ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต่ำทราม

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่ำทราม-, *ต่ำทราม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่ำทราม[ADJ] depraved, See also: wicked, evil, vicious, vile, despicable, dirty, Syn. ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, สามานย์, เลว, Ant. ดีงาม, Example: โจรพวกนี้มีจิตใจต่ำทราม ฆ่าได้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่เด็กหรือคนแก่, Thai definition: ที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What a horrible place this is. It's not fair!ที่นี่แสนเลวต่ำทรามจริงๆ ไม่ยุติธรรมเลย! Labyrinth (1986)
But who would sink that low?แต่ใครจะจิตใจต่ำทรามได้ขนาดนั้น The O.C. (2003)
"of the corrupt and debased political establishment of the United States... ""เพื่อก่อตั้งระบอบการเมืองที่ต่ำทรามของสหรัฐ..." Rescue Dawn (2006)
You're thinking, look at this awful woman\ ดูยัยผู้หญิงต่ำทรามนี่สิ The Dark Night (2008)
In the eyes of lewd-minded the pictures may seem indecent...หากมองด้วยจิตใจต่ำทราม ก็จะมองว่าภาพพวกนี้หยาบโลน Portrait of a Beauty (2008)
I have been greatly shocked and saddened by the recent atrocities committed by these criminals the extent to which people abandon values that constitute this country has become truly unacceptable...ข้ารู้สึกตระหนกและเสียใจยิ่งนัก กับเรื่องต่ำทรามที่เกิดขึ้นนี้ การทำผิดประเวณีของจำเลย เป็นการละเมิดประเพณี และไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมือง Portrait of a Beauty (2008)
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม Portrait of a Beauty (2008)
I have to resort to evermore degrading...ข้าต้องหันไปพึ่งวิธีการอันต่ำทราม The Other Boleyn Girl (2008)
-It's dirty!มันเป็นธุรกิจที่ต่ำทรามแล้วฉันพอกันที Fa Guan (2009)
Are there no depths you won't sink to?ไม่มีที่ให้ระบายความต่ำทราม ของคุณแล้วรึไง ? Watchmen (2009)
Are there no depths you won't sink to?ไม่มีที่ให้ระบายความต่ำทราม ของคุณแล้วรึไง ? Watchmen (2009)
It does appear that you despicable people are starting to rub off on me.มันจะไม่เกิดขึ้นแน่ ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนต่ำทราม คือการขูดเลือดฉัน Duress (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่ำทราม[adj.] (tam sām) EN: depraved ; wicked ; evil ; vicious ; vile ; despicable ; dirty   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ignoble[ADJ] ชั่วช้า, See also: ต่ำทราม, ชั่วร้าย, ร้ายกาจ, อัปรีย์, Syn. disgraceful, dishonorable, mean, Ant. honorable, noble

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top