ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยุคสมัย

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยุคสมัย-, *ยุคสมัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุคสมัย[N] age, See also: period, time, era, Syn. เวลา, คราว, ช่วง, ระยะ, Example: สมัยนี้เป็นยุคสมัยแห่งข้อมูลข่าวสาร, Count unit: ยุค, Thai definition: ระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In this day and age?ในยุคสมัยนี้อะนะ? Goodfellas (1990)
Right now is a critical moment in time.ตอนนี้ เป็นวิกฤติกาลแห่งยุคสมัย - จริงเหรอ ? Pi (1998)
After fighting. everything else in life got the volume turned down.(ฟ้าผ่า) ผมเป็นไอ้หนุ่มอายุ30 อยู่ในยุคสมัยแห่ง ความเป็นชาย Fight Club (1999)
For those like me, a Death Dealer this signaled the end of an era.สำหรับคนเช่นฉัน ผู้ท้าความตาย นี่คือสัญญาณแห่งการสิ้นยุคสมัย Underworld (2003)
The pursuit of profit is an old story but there was a time when many things were regarded either as too sacred or too essential for the public good to be considered business opportunities.การแสวงหากำไรเป็นเรื่องเก่าแก่ แต่ก็เคยมียุคสมัยหนึ่งที่ผู้คนเชื่อว่า มีหลายอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสำคัญต่อส่วนรวม The Corporation (2003)
We can really begin to take a look at the emergence of the modern age with the enclosure movements of the great European commons in the fourteenth fifteenth and sixteenth century.เราลองมองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้น ของยุคสมัยใหม่ (เจเรมี ริฟกิน ประธาน สถาบันศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ) โดยเริ่มที่ขบวนการ "ล้อมเขตที่ดิน" การล้อมเขตที่ดินสาธารณะในยุโรป The Corporation (2003)
In a time of social unrest and disorder...นี่คือยุคสมัยแห่งความเหลวแหล่และมืดมน Kung Fu Hustle (2004)
In a time of social unrest and disorder the gangs have moved in to consolidate their power.นี่คือยุคสมัยแห่งความเหลวแหล่และมืดมน โดยมีกลุ่มนักเลงเข้าครอบงำและยึดครองอำนาจ Kung Fu Hustle (2004)
"Your sentence has been extended for two more lifetimes. ""ประโยคของคุณได้รับการขยายเวลาสองยุคสมัยมากขึ้น". Cubeº: Cube Zero (2004)
That whole generation...ทั้งยุคสมัย... Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
It exhibits a new revolution and also shows a new age has arrived for the royal family.มันคือการปฏิวัติครั้งใหม่และแสดงถึงยุคสมัยใหม่ได้มาถึงของราชวงศ์ Episode #1.3 (2006)
Actually, in those days, the word "companion" literally meant "spouse".ในยุคสมัยนั้นคำว่า"สหาย"แปลตรงๆว่า"ผัว เมีย" The Da Vinci Code (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุคสมัย[n.] (yuksamai) EN: age ; period ; time ; era   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
age[N] สมัย, See also: ยุคสมัย, ยุค, Syn. era, period, epoch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
anachronism(อะแนค' โรนิสซึม) n. บุคคลหรือสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ผิดยุคสมัย, การผิดยุคสมัย -anachronistic, anachronous adj.
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)
date(เดท) {dated,dating,dates} n. วันที่,วันเดือนปี,วันนัด,การนัด,ผู้ถูกนัดหมาย (เพศตรงข้าม) ,อายุ,ยุคสมัย v. ระบุวันที่,เป็นของยุคสมัย,นัดหมาย,ล้าสมัย,ออกไปพบตามนัด,ผลอินผลัม,date palm (ดู), See also: datable adj. ดูdate dateable adj. ดูdate data

English-Thai: Nontri Dictionary
generation(n) การให้กำเนิด,การแพร่พันธุ์,ชั่วอายุคนหนึ่ง,ยุคสมัย,รุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
時代[じだい, jidai] Thai: ยุคสมัย English: period

German-Thai: Longdo Dictionary
Zeit(n) |die, pl. Zeiten| ยุคสมัย, ช่วงประวัติศาสตร์ เช่น zu allen Zeiten, zu Daimlers Zeit
Ära(n) |die, pl. Ären| ยุคสมัย เช่น Beginn der Ära Merkel การเริ่มต้นแห่งยุคของ Merkel นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเยอรมนี, See also: S. Epoche

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top