Search result for

sore

(100 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sore-, *sore*
Possible hiragana form: それ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sore[ADJ] เจ็บปวด, Syn. painful, hurtful, aching
sore[ADJ] โกรธแค้น, See also: โมโห, Syn. angry
sorely[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างเร่งด่วน, อย่างเจ็บปวด, Syn. extremely, severely
sorehead[N] คนโกรธง่าย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. grouch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sore(ซอร์) adj. ปวด,เจ็บปวด,เจ็บแสบ,เจ็บใจ,ระทมทุกข์,อุ่นใจ,โกรธแค้น,ทำให้ระคายเคือง,รุนแรง,อย่างยิ่ง. n. ความเจ็บปวด,เรื่องเจ็บปวด,แหล่งระทมทุกข์. adv. อย่างเจ็บปวด., See also: soreness n., Syn. inflammation,lesion,bruise
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
caker soren. แผลเปื่อยที่ปาก
disorentationความจำสับสน
eyesoren. สิ่งที่อุจาดนัยน์ตา,สิ่งที่บดบังความสวยงามของสิ่งอื่น
heartsore(ฮาร์ท'ชอ) adj. ดูheartsick

English-Thai: Nontri Dictionary
sore(adj) ปวด,เจ็บ,เจ็บแสบ,โกรธแค้น,รุนแรง
sore(n) ความเจ็บแสบ,ความเจ็บปวด,ความโกรธแค้น,ความทุกข์
CANKER canker sore(n) โรคปากนกกระจอก
eyesore(n) สิ่งที่อุจาดตา
footsore(adj) เท้าบวม,เท้าระบม,เท้าพอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sore๑. แผล, แผลเปื่อย [มีความหมายเหมือนกับ helcosis; ulceration ๒ และ ulcer; ulcus]๒. -เจ็บ, -ปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sore, pressure; bedsore; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sore, venereal; chancreแผลกามโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sorediumซอรีเดียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
soreheadหัวแข็ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sore throat (n) เจ็บคอ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're a sight for sore eyes.ตอนแย่ๆเห็นคุณแล้วดีจังเลย Dead Space: Downfall (2008)
- Swollen feet, morning sickness, constipation, strange food cravings, hot flashes, loop swings, sore asshole, but that could be from the robot rape\ N การ-บวมฟุต เช้าเจ็บป่วยท้องผูก, \ Nstrange อาหาร cravings, ร้อนกะพริบ \ Nloop swings, Gas Pills (2008)
You don't have to get sore all the time just to prove how tough you are.ไม่เห็นต้องกร่างเลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I tell you what, my knees are sore cause I've been on them every night asking the Lord, I say God, bring him home safely.จะบอกอะไรให้ เข่าของฉัน แสบไปหมดเพราะฉันคุกเข่า สวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าทุกคืน ขอให้เธอกลับบ้านอย่างปลอดภัย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
That kung fu stuff is hard work, right? Are your biceps sore?ฝึกกังฟูนี่หนักมากมั๊ย ปวดกล้ามแขนมั๊ยล่ะ Kung Fu Panda (2008)
It means we're gonna fuck you so hard... your dick's gonna be sore for two weeks.มันหมายถึงเราจะอึ้บคุณอย่างหนัก ไอ้จ้อนคุณจะต้องระบมไปอีกสองสัปดาห์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's a cold sore.มันเป็นแผลพุพองน่ะ Pineapple Express (2008)
Cold sore? Does that mean fucking herpes?แผลพุพอง หมายถึงโรคเริมงั้นรึ Pineapple Express (2008)
But I'm a little sore at him for the way he's kept you under a bushel all these years.แต่ฉันเจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เขาสำหรับวิธีที่เขาทำให้คุณต้อง ภายใต้บุชเชลทุกปีเหล่านี้ Revolutionary Road (2008)
You'd have been sorely missed in the old cubicle, I can tell you that.คุณจะได้รับการพลาดอย่างมากในกุฏิเก่าผมสามารถบอกคุณได้ว่า Revolutionary Road (2008)
Do you need something for a sore throat?อยากได้อะไรแก้เจ็บคอไหม Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
My legs are sore.ขาฉันระบมไปหมดแล้ว! The Ruins (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soreI have a sore throat because of too much smoking.
soreMy whole body is sore.
soreI have a sore throat and a slight fever.
soreI am still a bit sore after my operation.
soreI feel the tension in my neck, where it gets sore and stiff.
soreA sore back hindered me from playing tennis.
soreI had sore legs the next day.
soreI have sore muscles all over my body.
soreWhen I got up today my throat felt a little sore.
soreI have a sore foot.
soreHe had his sore arm dressed.
soreI have a sore throat from a cold.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ่ม[N] pimple, See also: sore, bump, lump, blister, protuberance, boil, Example: ใบหน้าของหล่อนมีตุ่มขึ้นมากมายควรจะไปให้หมอรักษาแต่เนิ่นๆ, Count unit: เม็ด, ตุ่ม, Thai definition: เม็ดที่ขึ้นตามผิวหนัง, สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
ช้ำ[ADJ] bruised, See also: sore, black and blue, contused, Syn. ระบม, ฟกช้ำ, บอบช้ำ, Example: ตาช้ำของเธอมีประกายขึ้นมาบ้าง, Thai definition: น่วมระบมเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ เป็นรอยจ้ำๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy   FR: contusionné ; douloureux ; grave
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt   FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำ[adj.] (cham) EN: bruised ; sore ; black and blue ; contused   FR: meurtri ; contusionné
ฝีกาฬ[n.] (fīkān) EN: malignant sore ; kind of severe pustule   
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain   FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บคอ[v. exp.] (jep khø) EN: have a sore throat   FR: avoir mal à la gorge
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore   FR: douloureux ; endolori
เจ็บแสบ[adj.] (jepsaēp) EN: bitter ; painful ; sore   
เกะกะ[v.] (keka) EN: be unplesant to look at ; offend the eye ; be an eyesore   
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore   FR: être déplaisant à la vue

CMU English Pronouncing Dictionary
SORE    S AO1 R
SORES    S AO1 R Z
SOREY    S AO1 R IY0
SOREL    S AO1 R AH0 L
SORELY    S AO1 R L IY0
SORELL    S AO1 R AH0 L
SORENTO    S ER0 EH1 N T OW0
SORENSEN    S AO1 R AH0 N S AH0 N
SORENSON    S AO1 R AH0 N S AH0 N
SORENTO'S    S ER0 EH1 N T OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sore    (n) (s oo1 r)
sores    (n) (s oo1 z)
sorely    (a) (s oo1 l ii)
soreness    (n) (s oo1 n @ s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
それで[それで, sorede] เพราะอย่างนั้น, ด้วยสาเหตุนั้น
それから[それから, sorekara] แล้ว, ถ้าอย่างนั้นก็, หลังจากนั้น
それに[それに, soreni] (n) ยิ่งไปกว่านั้น, นอกเหนือไปจากนั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
それ[それ, sore, sore , sore] (n ) นั่น, สิ่งนั้น (สิ่งของที่อยู่ใก้ตัวผู้ฟัง)
それから[それから, sorekara, sorekara , sorekara] หลักจากนั้น, ต่อจากนั้น
それなり[それなり, sorenari] นับแต่นั้น ตามสภาพ(ของสิ่งนั้น)
それ故に[それゆえに, soreyueni] ดังนั้น เพราะฉะนั้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halsentzündung {f} [med.]sore throat [Add to Longdo]
Halsschmerzen [med.] | Halsschmerzen habensore throat | to have a sore throat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
うずうず[, uzuuzu] (n,adv,vs) (on-mim) sorely tempted; itching to do something; (P) [Add to Longdo]
おいそれと[, oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily [Add to Longdo]
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat) [Add to Longdo]
それ[, sore] (int) there! (used to call someone's attention to something) [Add to Longdo]
それからというもの[, sorekaratoiumono] (exp) after that (a substantive change occurred) [Add to Longdo]
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
それこそ[, sorekoso] (exp) degree or extent (of effect or result) [Add to Longdo]
それすら[, soresura] (n) even that [Add to Longdo]
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛处[tòng chù, ㄊㄨㄥˋ ㄔㄨˋ, / ] sore spot; place that hurts [Add to Longdo]
[chuāng, ㄔㄨㄤ, / ] sore; skin ulcer [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, ] sore; boil; scab [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] sore caused by varnish poisoning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sore \Sore\, a. [F. saure, sore, sor; faucon sor a sore falcon.
   See {Sorrel}, n.]
   Reddish brown; sorrel. [R.]
   [1913 Webster]
 
   {Sore falcon}. (Zool.) See {Sore}, n., 1.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sore \Sore\, n. (Zool.)
   A young hawk or falcon in the first year.
   [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A young buck in the fourth year. See the Note
    under {Buck}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sore \Sore\, a. [Compar. {Sorer}; superl. {Sorest}.] [OE. sor,
   sar, AS. s[=a]r; akin to D. zeer, OS. & OHG. s?r, G. sehr
   very, Icel. s[=a]rr, Sw. s[*a]r, Goth. sair pain. Cf.
   {Sorry}.]
   1. Tender to the touch; susceptible of pain from pressure;
    inflamed; painful; -- said of the body or its parts; as, a
    sore hand.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Sensitive; tender; easily pained, grieved, or vexed;
    very susceptible of irritation.
    [1913 Webster]
 
       Malice and hatred are very fretting and vexatious,
       and apt to make our minds sore and uneasy.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. Severe; afflictive; distressing; as, a sore disease; sore
    evil or calamity. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Criminal; wrong; evil. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Sore throat} (Med.), inflammation of the throat and tonsils;
    pharyngitis. See {Cynanche}.
 
   {Malignant sore throat}, {Ulcerated sore throat} or {Putrid
   sore throat}. See {Angina}, and under {Putrid}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sore \Sore\, adv. [AS. s[=a]re. See {Sore}, a.]
   1. In a sore manner; with pain; grievously.
    [1913 Webster]
 
       Thy hand presseth me sore.      --Ps. xxxviii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   2. Greatly; violently; deeply.
    [1913 Webster]
 
       [Hannah] prayed unto the Lord and wept sore. --1
                          Sam. i. 10.
    [1913 Webster]
 
       Sore sighed the knight, who this long sermon heard.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sore \Sore\, n. [OE. sor, sar, AS. s[=a]r. See {Sore}, a.]
   1. A place in an animal body where the skin and flesh are
    ruptured or bruised, so as to be tender or painful; a
    painful or diseased place, such as an ulcer or a boil.
    [1913 Webster]
 
       The dogs came and licked his sores.  --Luke xvi.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Grief; affliction; trouble; difficulty. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I see plainly where his sore lies.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Gold sore}. (Med.) See under {Gold}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sore
   adj 1: hurting; "the tender spot on his jaw" [syn: {sensitive},
       {sore}, {raw}, {tender}]
   2: causing misery or pain or distress; "it was a sore trial to
     him"; "the painful process of growing up" [syn: {afflictive},
     {painful}, {sore}]
   3: roused to anger; "stayed huffy a good while"- Mark Twain;
     "she gets mad when you wake her up so early"; "mad at his
     friend"; "sore over a remark" [syn: {huffy}, {mad}, {sore}]
   n 1: an open skin infection

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top