doraibubei] drive bay, storage bay [Add to Longdo]
ベイ[べい, bei] bay [Add to Longdo]
幅優先探索[はばゆうせんたんさく, habayuusentansaku] breadth first search [Add to Longdo]
イーベイ[いーべい, i-bei] eBay [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\, n. [F. baie, fr. LL. baia. Of uncertain origin: cf.
   Ir. & Gael. badh or bagh bay, harbor, creek; Bisc. baia,
   baiya, harbor, and F. bayer to gape, open the mouth.]
   1. (Geog.) An inlet of the sea, usually smaller than a gulf,
    but of the same general character.
    [1913 Webster]
 
   Note: The name is not used with much precision, and is often
      applied to large tracts of water, around which the land
      forms a curve; as, Hudson's Bay. The name is not
      restricted to tracts of water with a narrow entrance,
      but is used for any recess or inlet between capes or
      headlands; as, the Bay of Biscay.
      [1913 Webster]
 
   2. A small body of water set off from the main body; as a
    compartment containing water for a wheel; the portion of a
    canal just outside of the gates of a lock, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A recess or indentation shaped like a bay.
    [1913 Webster]
 
   4. A principal compartment of the walls, roof, or other part
    of a building, or of the whole building, as marked off by
    the buttresses, vaulting, mullions of a window, etc.; one
    of the main divisions of any structure, as the part of a
    bridge between two piers.
    [1913 Webster]
 
   5. A compartment in a barn, for depositing hay, or grain in
    the stalks.
    [1913 Webster]
 
   6. A kind of mahogany obtained from Campeachy Bay.
    [1913 Webster]
 
   {Sick bay}, in vessels of war, that part of a deck
    appropriated to the use of the sick. --Totten.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\ (b[=a]), a. [F. bai, fr. L. badius brown,
   chestnut-colored; -- used only of horses.]
   Reddish brown; of the color of a chestnut; -- applied to the
   color of horses.
   [1913 Webster]
 
   {Bay cat} (Zool.), a wild cat of Africa and the East Indies
    ({Felis aurata}).
 
   {Bay lynx} (Zool.), the common American lynx ({Lynx lynx},
    formerly {Felis rufa} or {Lynx rufa}).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\, v. i. [imp. & p. p. {Bayed} (b[=a]d); p. pr. & vb. n.
   {Baying}.] [OE. bayen, abayen, OF. abaier, F. aboyer, to
   bark; of uncertain origin.]
   To bark, as a dog with a deep voice does, at his game.
   [1913 Webster]
 
      The hounds at nearer distance hoarsely bayed. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\, v. t.
   To bark at; hence, to follow with barking; to bring or drive
   to bay; as, to bay the bear. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\, n. [See {Bay}, v. i.]
   1. Deep-toned, prolonged barking. "The bay of curs."
    --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. [OE. bay, abay, OF. abai, F. aboi barking, pl. abois,
    prop. the extremity to which the stag is reduced when
    surrounded by the dogs, barking (aboyant); aux abois at
    bay.] A state of being obliged to face an antagonist or a
    difficulty, when escape has become impossible.
    [1913 Webster]
 
       Embolden'd by despair, he stood at bay. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The most terrible evils are just kept at bay by
       incessant efforts.          --I. Taylor
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\, n. [F. baie a berry, the fruit of the laurel and
   other trees, fr. L. baca, bacca, a small round fruit, a
   berry, akin to Lith. bapka laurel berry.]
   1. A berry, particularly of the laurel. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. The laurel tree ({Laurus nobilis}). Hence, in the plural,
    an honorary garland or crown bestowed as a prize for
    victory or excellence, anciently made or consisting of
    branches of the laurel.
    [1913 Webster]
 
       The patriot's honors and the poet's bays.
                          --Trumbull.
    [1913 Webster]
 
   3. A tract covered with bay trees. [Local, U. S.]
    [1913 Webster]
 
   {Bay leaf}, the leaf of the bay tree ({Laurus nobilis}). It
    has a fragrant odor and an aromatic taste, and is used for
    flavoring in food.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\, v. t. [Cf. OE. b[ae]wen to bathe, and G. b[aum]hen to
   foment.]
   To bathe. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\, n.
   A bank or dam to keep back water.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\, v. t.
   To dam, as water; -- with up or back.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colorful \colorful\ adj.
   1. having striking color. Opposite of {colorless}.
 
   Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent,
      shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing};
      {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed,
      empurpled}]
 
   Syn: colourful.
     [WordNet 1.5]
 
   2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless}
    or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious};
    {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy,
    jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}]
    [WordNet 1.5]
 
   3. having color or a certain color; not black, white or grey;
    as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and
    {monochrome}.
 
   Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber,
      brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn,
      reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden};
      {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor,
      bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue,
      bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful,
      blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy};
      {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary,
      canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation};
      {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored,
      earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green,
      dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender,
      lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley,
      multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured,
      painted, particolored, particoloured, piebald, pied,
      varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored};
      {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive};
      {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish};
      {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine,
      cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red,
      scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red};
      {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown,
      snuff-color, snuff-colour, snuff-colored,
      snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel,
      brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color,
      straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine};
      {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion,
      vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish};
      {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae
      bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress
      green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey,
      honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta};
      {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green};
      {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark},
      {light}.]
 
   Syn: colored, coloured, in color(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bay
   adj 1: (used of animals especially a horse) of a moderate
       reddish-brown color
   n 1: an indentation of a shoreline larger than a cove but
      smaller than a gulf [syn: {bay}, {embayment}]
   2: the sound of a hound on the scent
   3: small Mediterranean evergreen tree with small blackish
     berries and glossy aromatic leaves used for flavoring in
     cooking; also used by ancient Greeks to crown victors [syn:
     {true laurel}, {bay}, {bay laurel}, {bay tree}, {Laurus
     nobilis}]
   4: a compartment on a ship between decks; often used as a
     hospital; "they put him in the sick bay"
   5: a compartment in an aircraft used for some specific purpose;
     "he opened the bomb bay"
   6: a small recess opening off a larger room [syn: {alcove},
     {bay}]
   7: a horse of a moderate reddish-brown color
   v 1: utter in deep prolonged tones
   2: bark with prolonged noises, of dogs [syn: {bay}, {quest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top