Search result for

ทลาย

(29 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทลาย-, *ทลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะลาย[V] be ruined, See also: be disillusioned, be shattered, collapse, Syn. พังทลาย, ล้มเหลว, Ant. สำเร็จ, Example: ความหวังของเขาทลายลง เมื่อเขาประสบกับปัญหาขาดทุน, Thai definition: ไม่ได้ดังหวัง
ทะลาย[V] destroy, See also: tumble down, fall down, pull down, collapse, break, wreck, damage, smash, Syn. หัก, พังทลาย, โค่น, พัง, Example: น้ำที่ถูกสกัดกั้นมานาน ไหลบ่าลงทลายทำนบ, Thai definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทลาย(ทะ-) ก. อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย เช่น กองทรายทลาย, พังหรือทำให้พัง เช่น กำแพงทลาย ทลายกำแพง, มักใช้เข้าคู่กับคำ พัง เป็น พังทลาย, โดยปริยายหมายความว่า ล้มเหลว ไม่ได้ดังหวัง เช่น ความฝันพังทลาย วิมานทลาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm destroying it all on my own. I can't sleep.ข้ากำลังทำทุกอย่างพังทลาย นอนก็ไม่หลับ The Other Boleyn Girl (2008)
But wait, okay, so we have breaking and entering.แต่ช้าก่อน เราได้ทลายและเข้าไป Frost/Nixon (2008)
The world is crashing, Michael.โลกกำลังจะทลายแล้ว ไมเคิล Doubt (2008)
- and as the city grew old and began to crumble...ขณะที่เมืองแก่ลงและเริ่มที่จะพังทลาย City of Ember (2008)
- Dad, this place is falling apart.- พ่อ ที่แห่งนี้กำลังจะพังทลายลง City of Ember (2008)
No, I will not just sit around while Ember collapses.ไม่,ผมจะไม่นั่งดูอยู่เฉยๆ ในขณะที่ถ่านไฟคุกำลังทลายลงหรอกนะ City of Ember (2008)
that wall was slowly coming down.ตอนนี้มันกำลังพังทลายลงมาอย่างช้าๆ 500 Days of Summer (2009)
He could feel the wall coming down.เขารู้สึกได้จริงๆว่ากำแพงได้พังทลายลงมาแล้ว 500 Days of Summer (2009)
You're just afraid you'll get an answer you don't want, which will shatter all the illusions of how great these past few months have been.แล้วมันจะทำให้ภาพฝันที่เลิศเลอของพี่ทั้งหมดในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมา พังทลายไปหมด 500 Days of Summer (2009)
This motherfucker is off the charts.ไอ้เชี่ยนี่ ทำเรทติ้งถล่มทลาย Gamer (2009)
Everything we worked for will be wiped out.ทุกอย่างที่เราเพียรพากกันมา จะพังทลาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Fear and chaos have spread throughout the globe, as in London where the 30th Olympic Games have just been suspended.รูปปั้นพระคริสต์กำลังพังทลาย ความกลัว และสับสนแผ่กระจายไปทั่วโลก โอลิมปิคครั้งที่ 30 ณ กรุงลอนดอน ถูกเลื่อนออกไป 2012 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทลาย[v.] (thalāi) EN: destroy ; break ; do great damage : wreck ; smash   FR: abattre ; démanteler ; démolir ; détruire ; rompre
ทลาย[v.] (thalāi) EN: be destroyed ; fall to pieces ; fall to the ground ; fall apart ; collapse ; crumble   FR: s'ébouler ; s'écrouler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avalanche[VI] ทลายลงมา, See also: ทะลักลงมา, Syn. flood, deluge, flow, overflow
destroy[VI] ทำลาย, See also: ทลาย, พัง, ล้มล้าง, ทำลายล้าง, Syn. annihilate, demolish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avalanche(แอฟ'วะลานชฺ) n. ก้อนหิมะ (น้ำแข็ง,ดิน,หิน) ที่พังทลายลงมา,สิ่งที่พังทลายลงมา. -vi. พังทลายลงมา -vt. ทะลัก, ทะลักเข้าสู่
cave-inn. การพังทลาย
crack-up(แครค'อัพ) n. การปะทะ,ภาวะสุขภาพ (โดยเฉพาะสุขภาพจิต) ทรุดโทรม,การพังทลาย,การล้มลง,การแตกสลาย, Syn. crash
crumple(ครัม'เพิล) {crumpled,crumpling,crumples} vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่,ย่น,พับ,จีบ,ทำให้พังทลาย vi. หดย่น,ย่น,เหี่ยว,พังทลาย. n. รอยพับ,รอยย่น,รอยจีบ
landslide(แลนด'สไลดฺ) n. แผ่นดินถล่ม,แผ่นดินทลาย,การได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทัน. vi. ถล่มลงมา,พังทลายลงมา, Syn. rockfall
smash-up(สแมช'อัพ) n. การชนกันอย่างรุนแรง,อุบัติเหตุรถชนกันอย่างรุนแรง,การพังทลาย
tumble-down(ทัม'เบิลเดาน์) adj. พังทลาย,พัง,ทลาย, Syn. rickety,falling,shaky

English-Thai: Nontri Dictionary
avalanche(n) สิ่งที่พังทลายลงมา
collapse(vi) พังทลาย,ล้มเหลว,ยุบลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
崩す[くずす, kuzusu] Thai: ทลาย English: to destroy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top