ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bowwow

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bowwow-, *bowwow*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bowwow มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bowwow*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bowwow(เบา`เวา) n. เสียงเห่าของสุนัข

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bowwow!โฮ่งๆ! Cinderella (2006)
Bowwow!โฮ่งๆ! Cinderella (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุวาน[N] dog, See also: bowwow, canine, hound, pooch, tyke, Syn. หมา, สุนัข, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Bowwow \Bow"wow`\, n.
     An onomatopoetic name for a dog or its bark. -- a.
     Onomatopoetic; as, the bowwow theory of language; a bowwow
     word. [Jocose.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top