loosen แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


67 ผลลัพธ์ สำหรับ loosen  L UW1 S AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -loosen-, *loosen*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
loosen(vi) คลาย, See also: หลวม
loosen(vt) ทำให้หลวม, See also: คลาย, ปลด, ปล่อย, เปลื้อง, แก้, Syn. slacken, relax
loosen(vt) ปลดเปลื้องจากพันธะ
loosen(vt) ลดหย่อน, See also: ผ่อนคลาย, ผ่อนปรน, Syn. relax, Ant. stiffen
loosen up(phrv) ทำให้คลายลง, See also: ผ่อนออก, Syn. tighten up
loosen up(phrv) บริหารร่างกาย (เพื่อเตรียมพร้อมลงแข่งขัน)
loosen up(phrv) ผ่อน, See also: หย่อน, หย่อนลง
loosen up(phrv) ยอมเสียเงิน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ยอมให้เงิน
loosen up(phrv) คุยกันได้อย่างเสรี

Hope Dictionary
loosen(ลู'เซิน) v. แก้, คลาย, ทำให้หลวม, ทำให้หย่อน, ปลดออก, คลายออก, ทำให้หายท้องผูก, ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม, จ่ายไม่อั้น, พูด)
unloosen(อันลู'เซิน) vt. คลายออก, ปล่อยออก, ผ่อนคลาย, Syn. unloose, loosen

Nontri Dictionary
loosen(vt) ทำให้หลวม, คลาย, ทำให้หย่อน, แก้, เปลื้อง, ถอด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Loosen it. คลายมันสิ The Great Dictator (1940)
Sonny, things are starting to loosen up. ซันนี่, สิ่งที่กำลังเริ่มที่จะคลายขึ้น The Godfather (1972)
Why don't you loosen your bullets? ปลดกระสุนออกสิคะ Blazing Saddles (1974)
Loosen your girdle, Merrydew. Have a drink with the unwashed. คลายเข็มขัด, Merrydew ของคุณ มีเครื่องดื่มที่มีไม่เคยอาบน้ำ The Russia House (1990)
- Loosen up. - What are you doing? โกรธเหรอ ทำอะไรน่ะ Goodfellas (1990)
You need to loosen up. นายต้องผ่อนคลายบ้าง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You, on the other hand, you need to loosen up. -เธอต่างหากที่ต้องผ่อนคลายบ้าง. Maid in Manhattan (2002)
- Get loose now. Loosen up. Ready? - รับหลวมตอนนี้ คลายขึ้น พร้อมหรือยัง? Showtime (2002)
Loosen your panties, grandma. เย็นไว้ดีกว่า"ยายจ๋า" Bringing Down the House (2003)
It helps lovely tourists, such as yourself loosen up without impairing your ability to stay awake and have guilt-free, vigorous sex with me. มันช่วยให้นักท่องเที่ยวที่น่ารักอย่างเช่นตัวคุณ มีอารมย์โดยไม่สูญเสียความสามารถในการอยู่ทั้งคืน และมีเซ็กซ์ที่ครึกครื้นโดยไร้ความผิดกับผม 50 First Dates (2004)
Relax. Loosen up. ผ่อนคลายนะคะ ทำตัวตามสบาย Everybody Has a Little Secret (2004)
That loosens the line. ปล่อยสายออกไป Walk the Line (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loosenI like to do a few exercises to loosen up before I run.
loosenI loosened my shoelaces.
loosenMr Ito loosened his tie because he felt hot in his office.
loosenWhen will you ever loosen your purse strings?

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คลายตัว(v) slacken, See also: loosen, become loose, relax, Example: หัวใจเป็นเครื่องสูบฉีดเลือดประกอบด้วยผนังเป็นกล้ามเนื้อหนาหดตัวและคลายตัวเป็นจังหวะ
ปล่อยมือ(v) relinquish, See also: loosen the grip, release, let go, Example: นักปีนเขาเผลอปล่อยมือจากเชือกจึงตกลงมา, Thai Definition: คลายมือที่จับ
ปากเปราะ(v) loosen one's tongue, See also: be talkative, be loquacious, Example: เมื่อใดที่เจ้าหล่อนอยู่ในกลุ่มจะคึกคะนองและปากเปราะขึ้นมาทันที, Thai Definition: พูดจาว่าคนง่ายๆ
ปากพล่อย(adj) blab, See also: loosen one's mouth, grumbling, Syn. ปากเบา, Example: เสียงจากมนุษย์ปากพล่อยรายหนึ่งแว่วมาเข้าหูผมอีกครั้งทำให้อารมณ์โกรธของผมปะทุวาบขึ้น, Thai Definition: พูดโดยไม่ยั้งคิด
ปากเบา(adj) gossipy, See also: loosen one's mouth, grumbling, Syn. ปากพล่อย, Example: ถ้าอยากจะมีเพื่อนเยอะๆ ก็ต้องเลิกเป็นคนหูเบา ปากเบา, Thai Definition: พูดโดยไม่ยั้งคิด
พรวน(v) loosen (the soil), See also: break up/scarify the soil, Syn. พรวนดิน, Example: งานอดิเรกของพ่อในวันหยุดคือเข้าสวนรดน้ำต้นไม้พรวนดิน, Thai Definition: คุ้ยดินให้เป็นกลุ่มล้อมต้นไม้, ทำดินให้โปร่ง
ลดละ(v) loosen, See also: slacken, relent, Syn. ผ่อนปรน, Example: หากนักการเมืองลดละเรื่องการแข่งขันทางการเมือง แล้วหันมาจับมือกันพัฒนาประเทศ ก็จะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก
การผ่อน(n) slackening, See also: loosening, abatement, alleviation, ease, relief, mitigation, Syn. การคลาย, การผ่อนคลาย, การบรรเทา, การลดหย่อน, Thai Definition: การทำให้หย่อนหรือคลายความตึง
แก้(v) untie, See also: loosen, undo, take off, undo, unpack, unwrap, unfasten, unbind, Syn. ถอด, คลาย, เปลื้อง, Ant. ผูก, รัด, ตรึง, Example: เชือกที่มัดลังหนังสือมาเป็นปมแก้ไม่ออกจึงต้องใช้มีดตัด, Thai Definition: ทำให้คลายจากลักษณะที่แน่นที่ติดขัดหรือที่เป็นเงื่อนเป็นปมอยู่
คลาย(v) loosen, See also: become loose, unroll, unwind, unravel, slacken, relax, Syn. ขยาย, Ant. รัด, Example: การช่วยผู้ป่วยหมดสติกลางแจ้ง ต้องรีบนำผู้ป่วยเข้าร่มและคลายเครื่องแต่งกายให้หลวม, Thai Definition: ขยายให้หลวม

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
ขยายเข็มขัด[khayāi khemkhat] (v, exp) EN: loosen the belt  FR: desserrer la ceinture
ขี้[khī] (v) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels  FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
คลาย[khlāi] (v) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie  FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
คลายมือ[khlāi meū] (v, exp) EN: loosen one's grip ; let go
คลายตัว[khlāitūa] (v) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax  FR: se dénouer
ลดละ[lotla] (v) EN: loosen
ผ่อน[phǿn] (v) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce  FR: relâcher ; diminuer ; détendre
พรวนดิน[phrūan din] (v, exp) EN: loosen the soil ; scarify the soil  FR: ameublir ; remuer la terre ; scarifier
ปล่อยมือ[plǿimeū] (v) EN: give up ; withdraw ; relinquish one's hands ; loosen the grip

CMU Pronouncing Dictionary
LOOSEN L UW1 S AH0 N
LOOSENS L UW1 S AH0 N Z
LOOSENED L UW1 S AH0 N D
LOOSENING L UW1 S AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
loosen (v) lˈuːsn (l uu1 s n)
loosens (v) lˈuːsnz (l uu1 s n z)
loosened (v) lˈuːsnd (l uu1 s n d)
loosening (v) lˈuːsnɪŋ (l uu1 s n i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] loosen; open #61,222 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
きりっと[kiritto] (adv, vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness [Add to Longdo]
きりり[kiriri] (adv, adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1, vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s, vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease [Add to Longdo]
緩み[ゆるみ, yurumi] (n) slack; looseness [Add to Longdo]
緩める[ゆるめる, yurumeru] (v1, vt) to loosen; to slow down; (P) [Add to Longdo]
弛む[たるむ(P);たゆむ, tarumu (P); tayumu] (v5m, vi) to slacken; to loosen; to relax; (P) [Add to Longdo]
弛める[たるめる, tarumeru] (v1, vt) to slacken; to loosen [Add to Longdo]
放逸;放佚[ほういつ, houitsu] (adj-na, n) self-indulgence; looseness; dissoluteness [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0953 seconds, cache age: 40.226 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม