Search result for

ornament

AO1 R N AH0 M AH0 N T   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ornament-, *ornament*
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ornament(n) เครื่องประดับ, See also: เครื่องตกแต่ง, Syn. decoration, accessory
ornament(vt) ประดับ, See also: ตกแต่ง, เสริมแต่ง, Syn. decorate, adorn
ornamental(adj) ที่ใช้ประดับ, See also: สำหรับประดับ, เพื่อตกแต่ง, ซึ่งใช้ในการตกแต่ง, Syn. decorative, embellishing
ornamentally(adv) อย่างประดับประดา
ornament with(phrv) ตกแต่งด้วย, Syn. decorate with
ornamentation(n) การประดับ, See also: การตกแต่ง, การเสริมแต่ง, Syn. elaboration, embellishment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ornament(ออ'นะเมินทฺ) n. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง vt. ประดับ, ตกแต่ง, Syn. adornment
ornamental(ออร์นะเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับเครื่องประดับ n. สิ่งประดับ
ornamentation(ออร์นะเมนเท'เชิน) n. การประดับ, สิ่งประดับ, Syn. adornment

English-Thai: Nontri Dictionary
ornament(vt) ประดับ, ทำให้สวย, ตกแต่ง, เสริมแต่ง
ornamental(adj) เป็นเครื่องประดับ, เกี่ยวกับเครื่องประดับ
ornamentation(n) การประดับ, การตกแต่ง, การเสริมแต่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ornamentลายวิจิตร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ornamental climbing plantsไม้เลื้อยประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental fish tradeอุตสาหกรรมปลาสวยงาม [TU Subject Heading]
Ornamental fishesปลาสวยงาม [TU Subject Heading]
Ornamental plant industryอุตสาหกรรมไม้ประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental rocksหินประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental shrubsไม้พุ่มประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental treesต้นไม้ประดับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า Rebecca (1940)
Into an amusing and beautiful ornament for my palace.เก็บไว้ในที่ๆสะสมเครื่องประดับ สวยๆของข้า Return to Oz (1985)
You can go and inspect my ornament collection.เธอจะต้องเลือกเครื่องประดับ Return to Oz (1985)
Being an ornament will probably be hardest on you, Dorothy, since you're used to eating and sleeping and other such activities.เธอต้องเลือกอันที่ถูกให้ได้นะ ดอโรธี เมื่อก่อนเธอเคย ให้ฉันกิน ให้นอนและอื่นๆอีก Return to Oz (1985)
Oh. That must've come from the ornament collection.น่าจะมาจาก เครื่องประดับพวกนั้นนะ Return to Oz (1985)
I gave my life to this selfish bas... so he could be an ornament to you, not a person.เพื่อเขาจะได้เป็น เครื่องประดับของคุณ ไม่ใช่ลูก I Heart Huckabees (2004)
Welcome to Radiator Springs, gateway to Ornament Valley.ขอต้อนรับสู่บ่อน้ำพุร้อน ประตูสู่เครื่องประดับวัลเลย์ Cars (2006)
The reason the ornaments are different is that they were copied.The reason the ornaments are different is that they were copied. Apt. (2006)
He spent the next 30 years selling every ornament of Qing dynasty... to collectors and museums.30 ปีต่อมาก็ใช้เวลาอยู่กับการขาย เครื่องเกียรติยศของราชวงศ์ฉิง ให้พวกนักสะสมและก็พิพิธภัณฑ์ War (2007)
It was just like a sort of ornament left behind at the house.มันดูเหมือนเป็นของตกแต่ง ที่ถูกทิ้งไว้ในบ้าน It Might Get Loud (2008)
Without it, there wouldn't be anywhere to hang the ornaments or put the presents under.หรือวางของขวัญไว้ ใช่, ใช่ A Very Glee Christmas (2010)
The ornaments are also very fine interestingเครื่องประดับนี้ดูน่าสนใจดีนะคับ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ornamentHe is singing with a lot of ornamentation.
ornamentIt is merely an ornament.
ornamentThe bedroom was laden with beautiful ornaments.
ornamentThe room is richly ornamented.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ประดับ(n) garden tree, See also: ornamental plants, Example: ไม้ประดับเป็นพืชที่นำรายได้เข้าประเทศมูลค่ามหาศาล, Thai Definition: พันธุ์ไม้ที่มีความสวยงามสามารถนำมาประดับตกแต่งสถานที่ได้
สร้อย(n) necklace, See also: ornamental chain, Syn. สายสร้อย, Example: ชายหนุ่มกำลังตั้งท่าจะกระโดดเข้าไปกระชากสร้อย, Count Unit: สาย, เส้น, Thai Definition: เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ
ระบาย(n) ornamental fringe, Example: กระโปรงตัวนี้มีระบายมากจนดูรุงรัง, Thai Definition: ส่วนริมผ้าที่มีลักษณะอ่อนพลิ้ว ห้อยจากขอบ
เก็จ(n) ornamental glass, Thai Definition: แก้วประดับ
สิ่งประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง, Example: เขากวาดสายตาไปรอบๆ ห้องโล่งที่ปราศจากสิ่งประดับตกแต่งใดๆ นอกจากโต๊ะเตี้ยกลางห้องตัวหนึ่งเท่านั้น
เครื่องประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องตกแต่ง, สิ่งประดับ, Example: ประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุให้เกิดคุณค่าความงาม, Count Unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, Syn. เครื่องเพชรพลอย, Example: ครูไปทำงานเป็นช่างออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆ ให้กับห้างบีกริมของเยอรมัน, Count Unit: ชิ้น, ชุด, Thai Definition: เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น
เครื่องตกแต่ง(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, สิ่งประดับ, Example: เขาจัดประมูลวัตถุโบราณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปเคารพศิลปะ เครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง และวัตถุมีค่าต่างๆ, Count Unit: ชิ้น
พิภูษณะ(n) ornament, Syn. วิภูษณะ, พิภูษณ์, Thai Definition: เครื่องประดับ
วิภูษณะ(n) decoration, See also: ornament, adornment, finery, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จี้[jī] (n) EN: pendant ; locket ; hanging ornament  FR: médaillon [ m ] ; pendentif [ m ]
ของตบแต่ง[khøng toptaeng] (n, exp) EN: ornament
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [ f ] ; ornement [ m ]
เครื่องทอง[khreūangthøng] (n) EN: gold ornaments; gold plate
เครื่องทองหยอง[khreūangthøng yøng] (n, exp) EN: gold ornaments
เกี้ยว[kīo] (n) EN: ornament for the head ; kind of topknot ornament
ไม้ประดับ[māi pradap] (n, exp) EN: garden tree ; ornamental plant  FR: plante d'ornement [ f ] ; plante décorative [ f ]
ปิ่น[pin] (n) EN: hairpin ; ornamental pin for a topknot  FR: épingle à cheveux [ f ]
ปลาตะเพียน[plā taphīen] (n, exp) EN: fishshaped ornaments made of palm leaf ; fishshaped ornaments tied around the waist of a child
ประดับ[pradap] (v) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance  FR: décorer ; orner ; embellir ; parer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ORNAMENT AO1 R N AH0 M AH0 N T
ORNAMENTS AO1 R N AH0 M AH0 N T S
ORNAMENTAL AO2 R N AH0 M EH1 N T AH0 L
ORNAMENTED AO1 R N AH0 M EH2 N T IH0 D
ORNAMENTALLY AO2 R N AH0 M EH1 N T AH0 L IY0
ORNAMENTATION AO2 R N AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ornament (n) ˈɔːnəmənt (oo1 n @ m @ n t)
ornament (v) ˈɔːnəmɛnt (oo1 n @ m e n t)
ornaments (n) ˈɔːnəmənts (oo1 n @ m @ n t s)
ornaments (v) ˈɔːnəmɛnts (oo1 n @ m e n t s)
ornamental (j) ˌɔːnəmˈɛntl (oo2 n @ m e1 n t l)
ornamented (v) ˈɔːnəmɛntɪd (oo1 n @ m e n t i d)
ornamenting (v) ˈɔːnəmɛntɪŋ (oo1 n @ m e n t i ng)
ornamentation (n) ˌɔːnəmɛntˈɛɪʃən (oo2 n @ m e n t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饰品[shì pǐn, ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] ornament; item of jewelry; accessory #9,448 [Add to Longdo]
[bīn, ㄅㄧㄣ, ] ornamental; refined #14,685 [Add to Longdo]
[bīn, ㄅㄧㄣ, ] ornamental; refined #15,284 [Add to Longdo]
配饰[pèi shì, ㄆㄟˋ ㄕˋ, / ] ornament (jewelry, accoutrements etc); decorations #19,350 [Add to Longdo]
装饰品[zhuāng shì pǐn, ㄓㄨㄤ ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] ornament #22,998 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] ornamental cap #29,378 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] ornamental piece of jade #30,286 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] ornamental gems for belt #52,360 [Add to Longdo]
饰面[shì miàn, ㄕˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] ornamental facing; veneer #55,821 [Add to Longdo]
英石[yīng shí, ㄧㄥ ㄕˊ, ] ornamental limestone from Yingde 英德, Guangdong #110,532 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ornament { n }ornament [Add to Longdo]
Verzierung { f } | Verzierungen { pl }ornament | ornaments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワンポイント[wanpointo] (n) (1) (abbr) stitched ornament (wasei #672 [Add to Longdo]
装飾[そうしょく, soushoku] (n, vs, adj-no) ornament; (P) #5,516 [Add to Longdo]
飾る[かざる, kazaru] (v5r, vt) to decorate; to ornament; to adorn; (P) #12,377 [Add to Longdo]
実物[みもの, mimono] (n) ornamental plant used primarily for the visual effect of its fruit #16,195 [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n, vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) { ling } modification; qualification #17,351 [Add to Longdo]
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s, vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P) #18,983 [Add to Longdo]
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement #19,194 [Add to Longdo]
ぱちん留め;ぱちん留[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
エスカッション[esukasshon] (n) (1) escutcheon; (2) ornamental plate or flange [Add to Longdo]
オーナメント[o-namento] (n) ornament [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
装飾[そうしょく, soushoku] Ornament, Verzierung, Dekoration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ornament \or"na*ment\, n. [OE. ornement, F. ornement, fr. L.
   ornamentum, fr. ornare to adorn.]
   That which embellishes or adorns; that which adds grace or
   beauty; embellishment; decoration; adornment.
   [1913 Webster]
 
      The ornament of a meek and quiet spirit. --1 Pet. iii.
                          4.
   [1913 Webster]
 
      Like that long-buried body of the king
      Found lying with his urns and ornaments. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ornament \or"na*ment\, v. t. [imp. & p. p. {Ornamented}; p. pr.
   & vb. n. {Ornamenting}.]
   To adorn; to deck; to embellish; to beautify; as, to ornament
   a room, or a city.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Adorn}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ornament
   n 1: something used to beautify [syn: {decoration}, {ornament},
      {ornamentation}]
   v 1: make more attractive by adding ornament, colour, etc.;
      "Decorate the room for the party"; "beautify yourself for
      the special day" [syn: {decorate}, {adorn}, {grace},
      {ornament}, {embellish}, {beautify}]
   2: be an ornament to; "stars ornamented the Christmas tree"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ornament /ɔrnamɛnt/
  adornment; ornament

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ornament /ɔʀnamɑ̃/ 
  adornment; decoration; ornament

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top