ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ญวน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ญวน-, *ญวน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญวน(n) Vietnamese, Syn. เวียตนาม, Example: บ้านชาวบ้านญวนส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนบริเวณโคกดิน ลักษณะเหมือนเป็นเกาะเล็กๆ, Thai Definition: ชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศจีน และทางทิศตะวันออกของประเทศลาวและเขมร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ญวนน. ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศจีน และทางทิศตะวันออกของประเทศลาวและเขมร, ปัจจุบันเรียกว่า เวียดนาม.
ญวน<i>ดู ใบขนุน (๑)</i>.
ญวนหกน. การแสดงกายกรรมอย่างหนึ่ง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This hammock's shorter than the last one.เปลญวนนี้สั้นกว่าอันที่แล้วอีก Photo Finish (2007)
Morgan, now, now, now!มอร์แกน เดี่ญวนี้ Chuck Versus the First Date (2008)
Otherwise, he's at hedonism in a banana hammock and a trucker cap.รึไม่ก็อาจกำลังมีความสุข อยู่บนเปลญวน กับหมวกใบเก่ง Heaven and Hell (2008)
Tell me now.บอกฉันมาเดี๋ญวนี้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
- I don't think it was a whole two days. - Or the hammock over here.ผมว่าไม่ใช่สองวัน-หรือเปลญวนนี่ 17 Again (2009)
You're never gonna find an original, undamaged print of "Les enfants du paradis" by swinging in the hammock, sipping ice drinks.คุณคงไม่เคยเห็นผลงานพิมพ์ต้นฉบับ และไม่มีความเสียหายใดๆ หนังสือ "เด็กแห่งสรวงสวรรค์" เขียนโดยคณะเปลญวน ผู้กำลังจิบน้ำแข็ง Slight of Hand (2010)
Make love in a hammock.ร่วมรักในเปลญวน The Boost Job (2010)
You can easily buy a centrifuge online these days for a couple hundred bucks.เดี่ญวนี้คุณซื้อเครื่องแยกเซลล์ได้ง่ายๆ ในอินเทอร์เน็ต ราคาแค่ไม่กี่ร้อยเหรียญ Magnum Opus (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญวน[Yūan] (n, prop) EN: Vietnam ; Annam  FR: Vietnam ; Annam
ญวน[Yūan] (adj) EN: Vietnamese ; Annamese ; Annamite  FR: vietnamien ; annamite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annamese(แอนนะมีส' -มีซ) adj., n. (pl. -mese) เกี่ยวกับญวนหรือเวียตนาม, ชาวญวน (Annamite) ภาษาญวน (of Annam)
austroasiatic(ออสโทรเอซีแอท'ทิค) n. ภาษาตระกูลหนึ่งในอาเซียอาคเนย์ ประกอบด้วยภาษาญวน เขมรและมอญ (a familuy of languages)
hammock(แฮม'มัค) n. เปลญวน

English-Thai: Nontri Dictionary
hammock(n) เปลญวน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top