Search result for

wallpaper

W AO1 L P EY2 P ER0   
29 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wallpaper-, *wallpaper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wallpaper[N] กระดาษบุผนังหรือเพดาน
wallpaper[N] ภาพกราฟฟิกที่เป็นพื้นบนจอคอมพิวเตอร์
wallpaper[VT] ปิดผนังด้วยกระดาษบุผนัง, See also: ตกแต่งผนังด้วยกระดาษบุผนัง, Syn. redecorate
wallpaper[VI] ปิดผนังด้วยกระดาษบุผนัง, See also: ตกแต่งผนังด้วยกระดาษบุผนัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wallpaper(วอล'เพเพอะ) n. กระดาษบุผนัง vt. บุผนังด้วยกระดาษดังกล่าว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wallpaperกระดาษปิดฝาผนัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me cheery wallpaper was a real bargain too...วอล์เปเปอร์ลายเชอรี่ของฉันนี่ ได้มาอย่างถูกเลย Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Either the wallpaper goes,ไม่วอลเปเปอร์นั่น Alpine Fields (2008)
I live in a closet. There's cowboy wallpaper on the walls.ห้องฉันมีแค่ รูปคาวบอยบนฝา Home (2010)
My dads went to couples counseling because one of them put up wallpaper in the den without asking the other, and they said it was the only thing that kept them from killing each other.พ่อของฉันต้องไปพบจิตแพทย์ เพราะหนึ่งในนั้น ติดวอลเปเปอร์ในห้อง โดยไม่บอกอีกฝ่าย แล้วพวกเขาก็บอกว่า นั่นเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้พวกเขา Special Education (2010)
He say you cannot get wallpaper done in time.เขาบอกว่า เขาทำวอลเปเปอร์เสร็จไม่ทันแน่ๆ The Undergraduates (2010)
I used to run full-speed through the boundless wilderness, and now I'm in the zoo, where the horizon is wallpaper and the air is stale and nothing is ever at stake.ผมเคยวิ่งเต็มสปีด ผ่านที่รกร้างที่ไม่มีสิ้นสุด แต่ตอนนี้ผมกลับอยู่ในสวนสัตว์ Accounting for Lawyers (2010)
It's been a year and she's still the wallpaper on my phone.เลิกกันปีนึงแล้ว แต่เธอยังอยู่บนหน้าจอมือถือ Bad Teacher (2011)
You would love it more if they'd let me wallpaper and change out all the fixtures.คุณจะชอบมันมากกว่านี้ ถ้าพวกเขายอมให้ฉันเปลี่ยนวอลเปเปอร์แล้วก็ของที่ติดตั้งไว้ทั้งหทด Traffic (2011)
This wallpaper is peeling over here.วอลเปเปอร์นี่มันลอกตรงนี้ค่ะ Pilot (2011)
Haven't you read The Yellow Wallpaper by Charlotte Perkins Gilman?คุณเคยอ่านหนังสือเรื่อง วอลเปเปอร์สีเหลือง ของชาร์ลอต เพอกิ้นส์ กิลแมน หรือเปล่าคะ Rubber Man (2011)
Staring at the yellow wallpaper day after day... she begins to hallucinate that there are women trapped in the pattern.ให้จ้องวอลเปเปอร์สีเหลือง วันแล้ววันเล่า เธอเริ่มที่จะมองเห็นภาพหลอนว่า มีพวกผู้หญิงติดอยู่ในลายของวอลเปเปอร์ Rubber Man (2011)
Half-mad, she scrapes off the wallpaper to set the women free.ครึ่งบ้า เธอฉีกวอลเปเปอร์ออกเพื่อปลดปล่อยผู้หญิงพวกนั้น Rubber Man (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wallpaperI used a photo of my dog for my desktop wallpaper.

CMU English Pronouncing Dictionary
WALLPAPER    W AO1 L P EY2 P ER0
WALLPAPERS    W AO1 L P EY2 P ER0 Z
WALLPAPERED    W AO1 L P EY2 P ER0 D
WALLPAPERING    W AO1 L P EY2 P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wallpaper    (n) wˈɔːlpɛɪpər (w oo1 l p ei p @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壁纸[bì zhǐ, ㄅㄧˋ ㄓˇ, / ] wallpaper, #15,744 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tapete {f} | Tapeten {pl}wallpaper | wallpapers [Add to Longdo]
Tapetenrolle {f}wallpaper roll [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壁紙[かべがみ, kabegami] (n) (1) wallpaper; (2) {comp} wallpaper; background image; desktop image; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  wallpaper
      n 1: a decorative paper for the walls of rooms
      v 1: cover with wallpaper [syn: {wallpaper}, {paper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top