ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sagacious

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sagacious-, *sagacious*, sagaciou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sagacious(adj) เฉียบแหลม, See also: มีไหวพริบปฏิภาณ, เฉลียวฉลาดและตัดสินใจได้ดี
sagaciously(adv) อย่างฉลาด
sagaciousness(n) ความเฉียบแหลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sagacious(ซะเก'เชิส) adj. ฉลาด, เฉียบแหลม, หลักแหลม, มีไหวพริบ., See also: sagaciousness n., Syn. shrewd, wise, intelligent

English-Thai: Nontri Dictionary
sagacious(adj) หลักแหลม, เฉลียวฉลาด, เฉียบแหลม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sagacious
sagaciously

WordNet (3.0)
sagacious(adj) skillful in statecraft or management
perspicacious(adj) acutely insightful and wise, Syn. sapient, sagacious

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Sagacious

a. [ L. sagax, sagacis, akin to sagire to perceive quickly or keenly, and probably to E. seek. See Seek, and cf. Presage. ] 1. Of quick sense perceptions; keen-scented; skilled in following a trail. [ 1913 Webster ]

Sagacious of his quarry from so far. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Hence, of quick intellectual perceptions; of keen penetration and judgment; discerning and judicious; knowing; far-sighted; shrewd; sage; wise; as, a sagacious man; a sagacious remark. [ 1913 Webster ]

Instinct . . . makes them, many times, sagacious above our apprehension. Dr. H. More. [ 1913 Webster ]

Only sagacious heads light on these observations, and reduce them into general propositions. Locke. [ 1913 Webster ]

Syn. -- See Shrewd. [ 1913 Webster ]

-- Sa*ga"cious*ly, adv. -- Sa*ga"cious*ness, n. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
賢しい[さかしい, sakashii] (adj-i) (uk) sagacious; intelligent [Add to Longdo]
知余って勇足らず[ちあまってゆうたらず, chiamatteyuutarazu] (exp) lacking boldness by being too sagacious; being too sagacious to be bold [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top