ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ancient history

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ancient history-, *ancient history*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A misunderstanding? That's all ancient history anyway.เข้าใจผิดงั้นเหรอ นั่นมันเป็นเรื่องที่นานโขมาแล้ว Mr. Monk and the Other Detective (2005)
I know this is gonna sound a little crazy, 'cause it's ancient history and, uh...ฉันรู้ว่านี่มันฟังดูบ้าๆ เพราะเรื่องมันก็นานมาแล้ว Restless (2011)
Misguided. Ancient history now.เป็นความผิดพลาด ตอนนี้เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว Semper I (2011)
It's ancient history now, and I don't want to speak out of turn, but Woody and I used to go together.มันเป็นเรื่องเก่าเก็บไปแล้ว ฉันไม่อยากจะรื้อฟื้นมันหรอก แต่วู้ดดี้กับฉันเคยคบกัน Nebraska (2013)
Ancient history began over 5, 000 years ago, stops at the beginning of the Middle Ages.ประวัติศาสตร์โบราณเริ่มมากกว่า 5000ปีมาแล้ว หมดลงในยุคกลางแรกเริ่ม The Twist in the Plot (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ancient historyHe is well acquainted with ancient history.
ancient historyHe's doing in-depth research on ancient history.
ancient historyMy father is interested in ancient history.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古代史[gǔ dài shǐ, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] ancient history #61,811 [Add to Longdo]
古史[gǔ shǐ, ㄍㄨˇ ㄕˇ, ] ancient history #72,771 [Add to Longdo]
历史久远[lì shǐ jiǔ yuǎn, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄐㄧㄡˇ ㄩㄢˇ, / ] ancient history [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
古史[こし, koshi] (n) ancient history [Add to Longdo]
古代史[こだいし, kodaishi] (n) ancient history [Add to Longdo]
十年一昔[じゅうねんひとむかし, juunenhitomukashi] (n) expression suggesting that the pace of change makes ten years back seem like ancient history [Add to Longdo]
上古史[じょうこし, joukoshi] (n) ancient history [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ancient history
   n 1: a history of the ancient world
   2: knowledge of some recent fact or event that has become so
     commonly known that it has lost its original pertinence

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top