Search result for

*จำนวนน้อย*

(78 entries)
(0.0388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จำนวนน้อย, -จำนวนน้อย-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุแลน. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดในสกุล Sardinella และ Herklotsichthys วงศ์ Clupeidae ลำตัวยาว แบนข้างมาก สันท้องบางคล้ายคมมีด เกล็ดบางหลุดง่าย เกล็ดในแนวสันท้องเป็นเหลี่ยมคมเรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย ปากเล็กเชิดขึ้นเล็กน้อย ฟันเล็กมาก ซี่เหงือกมีจำนวนมาก ไม่มีก้านครีบแข็งหรือเงี่ยง ลำตัวสีเงิน เฉพาะด้านหลังสีนํ้าเงินเข้ม บนลำตัวที่ใกล้มุมแผ่นปิดเหงือกมักมีแต้มสีดำคลํ้า ๑ จุด ครีบหลังและครีบหางสีดำคลํ้าอมเหลือง ขนาดยาวได้ถึง ๑๘ เซนติเมตร, อกรา หรือ อกแล ก็เรียก, ส่วน กุแลกลม หรือ กุแลกล้วย หมายถึงชนิดในสกุล Dussumieria ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน ลักษณะทั่วไปคล้ายกัน เว้นแต่มีลำตัวแบนข้างเล็กน้อย หัวแหลม ท้องกลม ไม่มีเกล็ดที่เรียงกันเป็นฟันเลื่อย ซี่เหงือกมีจำนวนน้อยและสั้น ขนาดยาวได้ถึง ๒๒ เซนติเมตร, อกรากล้วย หรือ อกแลกล้วย ก็เรียก
คณาธิปไตย(คะนาทิปะไต, คะนาทิบปะไต) น. ระบอบการปกครองแบบหนึ่ง ซึ่งปกครองโดยคณะบุคคลจำนวนน้อยของสังคม มักได้แก่ กลุ่มผู้อาวุโส กลุ่มทหาร หรือ กลุ่มปฏิวัติ.
ตับแข็งน. ชื่อโรคเรื้อรังที่เกิดแก่ตับ ทำให้เนื้อเยื่อของตับหดตัวและมีจำนวนน้อยลง ส่วนเนื้อเยื่อยึดต่อมีจำนวนมากขึ้นผิดปรกติ มักทำให้เกิดอาการบวมที่ท้อง ตาเหลือง ซึม หมดสติ และอาเจียนเป็นโลหิต.
ยูริกน. กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง มีสูตร C5H4N4O3 ลักษณะเป็นของแข็ง ไม่มีสี ละลายนํ้าได้เล็กน้อย มีปรากฏอยู่เป็นจำนวนน้อยในปัสสาวะและในโลหิต ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกาต์ คือมีอาการบวมปวดบริเวณข้อกระดูก จะปรากฏมีเกลือโซเดียมและโพแทสเซียมของกรดนี้เกาะอยู่ที่ข้อกระดูกนั้น ๆ เรียกว่า กรดยูริก.
วิตามินน. กลุ่มสารอินทรีย์ซึ่งเป็นสารอาหารจำเป็นที่ร่างกายต้องการแต่เพียงจำนวนน้อย ๆ และจะขาดไม่ได้ หากขาดจะทำให้อวัยวะในร่างกายทำงานผิดปรกติและเกิดโรคได้ สารกลุ่มนี้มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย บำรุงผิวพรรณ เหงือก ผม ตา และช่วยต้านทานโรค แบ่งเป็น ๒ พวกใหญ่ คือ พวกที่ละลายได้ในไขมัน เช่น วิตามินเอ วิตามินดี และพวกที่ละลายได้ในน้ำ เช่น วิตามินบี วิตามินซี, ใช้ว่า วิตะมิน หรือ ไวตามิน ก็มี.
หยิบมือเดียวน. จำนวนน้อยมาก เช่น มีทหารแค่หยิบมือเดียวจะไปรบกับใครเขาได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maxwell's distribution of speedsกฎการแจกแจงอัตราเร็วของแมกซ์เวลล์, อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส เป็นไปตามกฎทางสถิติ คือ โมเลกุลของแก๊สส่วนใหญ่มีอัตราเร็วใกล้เคียงกับอัตราเร็วเฉลี่ย  โมเลกุลที่เร็วมากและช้ามากจะมีอยู่จำนวนน้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
kryptonคริปทอน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ ใช้สัญลักษณ์ Kr เลขอะตอม 36 เป็นแก๊สเฉื่อยไม่มีสี มีจุดหลอมเหลว  -156.7°C  จุดเดือด -153.3°C  มีอยู่ในบรรยากาศจำนวนน้อยมาก ใช้บรรจุในหลอดไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Measuring Small Quantitiesถ้วยตวงที่ใช้วัดปริมาตรของของเหลวจำนวนน้อย [การแพทย์]
Micronutrientsเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการจำนวนน้อย, สารอาหารปริมาณน้อย, สารอาหารที่ปริมาณน้อย [การแพทย์]
Micturition, Frequency ofถ่ายปัสสาวะจำนวนน้อยบ่อยครั้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The expenses needed is not a small sum.ค่าใช้จ่ายที่ต้องการ ไม่ใช่จำนวนน้อยๆ Episode #1.7 (2008)
At least not a small one.อย่างน้อยก็ไม่ใช่คิดเงินจำนวนน้อย ๆ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
We start slow.พวกเราเริ่มกันอย่างเงินจำนวนน้อยๆ Smite (2009)
Today, the venue will be the Panda Bay Hotel, where security has been tightened for the arrival of important guests.วันนี้จะมีการพูดที่โรงแรมแพนด้าเบย์ การรักษาความปลอดภัยสูง แขกสำคัญมีจำนวนน้อย S.O.B. (2009)
With our forces stretched so thinly,ด้วยกองกำลังของเรามีจำนวนน้อยมาก Liberty on Ryloth (2009)
- We were outnumbered.- เรามีจำนวนน้อยกว่า Storm Over Ryloth (2009)
The battle was ferocious. We were greatly outnumbered.การต่อสู้เกิดขึ้นอย่างดุเดือด และเราก็มีจำนวนน้อยกว่ามาก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
And all to clear a few debts.และเคลียหนี้สินจำนวนน้อยนิด Delicate Things (2010)
I'm a stranger here, and Ivan is one of the few people who have been kind to me.ฉันเป็นคนแปลกหน้าสำหรับที่นี่ และอีวานเป็นคนในคนจำนวนน้อย ที่จะหวังดีต่อฉัน Touch of Eva (2010)
We are outnumbered two to one.เรามีจำนวนน้อยกว่าพวกเขาถึงครึ่งหนึ่ง The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
I believe it's time we change to a small quantity batch production system.ผมเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันมาสู่ระบบการผลิตจำนวนน้อย Bread, Love and Dreams (2010)
- A state Health Department spokesperson at this hour is appealing to hospitals as far away as Iowa for medicine.ให้ความสนใจกับรพ.ที่ห่างไกล มียาจำนวนน้อย Contagion (2011)
Our small number of troops always fight with cunning and resiliency. Winning every battleทหารเรามีจำนวนน้อย แต่ด้วยกลอุบาย ทำให้ชนะทุกครั้ง The Lost Bladesman (2011)
Look around you, we're outnumbered.ดูรอบๆสิ เรามีจำนวนน้อยกว่านะ Thor (2011)
And Delario's hands tested positive for powder residue, but trace amounts.และมือของเดลารีโอตรวจพบเขม่าปืน แต่จำนวนน้อยมาก It Just Got Normal (2012)
But only a lucky few realize the gift they've been given.แต่มีแค่จำนวนน้อยเท่านั้นที่จะรู้ซึ้งถึงสิ่งที่พวกเค้าได้รับ Give Me the Blame (2012)
Now you're a member of two minorities.ตอนนี้เธอคือพวกเสียงข้างน้อยในสภา (แวมไพร์มีจำนวนน้อยกว่ามนุษย์) Somebody That I Used to Know (2012)
Kyle Jennings had scopolamine in his system, which, in small doses, is used to treat motion sickness.ไคลล์ เจนนิ่งส์ มียาระงับประสาท ผสมอยู่ในเลือด ซึ่งถ้าใช้จำนวนน้อย ก็จะมี ผลกับการรักษาการเคลื่อนไหว Undead Again (2012)
We may be outnumbered but if we don't let them outflank us, then we can hold the pass.เราอาจจะจำนวนน้อยกว่า แต่ถ้าเราไม่ปล่อยให้พวกเขาจู่โจม จากนั้นเราสามารถยื้อเวลาผ่านไปได้ The Diamond of the Day: Part One (2012)
Our numbers stand ill match absent Crixus and those who follow him, if Crassus were to set upon us.เรามีจำนวนน้อย แต่ Crixus และบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามเขา ... ... ถ้า Crassus ให้ขึ้นอยู่กับเรา Separate Paths (2013)
So the hard drive Snow stole from Fujima is from a small batch.ฮาร์ด ไดรฟ์ที่สโนว์ขโมยจากฟูจิมะ มาจากกลุ่มไดรฟ์จำนวนน้อย Dead Reckoning (2013)
The meager number of damaged ships and dead slaves means nothing to me no... my disappointment... is in these men.จำนวนน้อยของเรือที่เสียหาย และทาสตายไม่มีความหมายอะไรกับผม ไม่มีผิดหวังของฉัน ... ... อยู่กับคนเหล่านี้ 300: Rise of an Empire (2014)
A few less men outside that tent than yesterday, which had fewer than the day before.มีผู้ชายไม่กี่คนที่อยู่ข้างนอกเต็นท์นั่น น้อยกว่าเมื่อวานนี้ ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าเมื่อวันก่อน IV. (2014)
So, how many people have you talked to about this trade?ดังนั้นวิธีการที่หลาย ๆ คนได้ พูดคุยกับคุณ เกี่ยวกับการค้านี้? จำนวนน้อยThe Big Short (2015)
I think that there are a very few.ฉันคิดว่ามีจำนวนน้อยมาก After Porn Ends 2 (2017)
Though Lycans were fewer in number the war itself had become more perilous.ดังนั้นมันคือ Lycans ในจำนวนน้อย สงคราม เพิ่มความอันตรายมากขึ้น Underworld (2003)
Not bad for Whitman.ไม่เลวสำหรับคนจำนวนน้อย The Notebook (2004)
Twice the larger of two numbers is three more than five times the smaller, and the sum of four times the larger and three times the smaller is 71.มีเลข2 จำนวน นำตัวเลขจำนวนที่ค่ามากกว่าคูณ2 ได้ค่าที่มากกว่า 5 เท่าของ จำนวนที่น้อยกว่าอยู่ 3 และสี่เท่าของจำนวนมาก บวกกับ สามเท่าของจำนวนน้อย เท่ากับ 71 มันคือเลข... Mean Girls (2004)
Daxos. - What a pleasant surprise.พวกเราถูกอุบาย มาได้เพียงจำนวนน้อย 300 (2006)
With few clones available the Jedi generals cannot gain a foothold in the Outer Rim.เหลือไว้เพียงโคลนส์จำนวนน้อยนิด เหล่านายพลเจไดไม่สามารถตรึงอยู่ ณ บริเวณขอบนอกกาแล็กซี่ Star Wars: The Clone Wars (2008)
Fewer the better.คนจำนวนน้อยจะดีกว่า The Sleep of Babies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนน้อย[n. exp.] (jamnūan nøi) EN: the minority ; few people   FR: une minorité de ; un petit nombre de ; peu de personnes

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crumb[N] จำนวนน้อย
dribs and drabs[IDM] จำนวนน้อยและไม่แน่นอน (มักใช้ร่วมกับ in / by)
drop in the bucket[IDM] จำนวนน้อยมาก
drop in the ocean[IDM] จำนวนน้อยมาก
few[N] จำนวนไม่มาก, See also: จำนวนน้อย
few[PRON] จำนวนน้อย, See also: จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, นิดหน่อย
fewer[PRON] จำนวนน้อยกว่า, See also: สิ่งด้อยกว่า
small time[IDM] เล็กน้อย, See also: จำนวนน้อย
thin on the ground[IDM] จำนวนน้อย, See also: หายาก
infinitesimal[N] ปริมาณน้อยมาก, See also: จำนวนน้อยมาก
minimum[N] จำนวนน้อยที่สุด, See also: ปริมาณต่ำที่สุด, ค่าที่น้อยที่สุด, Syn. least amount, lowest, modicum, trifle
pinch[N] จำนวนน้อยมาก, See also: จำนวนหยิบมือ
pay out[PHRV] จ่าย (เงินจำนวนน้อย)
pick up[PHRV] หารายได้ (จำนวนน้อย)
razor-thin[ADJ] ชนะด้วยคะแนนเสียงจำนวนน้อยมาก
sortie[VI] โจมตีเข้าไปในเขตศัตรู (ด้วยจำนวนน้อยกว่า)
trifling[ADJ] ที่มีจำนวนน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
basophilsเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล มีจำนวนน้อยมากประมาณ 0-1.6 % มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับการอักเสบ มีความสำคัญต่อปฏิกริยา antigen antibody คือจะทำให้ basophils แตกออกแล้วปล่อย histamine ออกมา
eosinophilsเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูลที่มีจำนวนน้อยเพียง 1-6 % มีหน้าที่ทำลายฮีสตามีน ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าในขณะนั้นมีพยาธิ หรือ เป็นโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ถ้าจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น
few(ฟิว) adj. น้อย (เกิน1) ,ไม่มาก (แต่เกิน1) สองสาม -Phr. (no fewer than ไม่น้อยกว่า) . -Phr. (some few จำนวนเล็กน้อย) -n. จำนวนเล็กน้อย,จำนวนน้อย. -Phr. (quite a few จำนวนมาก,มาก) . -Phr. (the few จำนวนจำกัด) . -pron. จำนวนน้อย., See also: fewness n.
fewer(ฟิว'เออะ) adj. น้อยกว่า -pron. จำนวนน้อย
hair(แฮร์) n. ผม,ขน,ผ้าขนสัตว์,จำนวนน้อยมาก,ขนาดเล็กมาก,เศษ
least(ลีสทฺ) adj. น้อยที่สุด,เล็กที่สุด,สำคัญน้อยที่สุด. n. สิ่งที่เล็กน้อย,จำนวนน้อยที่สุด,ปริมาณน้อยที่สุด. -Phr. (at least อย่างน้อยที่สุด) . adv. เล็กที่สุด,น้อยที่สุด, Syn. slightest
minimum(มิน'นะมัม) n. จำนวนน้อยที่สุด,ค่าที่น้อยที่สุด adj. น้อยที่สุด pl. minimums,minima, Syn. least
wink(วิงคฺ) vi.,vt.,n. (การ) กระพริบ,ขยิบตา,ส่งสายตา,ขยับตา,ระยิบระยับ,สิ้นสุด,กลั่นน้ำตา,จำนวนน้อยที่สุด,ในเวลาฉับพลัน,การงีบ wink at เมินเฉย, Syn. blink,twinkle

English-Thai: Nontri Dictionary
few(n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,จำนวนเล็กน้อย
least(n) ส่วนน้อยที่สุด,ปริมาณน้อยที่สุด,จำนวนน้อยที่สุด
minority(n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,ชนกลุ่มน้อย,ความเป็นผู้เยาว์
modicum(n) จำนวนน้อย,ความพอควร,ความพอประมาณ
sprinkle(n) การพรม,จำนวนน้อย,การโปรย,การหว่าน,ฝนโปรยปราย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
compound (vi vt ) ชำระหนี้ในจำนวนน้อยกว่าที่เป็นหนี้อยู่ โดยปกติจะชำระทันทีเป็นเงินก้อน
oligopolisticลักษณะทางการตลาดแบบหนึ่งที่มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการจำนวนน้อย ซึ่งทำให้การกระทำการใดๆของบริษัทผู้ให้บริการเพียงบริษัทเดียวอาจมีผลกระทบต่อราคาของสินค้าหรือบริการนั้นๆในท้องตลาด และอาจรวมถึงส่งผลกระทบถึงคู่แข่งด้วย ตัวอย่าง เช่นธุรกิจสายการบิน ในยุคแรกๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
補数[ほすう, hosuu] ภาษาไทยมักใช้ทับศัพท์ว่า Complement เป็นศัพท์เฉพาะทางในสายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ One Complement 1の補数, Two Complement 2の補数 One Complement คือ จำนวนที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้ได้เป็นค่าสูงสุดของเลขฐานนั้นๆ ในจำนวน digit ที่เท่ากัน เช่น คำถาม: ให้หา One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 คำตอบ: 345 มี 3 หลัก (digit) ค่าสูงสุดของเลขฐาน 10 ที่มี 3 หลักคือ 999 999-345=654 654 คือ One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 Two Complement คือ จำนวนน้อยที่สุดที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้จำนวนหลัก (digit) ของผลลัพธ์เพิ่มขึ้น 1 หลัก (digit) โดยปกติ วิธีการหา Two Complement ก็คือ เอา One Complement + 1 เช่น คำถามข้างบน ก็จะได้ Two Complement ของ 345 เป็น 655

German-Thai: Longdo Dictionary
reduzieren(vt) |reduzierte, hat reduziert| ลดลง, ทำให้จำนวนน้อยลง เช่น den Preis von 200 auf 150 Euro reduzieren ลดราคาจากสองร้อยเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบ, See also: S. erniedrigen, verringern, A. erhöhen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top