ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smash-up

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smash-up-, *smash-up*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smash-up(สแมช'อัพ) n. การชนกันอย่างรุนแรง,อุบัติเหตุรถชนกันอย่างรุนแรง,การพังทลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With front row tickets to the smash-up clam derby?ฉันเห็นว่าเขากลับมาเดินอีกแล้ว SubterrFaenean (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smash-upThere was a smash-up out on Route 66 today.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smash-up (n) smˈæʃ-ʌp (s m a1 sh - uh p)
smash-ups (n) smˈæʃ-ʌps (s m a1 sh - uh p s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  smash-up
      n 1: a serious collision (especially of motor vehicles) [syn:
           {smash}, {smash-up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top