Search result for

ยุค

(96 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยุค-, *ยุค*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
时代[shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ] (n ) ยุค สมัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุค[N] age, See also: era, period, times, Syn. คราว, สมัย, Example: ในช่วงทศวรรษ 1950 เป็นยุคต้นของการกำเนิดวิชาสาขาปัญญาประดิษฐ์, Count unit: ยุค, Thai definition: ระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาในประวัติศาสตร์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยุคมืด[N] dark age, Example: การเมืองการปกครองของไทยยังอยู่ในยุคมืด
ยุคสมัย[N] age, See also: period, time, era, Syn. เวลา, คราว, ช่วง, ระยะ, Example: สมัยนี้เป็นยุคสมัยแห่งข้อมูลข่าวสาร, Count unit: ยุค, Thai definition: ระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง
ยุคเก่า[N] older times, See also: former times, Syn. สมัยเก่า, Ant. ยุคใหม่, Example: บทบาทของผู้บังคับการตำรวจสันติบาลยุคเก่าโดดเด่นมาก
ยุคเก่า[N] older times, See also: former times, Syn. สมัยเก่า, Ant. ยุคใหม่, Example: บทบาทของผู้บังคับการตำรวจสันติบาลยุคเก่าโดดเด่นมาก
ยุคใหม่[ADJ] Modern age, Ant. ยุคเก่า, Example: แนวความคิดในการทำตลาดค้าปลีก ค้าส่งยุคใหม่ได้เปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างสิ้นเชิง
ยุคปัจจุบัน[N] present age, See also: modern times, Syn. ช่วงปัจจุบัน, ปัจจุบัน, Example: โรงเรียนนี้สอนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงการกล้าคิด กล้าทำ กล้านำ และกล้าแสดงออกเพื่อให้สมกับโลกในยุคปัจจุบัน
ยุคก่อนประวัติศาสตร์[N] Prehistorical period, Example: ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีการจดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยุคน. แอก.
ยุคน. คู่, ทั้งสอง.
ยุคน. คราว, สมัย, เช่น ยุคมืด ยุคหิน
ยุคกำหนดเวลาของโลก มี ๔ ยุค. (ดู จตุรยุค).
ยุคทมิฬน. ยุคที่เต็มไปด้วยความเหี้ยมโหดดุร้าย.
ยุคทองน. ช่วงเวลาที่เจริญรุ่งเรือง เช่น สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีไทยยุคหนึ่ง.
ยุคนธร(-คนทอน) น. ชื่อภูเขาชั้นที่ ๑ ซึ่งเป็นชั้นในที่สุดในหมู่เขาสัตบริภัณฑ์ที่ล้อมเป็นวงกลมรอบเขาพระสุเมรุ, ใช้ ยุคันธร หรือ ยุคุนธร ก็มี. (ป., ส.). (ดู สัตบริภัณฑ์, สัตภัณฑ์).
ยุคมืดน. ช่วงแรกของสมัยกลางในประวัติศาสตร์ยุโรป ประมาณ ๖๐๐ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๑๐๕๐-๑๖๕๐ เป็นยุคที่ประชาชนมีแต่ความมืดมนหมดหวังในชีวิต เพราะถูกพวกตาดมองโกลทำลายล้าง และไม่มีความเจริญทางสติปัญญาเพราะศาสนาไม่เปิดโอกาสให้คิดอย่างเสรี, โดยปริยายหมายถึงยุคที่ประชาชนหมดหวังในชีวิต.
ยุคว. คู่, ทั้งสอง.
ยุคลบาท(ยุคนละบาด) น. เท้าทั้งคู่ โดยมากใช้แก่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periodยุค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Cretaceous Periodยุคครีเทเชียส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Quaternary Periodยุคควอเทอร์นารี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Carboniferous Periodยุคคาร์บอนิเฟอรัส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Jurassic Periodยุคจูแรสซิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Devonian Periodยุคดีโวเนียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Coal Agesยุคถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
age of fishesยุคปลา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aftonianยุคระหว่างยุคน้ำแข็งย่อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Enlightenment, theยุคสว่าง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iron ageยุคเหล็ก [TU Subject Heading]
Middle Agesยุคกลาง [TU Subject Heading]
Dark Agesยุคมืด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The guy's like a modern Milken. Oh.ผู้ชายคนนี้เหมือนมิลเคนในยุคนี้เลย / โอ้ New Haven Can Wait (2008)
And the "songs of the '80s" fakebook. I'm thinking wham!แล้วมาร้องเพลงยุค 80 กัน พ่อว่า สุดตรีน ไปเลย Chuck in Real Life (2008)
I guess I wanted to be in the middle of the action.ผมคิดเอาว่าผมต้องการทำอะไรในยุคกลาง Odyssey (2008)
Sadly, the age of gallantry seems to be dead.น่าเศร้าเสียจริงที่ยุคของผู้กล้า ได้หมดสิ้นไปเสียแล้ว The Mark of Nimueh (2008)
Uther's reign is at an end.ยุคของอูเธอร์สิ้นสุดลงแล้ว To Kill the King (2008)
Let Arthur's reign begin.ปล่อยให้ยุคของอาเธอร์เริ่มต้นเถอะ To Kill the King (2008)
The appearance of the Questing Beast is supposed to foreshadow a time of great upheaval.การปรากฏกายของอสูรกายปริศนา เป็นลางบางเหตุแห่งกลียุค Le Morte d'Arthur (2008)
And when he does, magic can be returned to the realm.และเมื่อถึงเวลานั้น ยุคแห่งเวทย์มนต์จะกลับมาอีกครั้ง Le Morte d'Arthur (2008)
Merlin is the one man who can bring magic back to this land.เมอลินคือผู้เดียวที่จะนำยุคแห่งเวทย์มนต์กลับมาอีกครั้ง Le Morte d'Arthur (2008)
You can wind up stuck in 17th century japanคิดอยู่ในยุค 1700 ในญี่ปุ่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The bold, young, single mother. Let's talk with Jung-nam Hwang.เธอเป็นซิงเกิ้ลมัมที่โด่งดังที่สุดในยุคเรา คุณ ฮวัง จัง นัม Scandal Makers (2008)
I understand. It was much like the dark ages.ผมทราบดี แต่นี่มันเหมือนยุคมืดมากเลยนะ Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุค[n.] (yuk) EN: time ; period ; age ; epoch ; era ; dynasty ; generation   FR: période [f] ; époque [f] ; âge [m] ; ère [f] ; temps [m] ; génération [f] ; siècle [m] ; dynastie [f]
ยุคกลาง[n. prop.] (Yuk Klāng) EN: Middle Ages ; Medieval Age   FR: Moyen Âge = Moyen-Âge [m]
ยุคก่อนประวัติศาสตร์[n. exp.] (yuk køn prawattisāt) EN: Prehistorical period   FR: préhistoire [f]
ยุคคอสมิก[n. exp.] (yuk khøtmik) EN: cosmic era   
ยุคจรวด[n. exp.] (yuk jarūat) EN: space age   
ยุคดาวเทียม[n. exp.] (yuk dāothīem) EN: satellite age   
ยุคดึกดำบรรพ์[n. exp.] (Yuk Deukdamban) EN: Eozoic era   
ยุคต้น[n. exp.] (yuk ton) EN: early period ; beginning   
ยุคทอง[n. exp.] (yuk thøng) EN: golden age   FR: âge d'or [m]
ยุคน้ำแข็ง[n. exp.] (yuk Nāmkhaeng) EN: Ice Age   FR: Période glaciaire [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
LOL(phrase slang) ย่อมาจาก Laughing Out Loud หมายถึง กำลังหัวเราะอย่างดัง, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
AFAIK(phrase slang) ย่อมาจาก As Far As I Know หมายถึง เท่าที่ข้าพเจ้าทราบนั้น, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
IMHO(phrase slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, S. newest, up-to-date, latest, fashionable,
GPRS(abbrev ) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
age[N] สมัย, See also: ยุคสมัย, ยุค, Syn. era, period, epoch
Age of Reason[N] ยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
baby boom[N] ยุคที่มีทารกคลอดมากกว่าปกติ (หลังสงครามโลกครั้งที่2)
baby-boom[N] ยุคทารกถือกำเนิดมากขึ้น (หลังสงครามโลกครั้งที่2), See also: ยุคเบบี้บูม
date[N] สมัย, See also: ยุค, ยุคสมัย, อายุ, Syn. age, epoch, era, period
early[ADV] แต่แรก, See also: ยุคแรก, สมัยก่อน, แต่กาลก่อน, แรก, แต่ต้น, ตอนต้น, Syn. initially
Eocene[N] ยุคแรกเริ่มที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถือกำเนิดขึ้นประมาณ 56.5 ถึง 35.4 ล้านปีมาแล้ว
era[N] ยุค, See also: สมัย, Syn. age, period, time
generation[N] ยุค, See also: ชั่วอายุ, ชั่วคน, รุ่นอายุ, รุ่น, Syn. era, age, moment, season
glacial period[N] ยุคน้ำแข็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
age of reasonยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
algonkian(แอลกอง' คีอัน) n., adj. Proterozoic, Algonquin, Algonquian. ยุคดึกดำบรรพ์
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
anachronism(อะแนค' โรนิสซึม) n. บุคคลหรือสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ผิดยุคสมัย, การผิดยุคสมัย -anachronistic, anachronous adj.
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)
anglo- french(แอง' โกลเฟรนซฺ) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและฝรั่งเศส. -n. ภาษาฝรั่งเศสี่ใช้ในอังกฤษโดยชาวนอร์มันในปลายยุคกลาง., Syn. Anglo-Norman
antiquity(แอนทิค' ควิที) n. ความโบราณ, สมัยโบราณ, ยุคโบราณ, บรรดาความโบราณทั้งหลาย (คน,เผ่า,ขนบ ธรรม เนียม, ประเพณีและอื่น, Syn. olden days, antique)

English-Thai: Nontri Dictionary
age(n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย
antiquity(n) ยุคโบราณ,สมัยโบราณ
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
coeval(adj) อยู่ในยุคเดียวกัน,ร่วมสมัย
contemporary(adj) ร่วมสมัย,รุ่นเดียวกัน,ร่วมยุค,อยู่ในสมัยเดียวกัน,ร่วมรุ่น
contemporary(n) คนรุ่นเดียวกัน,คนในยุคเดียวกัน,คนร่วมสมัย
date(n) วันที่,ยุค,สมัย,อายุ,วันเดือนปี,อินทผลัม
day(n) กลางวัน,วัน,ทิวา,ยุค,สมัย
epoch(n) ยุค,สมัย,เหตุการณ์,กรณี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
古代[こだい, kodai] (n) ยุคเก่า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
時代[じだい, jidai] Thai: ยุคสมัย English: period

German-Thai: Longdo Dictionary
Zeit(n) |die, pl. Zeiten| ยุคสมัย, ช่วงประวัติศาสตร์ เช่น zu allen Zeiten, zu Daimlers Zeit
Steinzeitmensch(n) |der, nur Sg.| มนุษย์ยุคหิน
Ära(n) |die, pl. Ären| ยุคสมัย เช่น Beginn der Ära Merkel การเริ่มต้นแห่งยุคของ Merkel นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเยอรมนี, See also: S. Epoche

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top