ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vietnam

V IY0 EH2 T N AA1 M   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vietnam-, *vietnam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Vietnam[N] ประเทศเวียดนาม
Vietnamese[ADJ] เกี่ยวกับเวียดนามหรือชาวเวียดนาม
Vietnamese[N] ชาวเวียดนาม, See also: ภาษาเวียดนาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vietnam(เวียตนาม',-แนม') n. ประเทศเวียดนามประกอบด้วย Annam Tonkin และ Cochin-China สมัยก่อน, Syn. Viet Nam
vietnamese(เวียตนะมีซ') n. ชาวเวียดนาม,ภาษาเวียดนาม (เป็นภาษาAustroasiaticภาษาหนึ่ง) . adj. เกี่ยวกับเวียดนาม หรือชาวเวียดนาม pl. Vietnamese

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vietnamเวียดนาม [TU Subject Heading]
Vietnameseชาวเวียดนาม [TU Subject Heading]
Vietnamese languageภาษาเวียดนาม [TU Subject Heading]
Vietnamese War, 1961-1975สงครามเวียดนาม, ค.ศ. 1961-1975 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I hear there's this Vietnam thing coming.ฉันได้ยินมีสิ่งนี้เวียดนามกำลัง จะมาถึง ใช่ฉันรู้ว่า How I Won the War (1967)
John Rambo is a Vietnam vet.จอห์น แรมโบ้ เป็นสัตวแพทย์ เวียดนาม First Blood (1982)
I recruited him, I trained him, I commanded him in Vietnam for 3 years.ผมคัดเลือกเขา ผมการฝึกฝนเขา ผมคำสั่งเขาในเวียดนาม 3 ปี First Blood (1982)
How unpopular Vietnam was.คนเวียดนามไม่เป็นที่นิยมขนาดไหน The Joy Luck Club (1993)
You're the one who refused to sign a petition against the Vietnam War.ป๊าก็คือคนนึงที่ไม่ยอมลงชื่อ ในคำร้องต่อต้านสงความเวียดนาม The Dreamers (2003)
There are soldiers in the Vietnam War right now.ดูอย่างทหารในเวียดนามตอนนี้ The Dreamers (2003)
Large areas of Vietnam were deforested by the us military using Monsanto's agent orange.กองทัพสหรัฐฯ ทำลายพื้นที่ป่าจำนวนมากในเวียดนาม โดยใช้ฝนเหลืองของมอนซานโต The Corporation (2003)
U.S. Vietnam war veterans exposed to Agent Orange were able to sue Monsanto for causing their illnesses.สิ่งที่แตกต่างจากเหยื่อชาวเวียดนามก็คือ ทหารผ่านศึกชาวอเมริกันที่ตกเป็นเหยื่อฝนเหลือง The Corporation (2003)
We'll be flying sorties over North Vietnam to take out enemy supply lines, which means we have to cross over into Laos.เราจะบินหลายระลอกเหนือเวียดนามเหนือ เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงข้าศึก หมายความว่าเราต้องบินข้ามไปลาว Rescue Dawn (2006)
you worked with dr. bishop, manipulating growth hormones at the end of the vietnam war.คุณเคยทำงานกับ ด็อกเตอร์ บิช็อพ, การจัดการการเจริญเติบโตของฮอร์โมน หลังจากสิ้นสงครามเวียดนาม The Same Old Story (2008)
Mr. President, you came to office promising peace, but no sooner did you get into the White House than US involvement in Vietnam deepened and the war was prolonged with calamitous consequences.ท่านปธน. ท่านเข้าไปยัง สำนักงานพร้อมสัญญาสร้างสันติภาพ แต่ท่านเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวได้ไม่นาน Frost/Nixon (2008)
Well, Vietnam was not my war.อืม เวียดนามไม่ได้เป็นสงครามของผม Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vietnamHe died fighting in the Vietnam War.
vietnamI didn't know that Mr Williams fought in the Vietnam War.
vietnamMy uncle is a veteran of the Vietnam War.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวียตนาม[N] Vietnamese, Example: การแทรกแซงดังกล่าวอาจละเมิดต่อหลักอธิปไตยของชาติ ซึ่งทั้งจีนและเวียดนามต่างก็ผวาอยู่, Thai definition: ชื่อประเทศหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศจีน และทางทิศตะวันออกของประเทศลาวและเขมร
เบื้องญวน[N] Vietnamese stuffed crispy omelette, See also: stuffed crispy egg crepe, Syn. ขนมเบื้องญวน, Example: แม่ชอบกินขนมเบื้องญวนที่ร้านตรงท่าพระอาทิตย์มาก, Count unit: อัน, Thai definition: อาหารว่างแบบญวนชนิดหนึ่ง ใช้วิธีกรอกแป้งลงบนกระทะให้บางกรอบ ใส่ไส้กุ้งแล้วพับสอง
ญวน[N] Vietnamese, Syn. เวียตนาม, Example: บ้านชาวบ้านญวนส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนบริเวณโคกดิน ลักษณะเหมือนเป็นเกาะเล็กๆ, Thai definition: ชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศจีน และทางทิศตะวันออกของประเทศลาวและเขมร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวญวน[n. prop.] (Chāo Yūan ) EN: Vietnamese ; Annamese ; Annamite   FR: Vietnamien [m] ; Annamite [m, f]
ขนมเบื้องญวน[n. exp.] (khanom beūangyūan) EN: Vietnamese stuffed crispy omelette   
ผักไผ่ [n.] (phakphai) EN: Vietnamese Coriander   
ภาษาเวียดนาม[n. exp.] (phāsā Wīetnām) EN: Vietnamese   FR: vietnamien [m] ; langue vietnamienne [f]
ภาษาญวน[n. exp.] (phāsā Yūan ) EN: Vietnamese ; Annamese   FR: vietnamien [m] ; annamite [m] (vx)
ประเทศเวียดนาม = ประเทศเวียตนาม[n. prop.] (Prathēt Wīetnām) EN: Vietnam   FR: Vietnam [m] ; Viêt Nam [m]
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม = สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม[n. prop.] (Sāthāranarat Sangkhomniyom Wīetnām) EN: Socialist Republic of Vietnam   
เวียดนาม = เวียตนาม[adj.] (Wīetnām) EN: Vietnamese   FR: vietnamien
เวียดนาม = เวียตนาม[n. prop.] (Wīetnām) EN: Vietnam   FR: Vietnam [m] ; Viêt Nam [m]
ญวน[n. prop.] (Yūan ) EN: Vietnam ; Annam   FR: Vietnam ; Annam

CMU English Pronouncing Dictionary
VIETNAM V IY0 EH2 T N AA1 M
VIETNAM'S V IY0 EH2 T N AA1 M Z
VIETNAMESE V IY0 EH2 T N AA0 M IY1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Vietnam (n) vˌɪɛtnˈaːm (v i2 e t n aa1 m)
Vietnamese (n) vˌɪɛtnəmˈiːz (v i2 e t n @ m ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
越南[Yuè nán, ㄩㄝˋ ㄋㄢˊ, ] Vietnam; Vietnamese, #3,109 [Add to Longdo]
越战[Yuè zhàn, ㄩㄝˋ ㄓㄢˋ, / ] Vietnam War, #27,571 [Add to Longdo]
京族[Jīng zú, ㄐㄧㄥ ㄗㄨˊ, ] Vietnamese people, #88,803 [Add to Longdo]
喃字[nán zì, ㄋㄢˊ ㄗˋ, ] Vietnam characters (like Chinese characters but native to Vietnam) [Add to Longdo]
越侨[Yuè qiáo, ㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] Vietnamese resident in other countries (including in China) [Add to Longdo]
越南战争[Yuè nán zhàn zhēng, ㄩㄝˋ ㄋㄢˊ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] Vietnam war; Vietnam conflict [Add to Longdo]
越南文[Yuè nán wén, ㄩㄝˋ ㄋㄢˊ ㄨㄣˊ, ] Vietnamese written language; Vietnamese literature [Add to Longdo]
越南语[Yuè nán yǔ, ㄩㄝˋ ㄋㄢˊ ㄩˇ, / ] Vietnamese language, Tiếng Việt [Add to Longdo]
越文[Yuè wén, ㄩㄝˋ ㄨㄣˊ, ] Vietnamese written language; Vietnamese literature [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vietnamfasan {m} [ornith.]Vo Quy's Pheasant [Add to Longdo]
Vietnam [geogr.]Viet Nam; Vietnam (vn) [Add to Longdo]
Vietnamese {m}; Vietnamesin {f}Vietnamese [Add to Longdo]
vietnamesisch {adj}Vietnamese [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
vietnamien(n) |m| คนเวียดนาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオザイ[, aozai] (n) ao dai (traditional Vietnamese dress) (vie [Add to Longdo]
エージェントオレンジ[, e-jientoorenji] (n) (See 枯葉剤) Agent Orange (dioxin-laden defoliant used during the Vietnam War) [Add to Longdo]
キン族;京族[キンぞく, kin zoku] (n) Kinh (people); Vietnamese (people) [Add to Longdo]
チュノム[, chunomu] (n) hanzi-based Vietnamese script; chu nom [Add to Longdo]
テト攻勢[テトこうせい, teto kousei] (n) Tet Offensive (North Vietnamese offensive launched in January 1968) [Add to Longdo]
ベトコン[, betokon] (n) Vietcong; Viet Cong (communist guerrilla soldiers who fought in South Vietnam during the Vietnam War) [Add to Longdo]
ベトナム語[ベトナムご, betonamu go] (n) Vietnamese (language) [Add to Longdo]
ベトナム人[ベトナムじん, betonamu jin] (n) Vietnamese (person) [Add to Longdo]
ベトナム戦争[ベトナムせんそう, betonamu sensou] (n) Vietnam war [Add to Longdo]
ベトミン[, betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Vietnam
   n 1: a communist state in Indochina on the South China Sea;
      achieved independence from France in 1945 [syn: {Vietnam},
      {Socialist Republic of Vietnam}, {Viet Nam}, {Annam}]
   2: a prolonged war (1954-1975) between the communist armies of
     North Vietnam who were supported by the Chinese and the
     armies of South Vietnam who were supported by the United
     States [syn: {Vietnam War}, {Vietnam}]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 Vietnam
  Vietnam

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Vietnam /viːɛtnaːm/
  Viet Nam; Vietnam (vn)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Vietnam /vitnɑm/
  Vietnam

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top