ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decorative

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decorative-, *decorative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decorative(adj) ซึ่งใช้ตกแต่งหรือประดับประดา, See also: ซึ่งตกแต่งแล้ว, มีการตกแต่งอย่างหรูหรา, Syn. ornamental, attractive

English-Thai: Nontri Dictionary
decorative(adj) เกี่ยวกับการตกแต่ง, เกี่ยวกับความงาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decorative artมัณฑนศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decorative artsมัณฑนศิลป์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You expect this jury to believe that decorated police officers... would risk their career and their reputation... by threatening your father?คุณคาดหวังว่าคณะลูกขุนนี้จะเชื่อ ที่ตกแต่งเจ้าหน้า? อาชีพของพวกเขาจะมีความเสี่ยง และชื่อเสียงของพวกเขา โดยขู่พ่อของคุณหรือไม่ In the Name of the Father (1993)
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ... In the Name of the Father (1993)
She decorated it herself.เธอตกแต่งเองเลยนะ Junior (1994)
I hope you approve the new decoration of these rooms, madam?ฉันหวังว่าคุณจะเห็นด้วย กับการตกแต่งใหม่ของห้องนี้นะคะ Rebecca (1940)
-It used to decorate a king's palace.- มันใช้ในการตกแต่งพระราชวังของกษัตริย์ The Godfather (1972)
- Lisa's gonna decorate it.- ลิซ่า คอยแต่งแต้มสีสัน Dirty Dancing (1987)
You look like you're decorating a Christmas tree.นายเหมือนกำลังตัดแต่งต้นคริสต์มาส Goodfellas (1990)
Mr. Junuh returned from the war a hero, decorated with the Medal of Honor... for survivin' a deadly mission in which... most--คุณจูเนอเป็นวีรบุรุษสงคราม ตอนกลับมา... ...ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติ... ...ที่รอดชีวิตจากภารกิจเสี่ยงตาย... The Legend of Bagger Vance (2000)
Assuming that my calculations are correct I believe that a change of decoration is in order.อนุมานว่า การคำนวณของฉันถูกต้องแล้ว ลำดับรางวัล จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
One of the U.S. Marine corps most highly decorated generalsในการค้ำจุนตลาดต่างประเทศและการแสวงหากำไร The Corporation (2003)
Somebody's got good taste in interior decoration.บ้านนี้ตกแต่งได้มีรสนิยมดีนะ. Ghost in the Shell (1995)
For this year's school festival, our class is assigned to decorations.งานโรงเรียนปีนี้ ห้องเรามีหน้าที่ตกแต่งสถานที่ My Little Bride (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decorativeDo up the box with decorative tape.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องสะดุ้ง(n) decorative naga, Syn. นาคสะดุ้ง
มัณฑนศิลป์(n) decorative arts, Example: เขาเคยทำงานด้านมัณฑนศิลป์มาหลายแห่ง, Thai Definition: ศิลปะการออกแบบและตกแต่งผลิตกรรมต่างๆ, วิชาว่าด้วยการประดับตกแต่ง
มัณฑนศิลป์(n) decorative arts, Example: เขาเคยทำงานด้านมัณฑนศิลป์มาหลายแห่ง, Thai Definition: ศิลปะการออกแบบและตกแต่งผลิตกรรมต่างๆ, วิชาว่าด้วยการประดับตกแต่ง
ถนิม(n) jewelry, See also: decorative ornaments, Syn. เครื่องประดับ, สนิม, Count Unit: ชิ้น
ดอก(n) decorative pattern, See also: floral pattern, Example: คืนนี้เธอใส่ชุดนอนยาวลายดอกเล็กๆ ที่ข้าพเจ้าเคยชมว่าสวยเป็นพิเศษ, Thai Definition: ลวดลายที่เป็นดอกเป็นดวงตามผืนผ้าเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างกระจก[chang krajok] (n) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker  FR: vitrier [ m ]
ดอก[døk] (n) EN: decorative pattern ; figure ; polka dot  FR: motif décoratif [ m ]
ไม้ประดับ[māi pradap] (n, exp) EN: garden tree ; ornamental plant  FR: plante d'ornement [ f ] ; plante décorative [ f ]
มัณฑนา[manthanā] (n) EN: decorative artcles  FR: article décoratif [ m ]
มัณฑนศิลป์[manthanasin] (n) EN: decorative arts  FR: arts décoratifs [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
decorative

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decorative

WordNet (3.0)
decoratively(adv) in a decorative manner
decorativeness(n) an appearance that serves to decorate and make something more attractive
cosmetic(adj) serving an esthetic rather than a useful purpose, Syn. decorative, ornamental

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Decorative

a. [ Cf. F. décoratif. ] Suited to decorate or embellish; adorning. -- Dec"o*ra*tive*ness, n. [1913 Webster]


Decorative art, fine art which has for its end ornamentation, rather than the representation of objects or events.
[1913 Webster]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花纹[huā wén, ㄏㄨㄚ ㄨㄣˊ,   /  ] decorative design #14,707 [Add to Longdo]
纹饰[wén shì, ㄨㄣˊ ㄕˋ,   /  ] decorative motif; figure #40,715 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やま, yama] (n, ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) #606 [Add to Longdo]
[ちち(P);ち, chichi (P); chi] (n) (1) milk; (2) breast; (3) (ち only) loop; (4) (ち only) (See 梵鐘) decorative bump (on a hanging bell); (P) #4,080 [Add to Longdo]
鬼頭;纛[おにがしら;とう(纛), onigashira ; tou ( tou )] (n) (See 大頭・おおがしら・2) decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp #19,638 [Add to Longdo]
ストラップ[sutorappu] (n) strap (often decorative for key-holder, mobile phones, etc.) [Add to Longdo]
デコラティブ[dekorateibu] (adj-na) decorative [Add to Longdo]
ポケット・チーフ;ポケットチーフ[poketto . chi-fu ; pokettochi-fu] (n) pocket square (decorative handkerchief used as an accessory to a suit) [Add to Longdo]
ポチ袋;ぽち袋;点袋[ポチぶくろ(ポチ袋);ぽちぶくろ(ぽち袋;点袋), pochi bukuro ( pochi fukuro ); pochibukuro ( pochi fukuro ; ten fukuro )] (n) (See お年玉・おとしだま) decorative paper envelope for giving New Year's gifts (usu. money given to children) and congratulatory gifts [Add to Longdo]
下がり[さがり, sagari] (n) decline; hanging down; leaving; a little after; decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler's belt); (P) [Add to Longdo]
絵皿[えざら, ezara] (n) decorative plate; palette [Add to Longdo]
絵様[えよう, eyou] (n) (1) decorative carving; (2) design; plan; sketch [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top