ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wally

W AO1 L IY0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wally-, *wally*, wal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wally[SL] คนโง่
wally[N] คนโง่ (คำสแลง), See also: คนงี่เง่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wally(เว'ลี) adj. ดีงาม,ดีเลิศ,เยี่ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Wally – Mr. Brown – is a very close friend of my aunt's, and –วอลลี่ คุณบราวน์ เป็นเพื่อนสนิทกับป้าของฉันและ Mulholland Dr. (2001)
Speaking of your past, Dr. Manhattan do you remember a man named Wally Weaver?ขอพูดถึงอดีตของคุณ ดร.แมนฮัดตัน ...จำชายชื่อวอลลี่ วีเวอร์ได้ไหมครับ ? Watchmen (2009)
We were introduced by a good friend of mine from college, Wally Weaver.เราถูกแนะนำโดยเพื่อนแสนดี จากมหาลัยเดียวกันกับผม วอลี่ เวเวอร์ Watchmen (2009)
Wally dies of cancer, of which they now say I am the cause.วอลลี่ตายเพราะมะเร็ง ตอนนี้พวกเขาบอกผมเห็นต้นเหตุ Watchmen (2009)
When I get to the door Wally is turning white.เมื่อผมผ่านประตูเข้าไป... ...วอลลี่หน้าถอดสี Watchmen (2009)
Pop on down to Wally world?Pop on down to Wally world? Point of No Return (2010)
- Hi Wally .- ดี วอลลี่ The Switch (2010)
Wally I don't .. you know what?วอลลี่ ฉันไม่... The Switch (2010)
Listen, I know that Wally can be a bit blunt, but at least he tells a bug it is. You know what I mean?ฟังนะ ฉันรู้ว่าวอลลี่ออกจะทื่อๆ แต่เขาก็พูดออกมาตามจริง เข้าใจมั้ย? The Switch (2010)
C'mon Wally Mars, care you to dance with me?- วอลลี่ มาร์ส เต้นกับฉันหน่อยมั้ย? \ The Switch (2010)
Wally .. Wallyวอลลี่ The Switch (2010)
I am Wally the best friend. Kassie's best friend.ผมวอลลี่เป็นเพื่อนสนิท เพื่อนสนิทของแคสซี่ The Switch (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
WALLY    W AO1 L IY0
WALLY    W EY1 L IY0
WALLY'S    W AO1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Wally    (n) wˈɒliː (w o1 l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  wally
      n 1: a silly and inept person; someone who is regarded as stupid

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top