ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dishonorable

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dishonorable-, *dishonorable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dishonorable(adj) ไม่น่าเชื่อถือ, See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ, Syn. untruthful, shifty, Ant. ethical, moral

WordNet (3.0)
dishonorable(adj) lacking honor or integrity; deserving dishonor, Syn. dishonourable, Ant. honorable
dishonorableness(n) the quality of not deserving honor or respect, Syn. dishonourableness, Ant. honorableness
dishonest(adj) deceptive or fraudulent; disposed to cheat or defraud or deceive, Syn. dishonorable, Ant. honest

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Dishonorable

a. [ Cf. F. déshonorable. ] 1. Wanting in honor; not honorable; bringing or deserving dishonor; staining the character, and lessening the reputation; shameful; disgraceful; base. [ 1913 Webster ]

2. Wanting in honor or esteem; disesteemed. [ 1913 Webster ]

He that is dishonorable in riches, how much more in poverty! Ecclus. x. 31. [ 1913 Webster ]

To find ourselves dishonorable graves. Shak.

-- Dis*hon"or*a*ble*ness, n. -- Dis*hon"or*a*bly, adv. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family.ฉันให้เสรีภาพของเธอ แต่ฉันสอนเธอไม่เคยที่จะเสียชื่อเสียงครอบครัวของเธอ The Godfather (1972)
When a king is dishonorable, you are removed from your oath of honor.ถ้ากษัตริย์ไม่ดีก็ถอนคำสัตย์ได้ The Man in the Iron Mask (1998)
What I have done is not result of king or intention to dishonor.น้ำ เสียง ของท่านเหมือนจะชื่นชมพระองค์นะค่ะ ท่านนายพล ข้า ชื่นชม ในพระวิสัยทัศน์ต่างหาก เลดี้ บรัดเลย์ ในทุกๆเรื่อง Anna and the King (1999)
You're dishonored.เอสต์โนมินิคุมเซคอจิต้าเอสเพียม Malèna (2000)
To forgo your obligation would be dishonorable, Lord Kelvin.ทำผิดสัญญาจะเสียชื่อนะคะ Around the World in 80 Days (2004)
I'll have you know that I am an excellent dancer and my intentions are completely dishonorable.ผมอยากให้คุณรู้ว่า / ผมเป็นนักเต้นที่ดีนะ และเป้าหมายของผมก็ถูกทำลายลงเรียบร้อยแล้ว The Notebook (2004)
My father and family were dishonored and brutally killed by the royal family of Balhae.พ่อและครอบครัวข้า ถูกดูหมิ่น และถูกฆ่าอย่างโหดร้าย โดยพวกราชวงศ์ บัลเฮ Shadowless Sword (2005)
I will not dishonor my profession.ผมจะไม่ลบหลู่อาชีพตนเอง Bandidas (2006)
Then you won't have to worry about dishonoring your profession.คุณไม่ต้องกังวลกับการลบหลู่อาชีพหรอก Bandidas (2006)
He was Slessman's cellmate and... received a dishonorable discharge from the military.เขาเป็นเพื่อนร่วมห้องขังและ... และถูกปลดประจำการ จากทหาร Extreme Aggressor (2005)
Your temper brings dishonor to my Happy Mu Shu Palace.อารมณ์ของคุณจะนำความอับอายขายหน้า เพื่อหมู่บ้านของฉันมีความสุขชูพาเลซ Balls of Fury (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งามหน้า[ngāmnā] (v) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dishonorable

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unehrenhaft { adj } | unehrenhafter | am unehrenhaftestendishonorable [ Am. ]; dishonourable [ Br. ] | more dishonourable | most dishonourable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不名誉除隊[ふめいよじょたい, fumeiyojotai] (n) (See 名誉除隊) dishonorable discharge; dishonourable discharge [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top