relax แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


95 ผลลัพธ์ สำหรับ relax  R IH0 L AE1 K S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -relax-, *relax*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
relax(vi) ผ่อนคลาย, See also: พักผ่อน, Syn. calm down, rest, repose
relax(vt) ทำให้ผ่อนคลาย, See also: คลายเครียด, คลายอารมณ์, Syn. ease, loosen, slacken
relaxed(adj) ซึ่งผ่อนคลาย, See also: ซึ่งรู้สึกสบาย, Syn. untroubled, ease, comfortable
relaxer(n) คนหรือสิ่งช่วยผ่อนคลาย
relaxer(n) น้ำยายืดผม
relax on(phrv) นั่งหรือนอนบน
relaxant(adj) ซึ่งช่วยผ่อนคลาย
relaxing(adj) ซึ่งช่วยให้ผ่อนคลาย
relaxedly(adv) อย่างผ่อนคลาย
relaxation(n) การผ่อนคลาย

Hope Dictionary
relax(รีแลคซฺ') vt., vi. ผ่อน, คลาย, ปล่อย, ทำให้หายกังวล, ระบายท้อง, See also: relaxative, relaxatory adj. relaxedly adv., Syn. slacken
relaxant(รีแลค'เซินทฺ) adj. ซึ่งผ่อนคลาย, n. ยาผ่อนคลาย
relaxation(รีแลคเซ'เชิน) n. การผ่อนคลาย, การผ่อนคลายอารมณ์, การถ่ายท้อง, ความหลวม, การผ่อนผัน, Syn. abatement, slackening, easing

Nontri Dictionary
relax(vi, vt) ผ่อนคลาย, หย่อนลง, ผ่อน, ปล่อย, ระบาย
relaxation(n) การผ่อนคลาย, ความหย่อน, การพักผ่อน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
relax๑. ผ่อนคลาย, หย่อน, ลดความตึง๒. บรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxant๑. -ผ่อนคลาย, -หย่อน, -ลดความตึง๒. ยาคลายกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxation๑. การผ่อนคลาย, การหย่อน, การลดความตึง๒. การบรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxation method๑. วิธีผ่อนคลาย๒. วิธีผ่อนปรน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Relaxationการผ่อนคลาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him. เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา The Great Dictator (1940)
With the Second Army linking up, the men of the Airborne can afford to relax a little. กับกองทัพที่สองการเชื่อมโยง ขึ้น ผู้ชายของอากาศ สามารถที่จะผ่อนคลายเล็กน้อย How I Won the War (1967)
Relax and enjoy your flight. ขณะเดียวกัน ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ Airplane! (1980)
Meanwhile, relax and enjoy your flight, OK? ในระหว่างนี้ ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ Airplane! (1980)
You'd best just relax and try to forget about this thing. ขอแนะให้เธอพักผ่อนให้สบาย แล้วลืมเรื่องนี้ซะ Casualties of War (1989)
OK, just relax your arm. Relax your arm. Relax. เอาล่ะ อย่าเกร็งแขน ผ่อนคลายซะ The Lawnmower Man (1992)
Just relax and enjoy it. That's the ticket. เกร็ดเล็กๆคือ ผ่อนคลายและสนุกกับมัน นั่นล่ะ Junior (1994)
We want you to completely relax while you're here. เราต้องการให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจริงๆ Junior (1994)
You know, if you tilt your head to the left and relax your eyes it kind of looks like an old potato. รู้มั้ยถ้าเราเอียงหัวไปทางด้านซ้าย แล้วมองเผินๆ มันดูเหมือนหัวมันฝรั่งเก่าๆ The One with the Sonogram at the End (1994)
Try again. Relax your shoulders. ลองอีกที อย่าเกร็งไหล่ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Let's just try to relax and finish our dinner and talk about something else. ทำใจให้สบายแล้วก็กินข้าวเย็นให้เสร็จ แล้วคุยกันเรื่องอื่นดีกว่า Jumanji (1995)
- Just relax your face. - อย่าเกร็งหน้า Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relaxA cup of hot soup relaxed me.
relaxBefore going home, I have a few drinks to relax.
relaxBe relaxed and put the other person at ease.
relaxC'mon guys, this is a party so let your hair down and relax a little.
relaxCredit relaxation is considered necessary to shore up business.
relaxDrawing is a lot of fun; it helps me to relax.
relaxEnjoy the experience of a relaxing day at Karuizawa.
relaxForget the anxieties of life and learn to relax.
relaxHe feels relaxed when he's playing the guitar.
relaxHe gave her a drug to make her relax.
relaxHe likes to relax at home with his family when he is on leave from the air force.
relaxHe relaxed his hold on me.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เรื่องเบาสมอง(n) light matter, See also: relaxed matter, Ant. เรื่องหนักสมอง, Example: นอกจากเรื่องแปลกับบทกวีแล้ว หนังสือนี้ยังมีเรื่องเบาสมองแทรกอยู่ทั่วๆ ไปในเล่มด้วย, Count Unit: เรื่อง
การพักผ่อน(n) relaxation, See also: recreation, rest, Example: การนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด, Thai Definition: การหยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย
คลายอารมณ์(v) relax, See also: rest, feel at ease, calm, Syn. ผ่อนคลายอารมณ์, Example: วัดมีลานกว้างให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่บ้านใกล้วัดไปเล่นกีฬาพักผ่อนคลายอารมณ์ในยามว่าง
พักผ่อนหย่อนใจ(v) relax, See also: rest, repose, take a rest, be at ease, put one's feet up, Example: ฉันชอบมาพักผ่อนหย่อนใจที่สวนดอกไม้นี้เป็นประจำ, Thai Definition: หยุดทำงานชั่วคราวเพื่อพักผ่อนให้เพลิดเพลินใจ
ปล่อยอารมณ์(v) relax, Syn. คลายอารมณ์, Example: ชายชราปล่อยอารมณ์คิดคำนึงถึงเรื่องในอดีตที่สวยงาม, Thai Definition: คิดล่องลอยไปตามเรื่อง
พักผ่อน(v) rest, See also: relax, Syn. พัก, หยุดพัก, Example: เราควรออกกำลังกาย บริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และพักผ่อนให้เพียงพอ, Thai Definition: หยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย
เพลา(v) slacken, See also: relax, Syn. หย่อน, คลาย, ผ่อน, Example: เขาไปเจรจากับนายพรานให้เพลาการล่าฆ่าสัตว์ลงเสียบ้าง, Thai Definition: ทำให้เบาหรือน้อยลง, เบาพอประมาณ
ผ่อน(v) slacken, See also: relax, loosen, abate, Syn. คลาย, หย่อน, บรรเทา, ทุเลา, ผ่อนคลาย, Example: เขาพยายามทำให้ทุกคนผ่อนความตึงเครียดลงโดยการเล่าเรื่องชวนหัว, Thai Definition: ทําให้หย่อนหรือคลายความตึง
ผ่อนคลาย(v) relax, See also: alleviate, ease up, moderate, mitigate, relieve, Syn. ทุเลา, บรรเทา, ผ่อน, Ant. ตึงเครียด, Example: หมอต้องการให้เขาผ่อนคลายความวิตกกังวลลงบ้าง, Thai Definition: ลดความตึงเครียด
หย่อนใจ(v) relax, See also: pastime, Syn. พักผ่อน, พักผ่อนหย่อนใจ, ผ่อนคลาย, Example: เขาเล่นดนตรีเพื่อหย่อนใจจากภาระประจำวัน, Thai Definition: พักผ่อนให้เพลิดเพลิน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบาสมอง[baosamøng] (adj) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed  FR: décontracté
ใจเย็นลง[jai yen long] (v, exp) EN: chill out  FR: se relaxer ; décompresser
การพัก[kān phak] (n) EN: relaxation ; recreation ; rest  FR: repos [ m ]
การพักผ่อน[kān phakphǿn] (n) EN: relaxation ; recreation ; rest  FR: repos [ m ] ; relaxation [ f ] ; détente [ f ]
การพักผ่อนหย่อนใจ[kān phakphǿn yønjai] (n, exp) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment
คลาย[khlāi] (v) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax  FR: détendre ; se détendre ; soulager
คลายอารมณ์[khlāi ārom] (v, exp) EN: relax ; rest ; feel at ease ; calm  FR: détendre son esprit ; se relaxer
คลายเครียด[khlāi khrīet] (v, exp) EN: relax ; release ; give rest to  FR: détendre son esprit ; se détendre ; se délasser
คลายตัว[khlāitūa] (v) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax  FR: se dénouer

CMU Pronouncing Dictionary
RELAX R IH0 L AE1 K S
RELAX R IY0 L AE1 K S
RELAXED R IH0 L AE1 K S T
RELAXED R IY0 L AE1 K S T
RELAXES R IH0 L AE1 K S IH0 Z
RELAXING R IH0 L AE1 K S IH0 NG
RELAXING R IY0 L AE1 K S IH0 NG
RELAXATION R IY2 L AE0 K S EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
relax (v) rˈɪlˈæks (r i1 l a1 k s)
relaxed (v) rˈɪlˈækst (r i1 l a1 k s t)
relaxes (v) rˈɪlˈæksɪz (r i1 l a1 k s i z)
relaxing (v) rˈɪlˈæksɪŋ (r i1 l a1 k s i ng)
relaxation (n) rˌiːlæksˈɛɪʃən (r ii2 l a k s ei1 sh @ n)
relaxations (n) rˌiːlæksˈɛɪʃənz (r ii2 l a k s ei1 sh @ n z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
放宽[fàng kuān, ㄈㄤˋ ㄎㄨㄢ, / ] relax restrictions #10,390 [Add to Longdo]
松弛法[sōng chí fǎ, ㄙㄨㄥ ㄔˊ ㄈㄚˇ, / ] relaxation (alternative medicine) #321,525 [Add to Longdo]
松泛[sōng fàn, ㄙㄨㄥ ㄈㄢˋ, / ] relaxed #344,455 [Add to Longdo]
聊以解闷[liáo yǐ jiě mèn, ㄌㄧㄠˊ ㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄇㄣˋ, / ] relaxation [Add to Longdo]
轻省[qīng sheng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ˙, / ] relaxed; easy [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Relaxation { f } [ math. ]relaxation [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[ゆた, yuta] (adj-na) (arch) relaxed #2,868 [Add to Longdo]
慰安[いあん, ian] (n, vs) solace; relaxation; (P) #6,879 [Add to Longdo]
緩和[かんわ, kanwa] (n, vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P) #6,999 [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n, vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
ゆらり[yurari] (adv, adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly [Add to Longdo]
グリーンツーリズム[guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei [Add to Longdo]
ヒーリング[hi-ringu] (n) (1) healing; (2) relaxation [Add to Longdo]
ベクロニウム[bekuroniumu] (n) vecuronium (muscle relaxant) [Add to Longdo]
リラクセーション;リラクゼーション[rirakuse-shon ; rirakuze-shon] (n) relaxation [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] deregulation, relaxation of regulation(s) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1388 seconds, cache age: 21.886 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม