loose แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


118 ผลลัพธ์ สำหรับ loose
ภาษา
/L UW1 S/
หรือค้นหา: -loose-, *loose*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
loose(vt) แก้, See also: แก้มัด, คลายปม, Syn. untie, undo, untie, unfasten
loose(adj) คลอน, See also: โยก, โคลงเคลง, ไม่แน่น
loose(adj) ช่างพูด, See also: พูดมาก, พล่าม
loose(adj) ซึ่งระบายท้อง
loose(vt) ทำให้หลวม, See also: ผ่อน, คลาย, Syn. ease, Ant. tighten
loose(vt) ปลดเปลื้องจากพันธะ, See also: ปลดเปลื้องจากข้อผูกมัด, Syn. loosen, unbind
loose(vi) ปล่อย, See also: ปล่อยตัว
loose(vt) ปล่อยให้เป็นอิสระ, See also: ปล่อยจากการคุมขัง, Syn. set free, release, liberate
loose(vi) ปล่อยอาวุธ, See also: ยิง, Syn. shoot, fire
loose(adj) เป็นอิสระ, See also: ไม่ถูกควบคุมตัว, ไม่ถูกผูก, Syn. free, unconfined, Ant. unbound, untied, unrestricted, unconfined

Hope Dictionary
loose(ลูสฺ) adj. หลวม, ไม่แน่น, ว่าง, ไม่มีงานทำ, หย่อน, กระชับ, แพศยา, กว้าง, ใจกว้าง. adv. หลวม, หย่อน, ไม่แน่น vt., vi. ทำให้เป็นอิสระ, ปล่อยให้เป็นอิสระ, แก้มัด, คายปม, ปล่อยขีปนาวุธ, ทำให้หลวม -Phr. (on the loose อิสระ กำลังหนี'ไม่ถูกควบคุมตัว), See also: loosene
loose-tongued(ลูส'ทังดฺ) adj. พูดพล่อย, พูดไม่ยั้งปาก, ปากจัด, ปากร้าย
loosen(ลู'เซิน) v. แก้, คลาย, ทำให้หลวม, ทำให้หย่อน, ปลดออก, คลายออก, ทำให้หายท้องผูก, ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม, จ่ายไม่อั้น, พูด)
unloose(อันลูส') vt. คลายออก, ปล่อยออก, ทำให้หลวม, แก้, ขยาย, ทำให้อิสระ, ผ่อนคลาย
unloosen(อันลู'เซิน) vt. คลายออก, ปล่อยออก, ผ่อนคลาย, Syn. unloose, loosen

Nontri Dictionary
loose(adj) หลวม, อิสระ, ไม่แน่น, หย่อน, ว่าง
loose(vt) แก้, ถอด, คลาย, ผ่อน, ขยาย, ปลดเปลื้อง
loosen(vt) ทำให้หลวม, คลาย, ทำให้หย่อน, แก้, เปลื้อง, ถอด
unloose(vt) ปล่อยไป, แก้, ขยาย, คลาย

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
loose bipolarityสองขั้วไม่ตายตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loose fractureกระดูกหักหลุดหลวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
loose shoulderไหล่หลวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Looseค่อนข้างเหลว, หลวม [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
loose tongue(slang) ปากสว่าง, ปากพล่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cut me loose! Cut me loose you filthy bastard! ตัดเชือกสิวะ ตัดเชือกให้ฉัน ไอ้สารเลว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Now, then, you're all clean for gangrene. Don't loose me down. ไม่หลวมฉันลง How I Won the War (1967)
They'll set us loose and then cut us down like pigs! มันจะฆ่าเราทิ้ง เหมือนฆ่าหมูหมา The Road Warrior (1981)
That Rambo guy? He's on the loose again! คน แรมโบ้ เขาอยู่บนหลวมอีกครั้ง First Blood (1982)
Any of them move, you fry 'em. You hear anything at all, you cut loose on the sirens. ฉันไม่อยากที่จะออกไปข้างนอกอีกแล้ว ฉันอยากอยู่ข้างในนี้แหละ The Thing (1982)
- I cut him loose of the line up by his shack. I made sure I got ahead of him on the towline on the way back. The Thing (1982)
- Cut him loose ? I cut him loose. MacReady? The Thing (1982)
Get me outta here ! Cut me loose ! I'd rather not spend the rest of this winter tied to this fuckin' couch! The Thing (1982)
You left a good number of loose edges. -Ends. คุณซ้ายหมายเลขที่ดีของขอบ หลวม 2010: The Year We Make Contact (1984)
All hell is breaking loose down here. นรกทั้งหมดจะถูกทำลายหลวม ลงที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Anyway, we can't let you loose since you were bitten by the vampire. ยังไงก็ตาม ในเมื่อถูกกัก เราคงปล่อยเธอไปไม่ได้ Vampire Hunter D (1985)
Why loose your venom on me? ทำไมแค้นเคืองหม่อมฉันขนาดนั้น? The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
looseAfter tying up loose ends on the house, the carpenter gave the painter approval to begin work.
looseBefore saying "good bye" to their neighbors, the Smiths had to tie up some loose ends inside the house.
looseBeing a very particular person he always ties up loose ends whatever he does.
looseCheck all the loose knots and fasten them tight.
looseDon't set the dogs loose.
looseDon't tell him. He's got a loose tongue.
looseHe has led a loose life.
looseHe has led a loose life since then.
looseHe let the dog loose in the garden.
looseHe seems like he's got a few screws loose.
looseHe took hold of my arm and never let me loose.
looseHis plan has a lot of loose ends.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ร่วน(v) loosely, Example: ก่อนจะปลูกต้นไม้จงคุ้ยดินให้ร่วน, Thai Definition: ลักษณะที่เป็นก้อนไม่เหนียว แตกละเอียดได้ง่าย
หลวม(adj) loose, See also: too large, Ant. คับ, พอดี, แน่น, Example: เจ้าหล่อนมีรูปทรงอวบอัด แม้จะพรางกายอยู่ในเสื้อผ้ารูปทรงหลวม, Thai Definition: ไม่แน่น, ไม่สนิท, ไม่พอดี
คลายตัว(v) slacken, See also: loosen, become loose, relax, Example: หัวใจเป็นเครื่องสูบฉีดเลือดประกอบด้วยผนังเป็นกล้ามเนื้อหนาหดตัวและคลายตัวเป็นจังหวะ
ปล่อยมือ(v) relinquish, See also: loosen the grip, release, let go, Example: นักปีนเขาเผลอปล่อยมือจากเชือกจึงตกลงมา, Thai Definition: คลายมือที่จับ
ปากเปราะ(v) loosen one's tongue, See also: be talkative, be loquacious, Example: เมื่อใดที่เจ้าหล่อนอยู่ในกลุ่มจะคึกคะนองและปากเปราะขึ้นมาทันที, Thai Definition: พูดจาว่าคนง่ายๆ
ปากคัน(adj) loose-tongued, See also: given to gossiping, Syn. ปากตำแย, ปากบอน, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนปากคันเก็บความลับไม่ค่อยอยู่, Thai Definition: อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง
ปากพล่อย(adj) blab, See also: loosen one's mouth, grumbling, Syn. ปากเบา, Example: เสียงจากมนุษย์ปากพล่อยรายหนึ่งแว่วมาเข้าหูผมอีกครั้งทำให้อารมณ์โกรธของผมปะทุวาบขึ้น, Thai Definition: พูดโดยไม่ยั้งคิด
ปากเบา(adj) gossipy, See also: loosen one's mouth, grumbling, Syn. ปากพล่อย, Example: ถ้าอยากจะมีเพื่อนเยอะๆ ก็ต้องเลิกเป็นคนหูเบา ปากเบา, Thai Definition: พูดโดยไม่ยั้งคิด
พรวน(v) loosen (the soil), See also: break up/scarify the soil, Syn. พรวนดิน, Example: งานอดิเรกของพ่อในวันหยุดคือเข้าสวนรดน้ำต้นไม้พรวนดิน, Thai Definition: คุ้ยดินให้เป็นกลุ่มล้อมต้นไม้, ทำดินให้โปร่ง
พลุ่ย(adj) loose, See also: slack, Syn. หลวม, ลุ่ย, หลุด, Example: คอเสื้อเชิ๊ตของเขาขาดพลุ่ยหมดแล้ว, Thai Definition: หลวมเข้าไป

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อารมณ์เสีย[ārom sīa] (v) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper  FR: être d'humeur massacrante
บ่วง[būang] (n) EN: loose ; noose ; lasso ; lariat  FR: boucle [ f ] ; lasso [ m ] ; lacet [ m ]
ดีฝ่อ[dīfø] (v) EN: loose courage ; have one's heart in one's mouth
ดินร่วน[dinruan] (n) EN: loam ; loose soil  FR: terreau [ m ]
ดินซุย[din sui] (n, exp) EN: friable soil ; loose soil ; light soil  FR: terre friable [ f ] ; sol friable [ m ]
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
ขยายเข็มขัด[khayāi khemkhat] (v, exp) EN: loosen the belt  FR: desserrer la ceinture
ขี้[khī] (v) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels  FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
คลาย[khlāi] (v) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie  FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
คลายมือ[khlāi meū] (v, exp) EN: loosen one's grip ; let go

CMU Pronouncing Dictionary
loose
loosed
loosen
looser
looses
loosely
loosens
loosened
loosening
loosestrife

Oxford Advanced Learners Dictionary
loose
loosed
loosen
looser
looses
loosely
loosens
loosest
loosened
loosening

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[féi, ㄈㄟˊ, ] loose-fitting; fat; fertile #2,657 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] loose; pine; surname Song #2,934 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, / ] loose; to loosen; to relax #2,934 [Add to Longdo]
松开[sōng kāi, ㄙㄨㄥ ㄎㄞ,   /  ] loose #16,204 [Add to Longdo]
散装[sǎn zhuāng, ㄙㄢˇ ㄓㄨㄤ,   /  ] loose goods; goods sold by bulk #17,919 [Add to Longdo]
肥大[féi dà, ㄈㄟˊ ㄉㄚˋ,  ] loose fitting clothes; fat; stout; swelling (of internal organ); hypertrophy #18,201 [Add to Longdo]
淫荡[yín dàng, ㄧㄣˊ ㄉㄤˋ,   /  ] loose in morals; lascivious; licentious; lewd #27,210 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] loosely woven bamboo ladle #49,801 [Add to Longdo]
泄泻[xiè xiè, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˋ,   /  ] loose bowels; diarrhea; to have the runs #56,294 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] loosen; open #61,222 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Wackelkontakt { m }loose contact [Add to Longdo]
locker { adj } | lockerer | am lockerstenloose | looser | loosest [Add to Longdo]
abnehmbarer Hornringloose flange [Add to Longdo]
Einlegepflaster { n } (lose)loose boot [ Am. ] [Add to Longdo]
lose Kordfädenloose cords [Add to Longdo]
Protektorlösung { f }loose tread; tread looseness; tyre tread separation [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
端;端た[はした, hashita] (n, adj-na) (1) fraction; odd sum; (n) (2) (abbr) (See 端金) loose change; (3) (arch) (See 端女) low class female servant #3,910 [Add to Longdo]
返上[へんじょう, henjou] (n, vs) give up; relinquish; serve up; let loose; (P) #10,730 [Add to Longdo]
バラバラ(P);ばらばら[barabara (P); barabara] (adj-na, adj-no, adv, vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) #13,619 [Add to Longdo]
[しの;しぬ, shino ; shinu] (n) (1) (See 篠竹・しのだけ) thin-culmed dwarf bamboo (growing in clusters); (2) (しの only) (abbr) (See 篠笛) Japanese transverse bamboo flute (high-pitched; usu. with seven holes); (3) (しの only) sliver (strand of loose fibers) #16,354 [Add to Longdo]
緩やか[ゆるやか, yuruyaka] (adj-na) (1) loose; slack; (2) gentle; easy; slow; (3) lenient; liberal; lax; (P) #16,709 [Add to Longdo]
ルース[ru-su] (n) (See 裸石) loose stone; unset jewel #17,677 [Add to Longdo]
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1, vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) { comp } to exit (a program loop); (P) #18,062 [Add to Longdo]
あっぱっぱ;アッパッパ[appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress [Add to Longdo]
がくがく;ガクガク[gakugaku ; gakugaku] (adj-na, adv, n, vs) (on-mim) body trembling; teeth clattering; something coming loose [Add to Longdo]
きりっと[kiritto] (adv, vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ルーズリーフ式のノート[ルーズリーフしきのノート, ru-zuri-fu shikino no-to] looseleaf notebook [Add to Longdo]
疎結合[そけつごう, soketsugou] loosely-coupled (a-no) [Add to Longdo]
疎結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] loosely coupled system [Add to Longdo]
疎結合マルチプロセッサ[そけつごうマルチプロセッサ, soketsugou maruchipurosessa] Loosely-Coupled MultiProcessor [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.027 seconds, cache age: 4.859 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม