ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ที่เก็บสินค้า

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่เก็บสินค้า-, *ที่เก็บสินค้า*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's where we keep them... In the back... so...เป็นที่เก็บสินค้าน่ะครับ Wicker Park (2004)
Whole area was littered with casings and gun parts.พื้นที่ทั้งหมดเป็นจุดพัก ที่เก็บสินค้าและชิ้นส่วนของปืน Seeds (2008)
Mayans torched the warehouse where we store and assemble our weapons.พวกมายันวางเพลิงคลังสินค้า ที่เก็บสินค้าและรวบรวมอาวุธของเรา Fun Town (2008)
Marcalva Industrial Storage.ที่เก็บสินค้า มาร์คาวา อินดัสเทรียล Pilot (2008)
While I was exploring the hold,ในขณะที่ข้าสำรวจตรวจค้นที่เก็บสินค้าใต้ท้องเรือ IV. (2014)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึง ฐานข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่แยกต่างหากออกจากกันเป็นหลาย ๆ แฟ้ม แต่ละแฟ้มเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ การเรียกหาข้อมูลในแฟ้มหนึ่งจะโยงไปหาแฟ้มอื่นได้ เช่น เราอาจมีแฟ้มข้อมูลที่เก็บสินค้า และอีกแฟ้มข้อมูลหนึ่งเก็บรายชื่อลูกค้า เราอาจสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการจากแต่ละแฟ้มให้มาสัมพันธ์กัน เพื่อจะรู้ได้ว่า ลูกค้าคนใดสั่งสินค้าใดไปจำนวนเท่าใด ทั้งสิ้นขึ้นกับการออกแบบระบบให้แฟ้มเหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
hold(n) การถือ,ที่ยึด,ที่จับ,ที่เก็บสินค้าใต้ท้องเรือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top