ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embellishing

EH0 M B EH1 L IH0 SH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embellishing-, *embellishing*, embellish
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embellishingvt. ประดับ, เสริมแต่ง, เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embellishingA "modifier" has, just as it sounds, the role of embellishing sentences.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EMBELLISHING EH0 M B EH1 L IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embellishing (v) ˈɪmbˈɛlɪʃɪŋ (i1 m b e1 l i sh i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embellish \Em*bel"lish\, v. t. [imp. & p. p. {Embellished}; p.
   pr. & vb. n. {Embellishing}.] [OE. embelisen, embelisshen, F.
   embellir; pref. em- (L. in) + bel, beau, beautiful. See
   {Beauty}.]
   To make beautiful or elegant by ornaments; to decorate; to
   adorn; as, to embellish a book with pictures, a garden with
   shrubs and flowers, a narrative with striking anecdotes, or
   style with metaphors.
 
   Syn: To adorn; beautify; deck; bedeck; decorate; garnish;
     enrich; ornament; illustrate. See {Adorn}.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top