Search result for

park

(129 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -park-, *park*.
English-Thai: Longdo Dictionary
theme park(n) สวนสนุก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
park    [N] สวนสาธารณะ, See also: สถานที่พักผ่อนสาธารณะ, วนอุทยาน, Syn. square, plaza, national park
park    [N] สถานที่กลางแจ้งใช้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง (เช่น ที่จอดรถ สนามกีฬา), Syn. car park, parking lot, lot
park    [VT] จอดรถ, Syn. store, deposit
parka    [N] เสื้อคลุมขนสัตว์ที่มีหมวกคลุมศีรษะสำหรับใส่กันหิมะและลม, Syn. anorak, windbreaker
parky    [SL] หนาวเย็น
parking    [N] การจอดรถ
parking    [N] ที่จอดรถ, Syn. garage
parkway    [N] ถนนกว้างที่มีแนวต้นไม้อยู่ตรงเกาะกลางถนน, Syn. thruway, expressway
Parkinsons disease    [N] โรคของระบบประสาทแบบมีอาการสั่นของอวัยวะ, Syn. palsy

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
park, nationalอุทยานแห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
park, nationalอุทยานแห่งชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parking brakeเบรกจอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parking light; side-lightไฟจอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
park อุทยาน [สิ่งแวดล้อม]
Parkiaพาร์ไก [TU Subject Heading]
Parkia speciosaสะตอ [TU Subject Heading]
Parkingการจอดรถ [TU Subject Heading]
Parking facilitiesสถานบริการจอดรถ [TU Subject Heading]
Parking lotsที่จอดรถ [TU Subject Heading]
Parkinson diseaseโรคพาร์คินสัน [TU Subject Heading]
Parkinson's diseaseโรคพาร์กินสัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parksสวนสาธารณะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parkShe takes her dog to the park before breakfast.
parkShe went to the park with him.
parkIt was such a fine day that many children were playing in the park.
parkThe division picnic is this Saturday at the park.
parkThe wind blew too hard for them to play in the park.
parkMy mother took me to the park.
parkI walk my dog in the park every morning.
parkYou must not park your car three without permission.
parkKimura jogged in the park every day.
parkHe woke up to find himself lying on a park bench.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
park(พาร์ค) n. สวนสาธารณะ vi.,vt. จอดรถ,ฝากไว
park lanen. ย่านที่อยู่ของพวกผู้ดี
parka(พาร์ค'คะ) n. เสื้อคลุมกันลมและหิมะ
parker house rolln. ขนมปังม้วนชนิดหนึ่ง
parking(พาร์ค'คิง) n. การจอดรถ,ที่จอดรถ
parking lotn. ที่จอดรถ
parking metern. มีเตอร์เก็บค่าจอดรถ
parking rampที่จอดเครื่องบิน
parkinson's diseasen. โรคประสาทชนิดหนึ่งที่มีอาการสั่น
parklandn. บริเวณทุ่งหญ้ากว้างใหญ่มีต้นไม้ขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
park(n) วนอุทยาน,สวนสาธารณะ,อุทยาน,ที่จอดรถ,สวนธรรมชาติ
park(vt) จอดรถ
spark(n) ลูกไฟ,ประกายไฟ,ไฟพะเนียง,ความมีชีวิตชีวา,คนเจ้าชู้
spark(vi) ปล่อยไฟพะเนียง,เป็นประกาย,ส่งแสงแวววับ,เกี้ยว
sparkle(n) ฟอง,ประกายไฟ,แสงระยิบระยับ,ความสุกสกาว
sparkle(vi) ส่องแสงแวววับ,เป็นประกาย,เดือดเป็นฟอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรจอดรถ    [N] parking pass, Example: ยามไม่ทันแหงนหน้ามองป้ายทะเบียนและตรวจดูบัตรจอดรถคนร้ายก็เผ่นแผล็วพ้นไป
ลานจอดรถ    [N] parking lot, Syn. ที่จอดรถ, Example: ฉันไม่ชอบลานจอดรถที่ห้างนี้เลยมันแคบและมืดมาก, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: ที่โล่งกว้างซึ่งแบ่งเป็นช่องไว้ให้รถจอด
สถานที่จอดรถ    [N] parking lot, See also: car park
สวนสาธารณะ    [N] park, See also: public park
สวนสาธารณะ    [N] park, Count unit: แห่ง
อุทยาน    [N] park, See also: garden, Syn. สวน, Example: หากเขตอุทยานไปทับพื้นที่สัมปทานใดก็ต้องเพิกถอนสัมปทานนั้นได้ทันที, Thai definition: สวนเป็นที่รื่นรมย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ที่จอดรถ    [N] car park, See also: parking, parking place, parking lot, Example: ห้างสรรพสินค้าจะมีที่จอดรถไว้บริการลูกค้า, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่ใช้จอดรถ
จอดเทียบ    [V] moor (e.g. a boat), See also: park (e.g. a car), anchor (e.g. a boat), Syn. เทียบท่า, จอดเทียบท่า, Example: ขบวนรถไฟจอดเทียบที่สถานีหัวลำโพง, Thai definition: หยุดแล่นเข้าเทียบสถานีหรือหยุดเพื่อนำเรือเข้าเทียบท่า
จอด    [V] park, See also: moor, stop, anchor, Syn. หยุด, Ant. แล่น, วิ่ง, Example: เรือจอดอยู่กลางแม่น้ำ, Thai definition: หยุดอยู่หรือทำให้หยุด, หยุดอยู่ชั่วคราว, (ใช้แก่เรือรถ เป็นต้น)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket   FR: ticket de stationnement [m]
ไฟจอดรถ[n. exp.] (fai jøt rot) EN: parking lights   FR: feu de position [m]
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks   
หัวเทียน[n.] (hūathīen) EN: spark plug ; sparking plug   FR: bougie (d'allumage) [f]
จอด[v.] (jøt) EN: park ; stop   FR: garer ; stationner ; parquer ; ranger ; aborder
จอดรถ[v. exp.] (jøt rot) EN: park (a vehicle)   FR: garer (un véhicule) ; stationner ; parquer (un véhicule) ; ranger (un véhicule)
จุดประกาย[v. exp.] (jut prakāi) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate   
ควีนส์ปาร์ค[n. prop.] (Khwīnspāk) EN: Queen's Park   FR: Queens's Park [m] ; Queen's Park Rangers [mpl]
ลานจอดอากาศยาน[n. exp.] (lān jøt ākātsayān) EN: aircraft parking bay   
ลานจอดรถ[n. exp.] (lān jøtrot) EN: parking lot   FR: aire de stationnement [f] ; parking [m] ; parc de stationnement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARK    P AA1 R K
PARKA    P AA1 R K AH0
PARKE    P AA1 R K
PARKS    P AA1 R K S
PARKEY    P AA1 R K IY2
PARKES    P AA1 R K S
PARKS'    P AA1 R K S
PARKER    P AA1 R K ER0
PARKED    P AA1 R K T
PARKAS    P AA1 R K AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
park    (v) (p aa1 k)
parka    (n) (p aa1 k @)
parks    (v) (p aa1 k s)
parky    (j) (p aa1 k ii)
parkas    (n) (p aa1 k @ z)
parked    (v) (p aa1 k t)
parking    (v) (p aa1 k i ng)
Parkinson's    (j) (p aa1 k i n s n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Parkett(n) |das, pl. Parketts/Parkette| พื้นปาร์เก้, See also: der Boden
Parkplatz(n) |der, pl. Parkplätze| ที่จอดรถ เช่น bewachter Parkplatz ที่จอดรถที่มียามเฝ้า
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Parkservice {m} (n) บริการรับจอดรถ
See also: S. valet parking,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Park {m}Pk : Park [Add to Longdo]
Park {m}; Grünanlage {f} | Parks {pl}park | parks [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parking(n) |m| ที่จอดรถ เช่น le parking souterrain ที่จอดรถใต้ดิน
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
parkour (n ) กีฬา ชนิดหนึ่งที่ คิดค้นโดน David Belle ในปี ค.ศ.1980 ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=x98jCBnWO8w

Japanese-English: EDICT Dictionary
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P) [Add to Longdo]
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
そらそら[, sorasora] (int) sparklingly [Add to Longdo]
ちょちょいのちょい[, chochoinochoi] (exp) piece of cake; a walk in the park [Add to Longdo]
ぴかぴか[, pikapika] (adj-na,adv-to,n,adj-no) (on-mim) glitter; sparkle; (P) [Add to Longdo]
アミューズメント・パーク;アミューズメントパーク[, amyu-zumento . pa-ku ; amyu-zumentopa-ku] (n) amusement park [Add to Longdo]
インダストリアルパーク[, indasutoriarupa-ku] (n) industrial park [Add to Longdo]
オフィスパーク[, ofisupa-ku] (n) office park [Add to Longdo]
オリンピックパーク[, orinpikkupa-ku] (n) Olympic Park [Add to Longdo]
コインパーキング;コイン・パーキング[, koinpa-kingu ; koin . pa-kingu] (n) coin-operated parking (spaces) (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停放[tíng fàng, ㄊㄧㄥˊ ㄈㄤˋ, ] park; place [Add to Longdo]
停车位置[tíng chē wèi zhi, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄨㄟˋ ㄓ˙, / ] parking location; parking bay [Add to Longdo]
停车场[tíng chē chǎng, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄔㄤˇ, / ] parking lot; car park [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] park; to limit; be limited to [Add to Longdo]
地方停车[dì fang tíng chē, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] parking place [Add to Longdo]
存车处[cún chē chù, ㄘㄨㄣˊ ㄔㄜ ㄔㄨˋ, / ] parking lot (for bicycles) [Add to Longdo]
巴金森氏症[Bā jīn sēn shì zhèng, ㄅㄚ ㄐㄧㄣ ㄙㄣ ㄕˋ ㄓㄥˋ, ] Parkinson's disease [Add to Longdo]
帕金森[Pà jīn sēn, ㄆㄚˋ ㄐㄧㄣ ㄙㄣ, ] Parkinson (name) [Add to Longdo]
帕金森症[Pà jīn sēn zhèng, ㄆㄚˋ ㄐㄧㄣ ㄙㄣ ㄓㄥˋ, ] Parkinson's disease [Add to Longdo]
泊车[bó chē, ㄅㄛˊ ㄔㄜ, / ] parking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーク[ぱーく, pa-ku] park (vs) [Add to Longdo]
スパークル[すぱーくる, supa-kuru] sparkle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
駐車場[ちゅうしゃじょう, chuushajou] Parkplatz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Park \Park\ (p[aum]rk), n. [AS. pearroc, or perh. rather fr. F.
   parc; both being of the same origin; cf. LL. parcus,
   parricus, Ir. & Gael. pairc, W. park, parwg. Cf. {Paddock} an
   inclosure, {Parrock}.]
   1. (Eng. Law) A piece of ground inclosed, and stored with
    beasts of the chase, which a man may have by prescription,
    or the king's grant. --Mozley & W.
    [1913 Webster]
 
   2. A tract of ground kept in its natural state, about or
    adjacent to a residence, as for the preservation of game,
    for walking, riding, or the like. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       While in the park I sing, the listening deer
       Attend my passion, and forget to fear. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   3. A piece of ground, in or near a city or town, inclosed and
    kept for ornament and recreation; as, Hyde Park in London;
    Central Park in New York.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) A space occupied by the animals, wagons, pontoons,
    and materials of all kinds, as ammunition, ordnance
    stores, hospital stores, provisions, etc., when brought
    together; also, the objects themselves; as, a park of
    wagons; a park of artillery.
    [1913 Webster]
 
   5. A partially inclosed basin in which oysters are grown.
    [Written also {parc}.]
    [1913 Webster]
 
   6. Any place where vehicles are assembled according to a
    definite arrangement; also, the vehicles.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. A position of the gear lever in a vehicle with automatic
    transmission, used when the vehicle is stopped, in which
    the transmission is in neutral and a brake is engaged.
    [PJC]
 
   {Park of artillery}. See under {Artillery}.
 
   {Park phaeton}, a small, low carriage, for use in parks.
 
   {industrial park}a region located typically in a suburban or
    rural area, zoned by law for specific types of business
    use (as, retail business, light industry, and sometimes
    heavy industry), often having some parklike
    characteristics, and having businesses, parking lots, and
    sometimes recreation areas and restaurants. The sponsoring
    agency may also provide supporting facilities, such as
    water towers, office buildings, or for large industrial
    parks, an airport.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Park \Park\, v. t. [imp. & p. p. {Parked}; p. pr. & vb. n.
   {Parking}.]
   1. To inclose in a park, or as in a park.
    [1913 Webster]
 
       How are we parked, and bounded in a pale. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To bring together in a park, or compact body; as,
    to park artillery, wagons, automobiles, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. In oyster culture, to inclose in a park.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. To bring (a vehicle) to a stop and leave it standing; --
    typically a parked vehicle is off of the public road, the
    motor is not running, and the driver has left the vehicle.
 
   Note: a vehicle stopped but still running with the driver in
      it is said to be {standing}. {parallel-park} [PJC]
 
   5. To place (an object) in a temporary location; as, to park
    oneself on the couch; to park one's money in a mutual
    fund. [informal]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Park \Park\, v. i.
   1. To promenade or drive in a park; also, of horses, to
    display style or gait on a park drive.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. To come to a stop [in a vehicle] off of the public road
    and leave the vehicle standing; -- typically the motor of
    a parked vehicle is not left running; as, he parked in a
    no-parking zone.
    [PJC] Parka

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 park
   n 1: a large area of land preserved in its natural state as
      public property; "there are laws that protect the wildlife
      in this park" [syn: {park}, {parkland}]
   2: a piece of open land for recreational use in an urban area;
     "they went for a walk in the park" [syn: {park}, {commons},
     {common}, {green}]
   3: a facility in which ball games are played (especially
     baseball games); "take me out to the ballpark" [syn:
     {ballpark}, {park}]
   4: Scottish explorer in Africa (1771-1806) [syn: {Park}, {Mungo
     Park}]
   5: a lot where cars are parked [syn: {parking lot}, {car park},
     {park}, {parking area}]
   6: a gear position that acts as a parking brake; "the put the
     car in park and got out"
   v 1: place temporarily; "park the car in the yard"; "park the
      children with the in-laws"; "park your bag in this locker"
   2: maneuver a vehicle into a parking space; "Park the car in
     front of the library"; "Can you park right here?"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Park [park] (n) , s.(m )
   park
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 park
 
 1. park, umumi bahçe
 2. (ask.) ordu mühimmatının biriktirildiği yer
 3. lunapark
 4. vahşi hayvanlar için çitle ayrılmış geniş saha
 5. arabayı park etmek: (A.B.D.), (argo) koymak
 6. bir araya biriktirmek
 7. park içine koymak. parking lot araba park yeri. parking meter araba park yerlerinde para toplayan sayaç.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pk
 
 1. (kıs.) pack, park, peak, peck.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 playpen
 
 1. küçük çocuklar için etrafı parmaklıklı oyun yeri, park.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 park [pɑrk]
   park
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 park
   park
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 park
   park
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top