Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ wall แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


150 ผลลัพธ์ สำหรับ wall  W AO1 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -wall-, *wall*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
wall plug(n) พุก
sidewall(n) ผนังยาง (ล้อรถยนต์), แก้มยางรถ (ล้อรถยนต์) ผนังด้านข้าง (สิ่งก่อสร้าง), Syn. side-walls

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
wall(n) ผนังห้อง
wall(n) กำแพง, See also: หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว, Syn. barricade, barrier, block
wall(n) สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้
wall(vt) ตั้งกำแพงล้อมรอบ, See also: ล้อมรอบด้วยกำแพง, สร้างกำแพงล้อมรอบ
wall(vt) แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง
wall(n) สิ่งที่เป็นอุปสรรค, Syn. barrier, bar, block, entanglement, resistance
wall(n) ผนังของอวัยวะในร่างกาย (เช่น ผนังมดลูก)
walla(n) ผู้รับผิดชอบ, Syn. wallah
wally(sl) คนโง่
wally(n) คนโง่ (คำสแลง), See also: คนงี่เง่า

Hope Dictionary
wall(วอล) n. กำแพง, ผนัง, ป้อมปราการ, ฉากกำบัง, เขื่อน, -Phr. (drive (push) to the wall) ทำให้เข้าตาจนทำให้ปราชัย, adj. เกี่ยวกับกำแพง vt. ตั้งกำแพง
wall streetn. ศูนย์กลางธุรกิจการเงินแห่งสำคัญของอเมริกา, ตลาดการเงินของอเมริกา
wallaby(วอล'ละบี) n. จิงโจ้ขนาดเล็ก
wallboard(-บอร์ด) n. แผ่นผนัง, แผ่นกำบัง
wallcovering(-คัพ'เวอริง) n. แผ่นที่ใช้ปิดฝาผนังเพดานหรืออื่น ๆ
wallet(วอล'ลิท, วอ'ลิท) n. กระเป๋าหนังเล็กสำหรับใสธนบัตร, ถุงหนังเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องมือ, ย่ามเดินทาง, Syn. knapsack
walleyed(วอล'อายดฺ) adj. ตาถลน, ตาโปน
wallop(วอล'ลัพ) vt., n. (การ) เฆี่ยน, หวด, ตีเสียงดัง, ตีอย่างรุนแรง, ตีพ่ายแพ้ยับเยิน, ควบม้า, อิทธิพลที่มีมาก, ความรู้สึกสนุกหรือเป็นสุข, See also: walloper n.
wallow(วอล'โล) vi. กลิ้ง, เกลือกกลิ้ง, หมกมุ่น, ไปด้วยความยากลำบาก, n. การกลิ้งการเกลือกกลิ้ง, สถานที่สัตว์เกลือกกลิ้ง, ปลักควาย, See also: wallower n., Syn. grovel, flounder, revel
wallpaper(วอล'เพเพอะ) n. กระดาษบุผนัง vt. บุผนังด้วยกระดาษดังกล่าว

Nontri Dictionary
wall(n) กำแพง, ฝา, ผนัง, เขื่อน, เครื่องกั้น, ฉากกำบัง
wall(vt) ล้อมกำแพง, ปิดกั้น, สกัดกั้น
wallet(n) ซองธนบัตร, กระเป๋าสตางค์, ย่าม, ถุงใส่เครื่องมือรถยนต์
wallop(vt) นวด, กลิ้งเกลือก, เฆี่ยน, หวด
wallow(vi) กลิ้งเกลือก, หมกมุ่น
CELL cell wall(n) ผนังเซลล์
swallow(n) นกนางแอ่น
swallow(vt) ขยอก, กลืน, ท่วม, อดกลั้น, ยอมรับ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wallผนัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
wall mounted-ติดผนัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wall rockหินผนัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wall sectionหน้าตัดผนัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wall solar azimuth angleมุมภาคทิศดวงอาทิตย์ของผนัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wall, party-ฝาผนังร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wall; cell wallผนังเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
walleye๑. แผลเป็นกระจกตา, ต้อลำไย, ตาถั่ว [ มีความหมายเหมือนกับ leucoma of the cornea ]๒. ตาเหล่ออก [ มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ strabismus, divergent; strabismus, external ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Wall drawing (Conceptual art)ภาพวาดเส้นบนกำแพง (ศิลปะเชิงแนวคิด) [TU Subject Heading]
wall frictionwall friction, ความฝืดกำแพง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Wall Streetวอลล์สตรีท [TU Subject Heading]
Wallichianaระกำ [TU Subject Heading]
Wallpaperกระดาษปิดฝาผนัง [TU Subject Heading]
Wallsกำแพง [TU Subject Heading]
Wallsผนัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
its walls protected against ricocheting bullets. ผนังเหล่านี้กันกระสุน ไม่ให้ทะลุออกไป Night and Fog (1956)
The hall was 43 feet. I'll pace from that wall and back again. ฮอลล์เป็น 43 ฟุต ฉันจะก้าวจากผนังและกลับมาอีกครั้ง 12 Angry Men (1957)
Backward Britain they call us on Wall Street. อังกฤษ อนหลังที่พวกเขาเรียกเราใน โวล ซทรีท ด้วยแหวนเช่นนั้น Help! (1965)
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture. เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I'd grown too old to see sheep through the walls of boxes. ผมแก่เกินกว่า ที่จะมองเห็นแกะผ่านผนังกล่องแล้ว The Little Prince (1974)
Jerry Christian goes back, running back near the wall and he takes it for the out. เจอร์รี่คริสเตียนถอยหลัง วิ่งไปใกล้กําเเพง... เเล้วก็รับลูกไว้ได้ครับ Jaws (1975)
If we wish to enjoy the fruit of our stay within these walls let us revise some of our rules ถ้าเราปราถนาเพื่อมีความสุขผลไม้... ...ของพักของเราภายในกำแพงเหล่านี้... ...ให้เราปรับปรุงใหม่จำนวนหนึ่งของกฏของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He's absolutely right. Look, There's a bullet hole here in the wall See that? เขาพูดถูก ดูสิ มีรูกระสุนอยู่ในผนัง เห็นไหม? Clue (1985)
you don't feel a certain degree of urgent pressure on the inner wall of your bladder now right at this moment? - ไม่ ไม่รู้สึกถึงแรงดัน ในกระเพาะปัสสาวะ ตอนนี้เหรอ? Spies Like Us (1985)
He is fixing the wall outside. เขาออกไปซ่อมกำแพงอยู่ Vampire Hunter D (1985)
What was it? Who in his right mind stands in a puddle and sticks a fork in a wall socket? คนสติดีที่ไหนเขายืนบนน้ำ แล้วเอาส้อมแหย่ปลั๊กไฟบ้าง *batteries not included (1987)
No abnormalities detected in any of the rooms' Dewar Walls or in the defense system. ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆ อยู่ภายในห้อง... กำแพงแก้วหรือภายใน ระบบป้องกัน Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wallA fat white cat sat on a wall and watched them with sleepy eyes.
wallA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
wallAfter being out in the wind and rain for years and years the walls of this (apartment) building are weather-beaten/weathered and brittle.
wallAfter I got on board a train, I found I had left my wallet behind at home.
wallA high wall stands all about the garden.
wallAll that day my father was out of humor because he had lost his wallet.
wallA portrait of an old man was hanging on the wall.
wallA portrait was hung on the wall.
wallA rat chewed a hole in the wall.
wallAs soon as you get the wall painted, you can go home.
wallAttempts to redraw voting districts have hit a wall of opposition.
wallBy evening the shadow of the tree reached the wall.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ภิตติ(n) wall, See also: partition, Syn. ฝาเรือน, กำแพง, Count Unit: ด้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โคมไฟติดผนัง(n) wall lamp
นาฬิกาแขวน(n) wall clock, See also: clock
หลงระเริง(v) indulge in, See also: wallow in, Example: เด็กต่างจังหวัดบางคนเมื่อเข้ามาเรียนในกรุง ก็หลงระเริงกับแสงสีจนเกือบจะเสียคน, Thai Definition: หลงในความสนุกสนาน
ฝาเรือน(n) wall, See also: partition, Syn. ฝากระดาน, ฝากั้นห้อง, Example: เสียงดังแกรกกรากข้างฝาเรือนทำให้ฉันขวัญผวา, Count Unit: ฝา, Thai Definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือน
เกลือก(v) roll, See also: wallow, welter, rub, tumble, roll over, Syn. เกลือกกลั้ว, คลุก, เคล้า, เกลือกกลิ้ง, Example: บองหลานอนเกลือกฝุ่นปะปนกับหนังสือการ์ตูนเล่มละบาทอยู่ริมทางเดินริมถนนในเมืองหลวง, Thai Definition: กลิ้งหรือเสือกตัวไปมา, เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำเช่นนั้นเพื่อให้สิ่งอื่นติด
เข(adj) walleyed, See also: cross-eyed, squint-eyed, Syn. เหล่, เอก, ส่อน, Example: เธอไม่มีวันสบตากับคนตาเขอย่างเขาหรอก, Thai Definition: ที่เหล่น้อยๆ (ใช้แก่ตา)
เคล้า(v) wallow, See also: fondle, pet, Syn. คลอเคลีย, เกลือก, Example: หมู่แมลงผึ้งบินว่อนเวียนเคล้าเรณูเกสรของดอกไม้
ฝา(n) partition, See also: wall, Syn. ฝาผนัง, กำแพง, ผนัง, Example: ช่างกำลังทาสีฝาห้อง, Count Unit: ฝา, Thai Definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือนโรง
ฝาขัดแตะ(n) wall of plaited bamboo strips, See also: partition made of woven bamboo strips, Example: ลักษณะของบ้านพระราชทาน เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง ฝาขัดแตะ, Count Unit: ฝา, Thai Definition: ฝาบ้านที่ขัดแตะด้วยซีกไม้ไผ่

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แอ่นลม[aenlom] (n) EN: swallow  FR: hirondelle [ f ]
ใบ[bai] (n) EN: [ classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets) ]  FR: [ classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats) ]
ช่องกุด[chǿngkut] (n) EN: topless door of a wall
ดื่ม[deūm] (v) EN: drink ; sip ; swallow a liquid  FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มน้ำอึกหนึ่ง[deūm nām euk neung] (v, exp) EN: take a swallow of water  FR: boire une gorgée d'eau
อึก[euk] (n) EN: swallow ; gulp  FR: gorgée [ f ]
อึก[euk] (n) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound
ฝา[fā] (n) EN: wall ; partition  FR: mur [ m ] ; cloison [ f ]
ฝากระดาน[fākradān] (n) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board  FR: cloison en bois [ f ]
ฝาผนัง[fāphanang] (n) EN: wall ; partition wall  FR: mur [ m ] ; mur de séparation [ m ] ; cloison [ f ] ; paroi [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
WALL W AO1 L
WALLS W AO1 L Z
WALLE W AO1 L
WALLA W AO1 L AH0
WALLY W AO1 L IY0
WALLY W EY1 L IY0
WALLO W AA1 L OW0
WALLET W AO1 L AH0 T
WALL'S W AO1 L Z
WALLES W AO1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
wall (v) wˈɔːl (w oo1 l)
Wally (n) wˈɒliː (w o1 l ii)
walls (v) wˈɔːlz (w oo1 l z)
wallah (n) wˈɒlə (w o1 l @)
walled (v) wˈɔːld (w oo1 l d)
wallet (n) wˈɒlɪt (w o1 l i t)
wallop (v) wˈɒləp (w o1 l @ p)
wallow (v) wˈɒlou (w o1 l ou)
Wallach (n) wˈɔːlək (w oo1 l @ k)
Wallace (n) wˈɒləs (w o1 l @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] wall, #1,865 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] wall; rampart, #4,077 [Add to Longdo]
墙壁[qiáng bì, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧˋ, / ] wall, #8,700 [Add to Longdo]
华尔街[Huá ěr jiē, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ, / ] Wall Street, #14,821 [Add to Longdo]
壁纸[bì zhǐ, ㄅㄧˋ ㄓˇ, / ] wallpaper, #15,744 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] wall, #25,149 [Add to Longdo]
华尔街日报[Huá ěr jiē Rì bào, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Wall Street Journal, #26,005 [Add to Longdo]
挂历[guà lì, ㄍㄨㄚˋ ㄌㄧˋ, / ] wall calendar, #28,593 [Add to Longdo]
爬墙[pá qiáng, ㄆㄚˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] wall climbing, #43,883 [Add to Longdo]
壁挂[bì guà, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] wall hanging, #47,930 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Bauöffnungsmaß { n }wall opening dimensions [Add to Longdo]
Mauerfundament { n }wall footing [Add to Longdo]
Mauerkasten { m }wall sleeve [Add to Longdo]
Randgängigkeit { f } [ chem. ]wall effect [Add to Longdo]
Schrankwand { f }wall unit; shelf unit [Add to Longdo]
Sprossenwand { f }wall bars [Add to Longdo]
Wandschoner { m }wall covering [Add to Longdo]
Wall { m }parapet [Add to Longdo]
Wall { m }; Schutzwall { m } | Wälle { pl }; Schutzwälle { pl }rampart | ramparts [Add to Longdo]
Wall { m }; Damm { m }; Böschung { f }; Ufer { n }bank [Add to Longdo]
Wallaby { n } (kleineres Känguru)wallaby [Add to Longdo]
Wallach { m } | Wallache { pl }gelding | geldings [Add to Longdo]
Walläuse { pl }cyamid crustaceans; whale lice [Add to Longdo]
Wallfahrtskirche { f }pilgrimage church [Add to Longdo]
Wallfahrtsort { m }place of pilgrimage [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
ごっくん[gokkun] (n) (1) (on-mim) gulp; (2) (vulg) semen-swallowing [Add to Longdo]
なまめ星;壁宿[なまめぼし, namameboshi] (n) (See 壁) Chinese "Wall" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]
ぼんぼん時計[ぼんぼんどけい, bonbondokei] (n) striking clock; wall clock; pendulum clock [Add to Longdo]
インパチエンス;インパチェンス[inpachiensu ; inpachiensu] (n) impatiens (Impatiens sultanii, Impatiens walleriana) [Add to Longdo]
ウォール;ウオール[uo-ru ; uo-ru] (n) wall [Add to Longdo]
ウォールアイ[uo-ruai] (n) walleye (Sander vitreus) [Add to Longdo]
ウォールサーキットブレーカ[uo-rusa-kittobure-ka] (n) { comp } wall circuit breaker [Add to Longdo]
ウォールフラワー[uo-rufurawa-] (n) wallflower [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ファイアウォール[ふぁいあうおーる, faiauo-ru] firewall [Add to Longdo]
ファイヤウォール[ふぁいやうおーる, faiyauo-ru] firewall [Add to Longdo]
モジュラー式コンセント[モジュラーしきコンセント, mojura-shiki konsento] (modular) telephone wall jack [Add to Longdo]
防火壁[ぼうかへき, boukaheki] firewall [Add to Longdo]
ウォールペーパー[うおーるぺーぱー, uo-rupe-pa-] wall paper [Add to Longdo]
ファイヤーウォール[ふぁいやーうおーる, faiya-uo-ru] firewall [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1654 seconds, cache age: 7.156 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม