ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คลังสินค้า

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลังสินค้า-, *คลังสินค้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสินค้า[N] warehouse, See also: storehouse, Syn. โกดัง, กุดัง, Example: เรามีนโยบายให้พนักงานตรวจคลังสินค้าว่ามีสินค้าอยู่จริงตรงกับบัญชีหรือไม่, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: โรงที่สำหรับเก็บสินค้า
คลังสินค้าทัณฑ์บน[N] a godown to keep imported goods which do not pay tax yet, Thai definition: คลังสินค้าของทางราชการศุลกากรที่รับเก็บสินค้าเข้า โดยยังไม่ต้องชำระอากรขาเข้าจนกว่าจะได้มีการนำสินค้านั้นออกจากคลังสินค้า, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลังสินค้าน. สถานที่เก็บรักษาสินค้า.
คลังสินค้าทัณฑ์บนน. สถานที่ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรอนุมัติและกำหนดให้เป็นสถานที่ตรวจและเก็บของซึ่งมีผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังไม่ต้องชำระอากรขาเข้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entrepôt (Fr.)คลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouseคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
storageคลังสินค้า, การเก็บของในคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Warehousesคลังสินค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nobody knows for sure just how much was taken in the daring pre-dawn raid... at the Lufthansa cargo terminal at Kennedy Airport.ไม่มีใครระบุจำนวนเงินชัดเจนที่ถูกปล้น ไปตอนรุ่งเช้าจาก คลังสินค้าลุฟท์ฮันซาในสนามบินเคนเนดี้ได้ Goodfellas (1990)
If I remember right, I'm going to Warehouse 28?ถ้าจำไม่ผิด ผมต้องไปคลังสินค้าที่ 28 ใช่ไหม ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Oh, right, Warehouse 35.อ้อ ไม่ใช่ ต้องเป็นคลังสินค้าที่ 35. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Warehouse 35.คลังสินค้าที่ 35. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Let's call the police and tell them to go to Warehouse 35.แจ้งตำรวจดีกว่า แล้วบอกให้ไป คลังสินค้าที่ 35. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
O'Banion, someone broke into the warehouse!โอ แบเนียน มีคนบุกเข้ามาในคลังสินค้าThe Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I grabbed this off the desk at the warehouse and I got lucky.ฉันโชคดี ที่เอานี่มาจากโต๊ะที่คลังสินค้าThe Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Payroll, inventory.โปรแกรมเงินเดือน คลังสินค้า ... Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Jerry's warehouse project.โครงการคลังสินค้าของเจอรี่ Four Brothers (2005)
It's an order issued from some desk in the warehouse.คงเป็นคำสั่งใครสักคนในคลังสินค้า Smile Again (2006)
When we get to the mill, come out to greet the Captain.พอไปถึงที่คลังสินค้า, ออกไปสวัสดีผู้กองด้วยนะ. Pan's Labyrinth (2006)
Even before the mill.ก่อนจะเป็นคลังสินค้าPan's Labyrinth (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลังสินค้า[n. exp.] (khlang sinkhā) EN: warehouse ; storehouse ; storeroom ; depot   FR: entrepôt [m] ; dépôt [m] ; réserve [f]
คลังสินค้าทัณฑ์บน[n.] (khlang sinkhā thanbon) EN: bonded warehouse   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depot[N] คลังพัสดุ, See also: คลังสินค้า, Syn. reservoir, stockroom
godown[N] โกดัง, See also: คลังสินค้า, โรงเก็บของ, Syn. warehouse
repository[N] โกดัง, See also: คลังสินค้า, ที่เก็บสินค้า, Syn. store, warehouse
stock[N] คลังพัสดุ, See also: คลังสินค้า
stockpile[N] คลังสินค้า, See also: คลังอาวุธ, Syn. heap, mass, store
store[N] คลังสินค้า, See also: โกดัง, Syn. depository, storeroom, warehouse
warehouse[N] โกดังสินค้า, See also: คลังสินค้า, โรงพัสดุ, Syn. depository, repository, storehouse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repository(รีทอส'ซิทอรี) n. ที่รับ,ที่รองรับ,ที่ใส่,ที่เก็บ,สุสาน,ผู้เป็นที่ไว้วางใจ,คลังสินค้า,โกดัง, Syn. burial place,sepulcher
stock(สทอคฺ) n. คลังสินค้า,พัสดุ,สินค้าในร้าน,สต๊อค,ของสะสม,จำนวนที่สะสมไว้,ก้าน,ด้าม,โคนต้น,ลำต้น,ตอไม้,เขียงไม้,ฐาน,ก้านสมอเรือ,ปศุสัตว์,บริษัทหุ้นส่วน,หลักทรัพย์ของบริษัท,พันธบัตร,ไม้ค้ำเรือ,แท่นต่อเรือ,ไม้หมอนใต้ท้องเรือ,พืชพันธ์,เชื้อสาย adj. มีอยู่ในร้าน
stockpile(สทอค'ไพลฺ) n. คลังพัสดุ,คลังสินค้า,คลังแสง,คลังอาวุธยุทธภัณฑ์. vi. เก็บไว้ในคลังดังกล่าว -stockpiler n., Syn. stock,stock
storekeeper(สทอร์'คีเพอะ) n. ผู้ดูแลคลังสินค้า,เจ้าของคลังสินค้า,เจ้าของร้าน,เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุของทหาร,คนขายของ. -storekeeping n.
stowage(สโท'อิจฺ) n. การเก็บ,การเก็บรักษา,การบรรจุ,การใส่,สิ่งที่เก็บใส่,สิ่งที่บรรจุ,ค่าบรรจุ,ค่าคลังสินค้า,ค่าโกดัง,สถานที่บรรจุ
warehouse(แวร์'เฮาซฺ) n. โกดัง,คลังสินค้า,ร้านขายของขนาดใหญ่ vt. เก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
storehouse(n) โกดัง,ร้าน,ยุ้ง,ฉาง,คลังสินค้า,แหล่งขุมทรัพย์
warehouse(n) คลังสินค้า,โกดัง,โรงพัสดุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top