ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wallboard

W AO1 L B AO2 R D   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wallboard-, *wallboard*, wallboar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wallboard[N] แผ่นผนังที่อยู่ภายในกำแพง, Syn. drywall, gypsum board, plasterboard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wallboard(-บอร์ด) n. แผ่นผนัง,แผ่นกำบัง

CMU English Pronouncing Dictionary
WALLBOARD    W AO1 L B AO2 R D

Japanese-English: EDICT Dictionary
壁板[かべいた, kabeita] (n) wallboard; wall decoration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wallboard
   n 1: a wide flat board used to cover walls or partitions; made
      from plaster or wood pulp or other materials and used
      primarily to form the interior walls of houses [syn:
      {wallboard}, {drywall}, {dry wall}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top