Search result for

คงทน

(35 entries)
(0.2472 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คงทน-, *คงทน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คงทน[V] be durable, See also: be permanent, be lasting, Syn. ทนทาน, แข็งแรง, ทน, คงทนถาวร, Ant. อ่อนแอ, เปราะบาง, Example: ของเล่นพลาสติกราคาถูกแต่ไม่คงทน, Thai definition: อยู่ได้เป็นเวลานาน, มั่นคงแข็งแรง
คงทนถาวร[ADJ] durable, See also: strong, enduring, permanent, Syn. ทนทาน, ทน, Example: ปูนเป็นวัสดุคงทนถาวร ไม่เสื่อมสลายง่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คงทนว. ยั่งยืน, ถาวร, ทนทาน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can't cope with my feelings.ฉันคงทนเจ็บปวดไม่ได้.. The Breath (2009)
Because I don't think you can take much more of this.เพราะชั้นคิดว่านาย คงทนได้มานานหรอก Harry Brown (2009)
The Asian Prince doesn't stand a chance against him.เจ้าชายเอเชีย คงทนไม่ได้แหง ๆ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
"Roadtrip" is highly durable material ... used to make floors.ถนน คือ วัสดุที่คงทนมาก เราใช้ทำพื้นห้อง Dogtooth (2009)
And I know you well enough to say you couldn't, either.และผมก็รู้จักคุณมากพอ ที่จะพูดว่า คุณเองก็คงทนไม่ได้เหมือนกัน Gurgle (2009)
I mean... With your delicate stomach, you wouldn't have been able to stand the food in Karachi.แบบว่า ท้องไส้คุณไม่ค่อยดี คุณคงทนกินอาหารของการาจีไม่ไหว ( นครการาจี ประเทศปากีสถาน ) Roadkill (2009)
I will never live it down.ฉันคงทนอายไม่ได้ No More Good Days (2009)
So even if the kid pulls through, he could still wind up an orphan.ถึงแม้เราจะดึงตัวเด็กเอาไว้ แต่เขาคงทนไม่ได้แน่ ต้องเป็นเด็กกำพร้า No More Good Days (2009)
It's eternal.มันจะคงทนอยู่ตลอดกาล The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
But it's not static.แต่มันก็ไม่ได้คงทน Grey Matters (2009)
You can change this rule about no conjugal visits, 'cause I don't think I can last another 20 years.คุณจะได้เปลี่ยนกฎการเยี่ยมผู้ต้องขังไงคะ เพราะฉันคงทนอยู่ได้ไม่ถึง 20 ปีหรอก The Next Three Days (2010)
And I had to insert two hooks into my pectoral muscles and hoist myself up to a platform.แล้วขยับไปตรงชานชาลา / เกี่ยวตะขอลงไปในตัวคุณเหรอ? ใช่ เกี่ยว ฉันรู้ตัววว่าฉันคงทนได้ไม่นาน Saw 3D: The Final Chapter (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คงทน[v.] (khongthon) EN: be durable ; be permanent ; be lasting ; last   
คงทน[adj.] (khongthon) EN: enduring ; lasting ; durable ; permanent   FR: durable ; permanent
คงทนถาวร[v.] (khongthonthāwøn) EN: be durable   

English-Thai: Longdo Dictionary
mercerize(vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enduring[ADJ] ซึ่งอดทน, See also: คงทน, อดกลั้น, ทนทรมาน, Syn. patient, tolerant
permanent[ADJ] ถาวร, See also: คงทน, ยั่งยืน, Syn. lasting, Ant. impermanent, temporary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
granite(แกรน'นิท) n. หินแกรนนิต ่,สิ่งที่มีความแข็ง ความคงทนและความแน่นเหมือนหินแกรนิต., See also: granitic adj.
lasting(ลาส'ทิง) adj. ทนทาน,ทน,คงทน,ยืนหยัด,ถาวร. n. สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง., See also: lastingness n. ดูlasting, Syn. durable
mercerize(เมอ`ชะไรซ) vt. ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอเพื่อเพิ่มความคงทน
permanent(เพอ'มะเนินทฺ) adj. ถาวร,ยืนยง,คงทน,ยาวนาน, (สี) ไม่ตก., See also: permanentness n., Syn. lasting,durable,stable,enduring ###A. temporary

English-Thai: Nontri Dictionary
durability(n) ความทนทาน,ความคงทน,ความยั่งยืน
durable(adj) ทนทาน,คงทน,ยั่งยืน,ทน
duration(n) ช่วงเวลา,ระยะเวลา,ความคงทน,ความต่อเนื่อง
endure(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ
immune(adj) ปลอดภัย,คงทน,พ้นอันตราย
indissoluble(adj) แน่นหนา,ยั่งยืน,มั่นคง,คงทน
last(vt) ทนอยู่ได้,คงทน,ยืดเยื้อ,ถาวร,มีอายุต่อไป
lasting(adj) ทนทาน,คงทน,ถาวร,ยืดเยื้อ,ยืดยาด
permanence(n) ความคงทน,ความถาวร,ความยืนยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top