ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

witty

W IH1 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -witty-, *witty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
witty(adj) ซึ่งใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญา, See also: ซึ่งใช้คำพูดอย่างมีไหวพริบ, Syn. clever, Ant. stupid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
witty(วิท'ที) adj. มีสติปัญญา, เฉลียวฉลาด, มีไหวพริบ, มีความรู้, รอบรู้, See also: wittingly adv. wittiness n., Syn. facetious, humorous

English-Thai: Nontri Dictionary
witty(adj) ฉลาด, หลักแหลม, เปรื่อง, เล่นสำนวน, รอบรู้, มีไหวพริบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like you'll just have to miss out... on the witty repartee of Joey "Eat Me" Donner.ขอโทษนะ สงสัยเธอคงจะต้องอด ไปหลงคารมณ์ นายโจอี้ "ขี้หลี" ดอนเนอร์แล้วล่ะ 10 Things I Hate About You (1999)
Would you sail to the ends of the Earth and beyond to fetch back witty Jack and him precious Pearl?นายต้องแล่นเรือไปสุดขอบโลก อันไกลโพ้น เพื่อนำแจ็ค และเรือเพิร์ล ที่เขารัก .. กลับมา Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
MM, I'VE MISSED YOUR WITTY BANTER.ฉันเกือบลืมไปว่านายมันกวนประสาทขนาดไหน Pilot (2007)
AND OUR WITTY BANTER, I AM ALL OUT OF WITTY AND BANTERเกิดอะไรขึ้นเหรอที่รัก ฉันกำลังยืนอยู่ตรงทางแยกของประวัติชีวิตคน 31 คน และสิ่งที่ฉันเห็นก็คือความฉิบหายวายวอด House on Fire (2009)
Look, Lucy is brilliant and witty and has more confidence than anybody I've ever met.ฟังนะ ลูซี่เป็นคนมีความสามารถ แล้วก็ฉลาดมาก แล้วก็มีความมั่นใจมากกว่าทุกคนที่ผมเคยเจอมา The Story of Lucy and Jessie (2009)
No witty garcia greeting for me?ไม่มีการ์เซียผู้รอบรู้มาทักทายผมหน่อยเหรอ Amplification (2009)
Blah, blah, blah, homespun cornpone insult, witty retort from yours truly.บลา บลา บลา ดื่มกันนิด ข้าวเกรียบซักหน่อย พูดประชดไปมา โต้ตอบกันอย่างคนฉลาด ด้วยความนับถือ Weekend at Bobby's (2010)
-What are you looking at? Don't know, but it sure is ugly. Notice, boys, the witty riposte as weapon?ผมไม่ทราบ แต่ก็เป็นที่น่าเกลียดเกินไป และการตอบสนองไม่บ๊อง Happy Feet Two (2011)
♪ I feel pretty and witty and bright ♪# สวยเปล่งประกาย ดูพริ้งเพริดพราย# Born This Way (2011)
♪ I feel pretty and witty ♪ ♪ You can buy all the makeup ♪# -สวยเด่นเป็นประกาย# # - เธอซื้อเครื่องสำอางค์ก็ได้ # Born This Way (2011)
And I'm too upset to come up with a witty description about how exactly I'm gonna kill you, but I'm just gonna do it, okay?และฉันโมโหมากที่ต้อง ควบคุมสติอธิบาย ว่าแน่ๆแค่ไหน ที่ฉันจะฆ่านาย แต่ ฉันก็จะทำแน่ ตกลงมั้ย The Tell (2011)
I myself am fine with a model or a witty gay.ฉันโอเคนะNกับพวกนางแบบ หรือเก้งกวางไฮโซ The Jewel of Denial (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wittyHe is not witty or bright.
wittyHis lecture ended with his witty joke.
wittyMy brother is so smart and witty that I cannot beat him in an argument.
wittyMy brother is so smart and witty that I can not beat him in an argument.
wittyShe's quick on her feet so no matter what you say to her she'll have a witty comeback.
wittyYou are the wickedest witty person I know.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คมคาย(adj) sharp, See also: witty, clever, sagacious, keen, smart, Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม, Example: ภายใต้คำพูดอันคมคายนั้นได้สะท้อนถึงความมั่นคงในหลักการและจุดยืนของเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คม[khom] (adj) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute  FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
ไหวพริบดี[waiphrip dī] (v) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart  FR: faire preuve de sagacité

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WITTY W IH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
witty (j) wˈɪtiː (w i1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geistreich; witzig; originell { adj } | geistreicher; witziger; origineller | am geistreichsten; am witzigsten; am originellstenwitty | wittier | wittiest [Add to Longdo]
launig { adj } | launig sein; launig gestimmt seinwitty | to be witty; to be in a witty mood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[み, mi] (adj-na, n) (1) flavor; flavour; taste; (2) charm; style; (3) experience; (adj-na) (4) (See 味な) smart; clever; witty; strange; (P) #3,646 [Add to Longdo]
[きのと, kinoto] (adj-na, n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) #4,981 [Add to Longdo]
滑稽洒脱[こっけいしゃだつ, kokkeishadatsu] (n, adj-na) smooth-talking and polished; witty; free, easy, and urbane [Add to Longdo]
奇警[きけい, kikei] (adj-na, n) witty; original [Add to Longdo]
機知縦横;機智縦横[きちじゅうおう, kichijuuou] (n, adj-no) being very witty; very ingenious and resourceful [Add to Longdo]
隅に置けない[すみにおけない, suminiokenai] (exp) witty and knowing; not to be underestimated; smooth operator [Add to Longdo]
警句を吐く[けいくをはく, keikuwohaku] (exp, v5k) to make a witty remark; to come out with a bon mot [Add to Longdo]
軽妙[けいみょう, keimyou] (adj-na, n) light and easy; lambent; facile; clever; witty; smart; (P) [Add to Longdo]
軽妙洒脱[けいみょうしゃだつ, keimyoushadatsu] (adj-na, n) witty; smart and polished [Add to Longdo]
口可笑[くちおかし, kuchiokashi] (n) witty talking; joking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Witty \Wit"ty\, a. [Compar. {Wittier}; superl. {Wittiest}.] [AS.
   witig, wittig. See {Wit}, n.]
   [1913 Webster]
   1. Possessed of wit; knowing; wise; skillful; judicious;
    clever; cunning. [Obs.] "The deep-revolving witty
    Buckingham." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, possessing wit or humor; good at repartee;
    droll; facetious; sometimes, sarcastic; as, a witty
    remark, poem, and the like. "Honeycomb, who was so
    unmercifully witty upon the women." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Acute; smart; sharp; arch; keen; facetious; amusing;
     humorous; satirical; ironical; taunting.
     [1913 Webster] Witwal

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 witty
   adj 1: combining clever conception and facetious expression;
       "his sermons were unpredictably witty and satirical as
       well as eloquent"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top