ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rack

R AE1 K   
140 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rack-, *rack*
English-Thai: Longdo Dictionary
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
tracking(n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย
bracket(n) |โยธา| ฉาก, ฉากยึด, แป้นหูช้าง, แผ่นเหล็กหูช้าง, ที่เท้าแขน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rack[N] ชั้น, See also: หิ้ง, ราง, Syn. framework, shelf
rack[N] เครื่องทรมานดึงแขนขา, Syn. instrument of torture
rack[VT] เขากวางคู่หนึ่ง
rack[VT] ทำให้เจ็บปวด, See also: ทำให้ทรมาน, Syn. torture
rack[VT] ขูดรีด, Syn. strain
rack[N] การก้าวเท้าอย่างรวดเร็วของม้า, Syn. single-foot
rack[N] กลุ่มเมฆที่โดนลมพัดกระจายไป, Syn. cloud
rack[N] การทำลาย, See also: ความหายนะ, Syn. wrack and ruin
racket[N] ไม้ตีลูกในการเล่นกีฬา (เช่น เทนนิส, แบดมินตัน ฯลฯ), Syn. racquet
racket[N] รองเท้าหิมะรูปทรงไม้เทนนิส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rack(แรค) n. ชั้น,หิ้ง,ขั้ว,ราว,โครง,ฟันเฟือง,เครื่องทรมานดึงแขนขาทั้ง4ในสมัยโบราณ,ความเจ็บปวดที่รุนแรงมาก,ความหายนะ,การทำลาย,เชื่อถือไม่ได้ vt. ทรมานด้วยเครื่องดังกล่าว,ทำให้เจ็บปวดมาก,ดึง,ขูดรีด, Syn. frame,crate,torment
racket(แรค'คิท) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงหนวกหู, กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,กิจกรรมต้มคน,ธุรกิจอาชีพ,การค้าขาย vi. ทำเสียงอึกทึกครึกโครม,ร่วมงานสังคมที่อึกทึกครึกโครม,ไม้ตีลูก (เทนนิส,แบดมินตันและอื่น ๆ), Syn. noisy confusion
racketeer(แรค'คิเทียร์) n. กิจกรรมต้มคน,กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,การขู่เข็ญเงิน,การฉ้อโกง,กิจกรรมอั้งยี่, Syn. swindler,extortionist
rackets(แรค'คิทซ) n. กีฬาตีลูกที่ใช้คน2คนหรือ4คนในบริเวณที่มีกำแพงล้อมรอบ4ด้านโดยใช้ไม้ตีที่มีด้ามสั้น,รองเท้าหิมะขนาดเท่ากับไม้ตีลูกเทนนิส., Syn. racquet
rackety(แรค'คิที) adj. อึกทึกครึกโครม,ชอบ
animal crackerขนมที่ทำเป็นรูปสัตว์
arrack(อาร์'แรค) n. น้ำตาลเมา,เหล้าในประ-เทศตะวันออกกลางหรือประเทศใกล้เคียง., Syn. arak
barrack(บาร์'แรค) n. ค่ายทหาร,โรงทหาร (มักเขียนเป็นbarracks,อาคารง่าย ๆ ที่มีคนอยู่จำนวนมาก)
bookrackที่ค้ำหนังสือที่เปิดอ้า
bracket(แบรค'คิท) {bracketed,bracketing,brackets} n. ที่ค้ำ,ที่เท้าแขน,ที่แขวนโคม,แท่นรองรับ,เครื่องหมายวงเล็บ,ระดับ,ประเภท,ชั้น vt. ใส่ที่ค้ำ,ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท,จัดเป็นประเภท, Syn. support

English-Thai: Nontri Dictionary
rack(n) ชั้นวางของ,ราว,ไม้แทงบิลเลียด
rack(vt) ทรมาน,ขึง,เขย่า,บีบ,คั้น,ดึง,ขูดรีด
racket(n) ความสนุกสนาน,เสียงดัง,เสียงอึกทึกครึกโครม
racket(n) ไม้แร็กเก็ต,ไม้แบดมินตัน,ไม้เทนนิส,ไม้ปิงปอง
racket(vi) สนุกสนาน,ส่งเสียงดัง,ส่งเสียงเอะอะ
racketeer(n) การฉ้อโกง,การต้มตุ๋น,ผู้ขู่เอาเงิน
barracks(n) ค่ายทหาร
bracken(n) ต้นเฟิร์น
bracket(n) วงเล็บ,นขลิขิต,ที่เท้าแขน,ที่ค้ำ
bracket(vt) ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rack and pinion gearเฟืองสะพาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rack rentค่าเช่าที่สูงเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rack-and-pinion steering gearเฟืองบังคับเลี้ยวแบบเฟืองสะพาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
racketeeringการกรรโชก, การขู่เข็ญ [ดู extortion ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
racketeeringการกรรโชก, การขู่เข็ญ [ดู extortion] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rackที่วางนิตยสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That cottage bay seemed to be going to rack and ruin.กระท่อมนั่นดูผุพังซอมซ่อ Rebecca (1940)
A cop who got mixed up in the rackets and got what was coming.ตำรวจที่ได้ผสมขึ้นมาในไม้และได้สิ่งที่ได้มา The Godfather (1972)
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด The Godfather (1972)
They were good boys... but they made a lot of racket at night.พวกเขาเป็นชายหนุ่มนิสัยดี แต่พวกเขาเสียงดังมากเกินไปในตอนกลางคืน The Blues Brothers (1980)
From the racks and stacks, it's the best on wax.จากชั้นวางและมากมายก่ายกอง นี่คือที่สุดของวันนี้ Stand by Me (1986)
Hey, from the racks and stacks it's the best on wax.เฮ้ จากชั้นวางและมากมายก่ายกอง ที่สุดของวันนี้ Stand by Me (1986)
Hey, from the racks and stacks it's the best on wax.เฮ้ จากชั้นวางและมากมายก่ายกอง ที่สุดของวันนี้ Stand by Me (1986)
There was 20 mannequins with tennis rackets coming out of.......มีหุ่นโชว์ตั้ง 20 ตัวในชุดกีฬาเทนนิส พร้อมกับถือไม้เทนนิสหวดลูกไปมา ... Mannequin (1987)
- We could market this on a comic-book rack.We could market this on a comic book rack. SUSAN: Mm-hmm. Big (1988)
Hey, hey, there it is. My rack, my rack!เอาละเจอที่นอนแล้ว Casualties of War (1989)
Rickem, rockem, rackem, rake--stick that sword into that snake!พ่อเสือผู้หญิง แทงดาบนั่นในตัวงูเลย Aladdin (1992)
I would have thought that would have made some racket.คุณคิดว่ายังไงล่ะ? The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rackIt was yesterday that Mike bought this racket.
rackHe's racking his brains about how to deal with the matter.
rackThis racket of Jane's is a little heavier than the one which I bought yesterday.
rackThat car has a roof rack.
rackHang your coat and hat up on the rack over there.
rackOh, no. I broke a string in my racket.
rackWhen one of my coworkers starts racking up good sales figures I can't let down my guard.
rackHe has a racket.
rackHe's racking his brains over how to deal with the matter.
rackCan I rent rackets?
rackIt was Mike that bought this racket yesterday.
rackI bought this racket two month ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แร็กเกต[N] racket, Example: เธอควงแร็กเกตเดินเข้ามาในสนามเทนนิส, Count unit: อัน, Notes: (อังกฤษ)
จิ๊กโก๋[N] gangster, See also: racketeer, hooligan, Example: เขาเคยเป็นจิ๊กโก๋อยู่แถวพัทยามาก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ชอบแต่งตัวรัดรูปเดินกรีดกรายไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
บาราก โอบามา[n. prop.] (Bārāk Ōbāmā) EN: Barack Obama   FR: Barack Obama
บ๊อง[adj.] (bøng ) EN: cracked ; eccentric ; crazy ; nutty   FR: excentrique ; bizarre
บ๊องส์[v.] (bøng ) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty   
ใช้สมอง[v. exp.] (chai samøng) EN: use one's brains ; rack one's brains   
ชั้น [n.] (chan) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f]
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ด้ามไม้เทเบิลเทนนิส[n. exp.] (dām māi thēboēn thennit ) EN: handle of the racket   
เดาะ[n.] (dǿ) EN: crack ; fracture   FR: fracture [f]
หิ้ง[n.] (hing) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f] ; rayon [m] ; tablette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RACK    R AE1 K
RACKS    R AE1 K S
RACKOW    R AA1 S K OW0
RACKET    R AE1 K AH0 T
RACKER    R AE1 K ER0
RACKED    R AE1 K T
RACKERS    R AE1 K ER0 Z
RACKMIL    R AE1 K M IH2 L
RACKETS    R AE1 K AH0 T S
RACKING    R AE1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rack    (v) rˈæk (r a1 k)
racks    (v) rˈæks (r a1 k s)
racked    (v) rˈækt (r a1 k t)
racket    (v) rˈækɪt (r a1 k i t)
rackets    (v) rˈækɪts (r a1 k i t s)
racking    (v) rˈækɪŋ (r a1 k i ng)
racketed    (v) rˈækɪtɪd (r a1 k i t i d)
rack-rent    (n) rˈæk-rɛnt (r a1 k - r e n t)
racketeer    (n) rˌækətˈɪəʴr (r a2 k @ t i@1 r)
racketing    (v) rˈækɪtɪŋ (r a1 k i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球拍[qiú pāi, ㄑㄧㄡˊ ㄆㄞ, ] racket, #30,690 [Add to Longdo]
齿条[chǐ tiáo, ㄔˇ ㄊㄧㄠˊ, 齿 / ] rack (and pinion), #97,110 [Add to Longdo]
网架[wǎng jià, ㄨㄤˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] rack [Add to Longdo]
齿条千斤顶[chǐ tiáo qiān jīn dǐng, ㄔˇ ㄊㄧㄠˊ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ, 齿 / ] rack and pinion jack [Add to Longdo]
齿条齿轮[chǐ tiáo chǐ lūn, ㄔˇ ㄊㄧㄠˊ ㄔˇ ㄌㄨㄣ, 齿齿 / ] rack and pinion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschubsteckverbinder {m} [electr.]rack and panel connector [Add to Longdo]
Gestell {n}; Ständer {m} | Gestelle {pl}rack | racks [Add to Longdo]
Racker {m} | Racker {pl}varmint | varmints [Add to Longdo]
Raufe {f}; Futterraufe {f}rack for fodder [Add to Longdo]
Regalkonsole {f}rack support [Add to Longdo]
Wuchermiete {f}rack rent [Add to Longdo]
rackert sich abmoils [Add to Longdo]
rackert sich abfags [Add to Longdo]
rackerte sich abmoiled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
がしゃっ[, gashatsu] (adv-to) (on-mim) (with a) crack [Add to Longdo]
すうすう[, suusuu] (adv,vs) (on-mim) sound of wind rustling through a crack; wheezing [Add to Longdo]
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket [Add to Longdo]
にっこり笑う[にっこりわらう, nikkoriwarau] (exp,v5u) to smile cheerfully; to crack a smile [Add to Longdo]
ひびが入る;罅が入る;皹が入る;皸が入る[ひびがはいる, hibigahairu] (exp,v5r) to get cracked; to develop a crack; to be fissured [Add to Longdo]
ひび割れる;罅割れる[ひびわれる, hibiwareru] (v1,vi) to crack; to develop a crack [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track [Add to Longdo]
クロックトラック[くろっくとらっく, kurokkutorakku] clock track [Add to Longdo]
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball [Add to Longdo]
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack [Add to Longdo]
シリアルトラックボール[しりあるとらっくぼーる, shiriarutorakkubo-ru] serial trackball [Add to Longdo]
トラッキング[とらっきんぐ, torakkingu] tracking (in computer graphics) [Add to Longdo]
トラッキング記号[とらっきんぐきごう, torakkingukigou] tracking symbol [Add to Longdo]
トラック[とらっく, torakku] track [Add to Longdo]
トラックアクセス時間[トラックアクセスじかん, torakkuakusesu jikan] track access time [Add to Longdo]
トラックピッチ[とらっくぴっち, torakkupicchi] track pitch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rack \Rack\, n.
   A fast amble.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rack \Rack\, v. t. [Cf. OF. vin raqu['e] wine squeezed from the
   dregs of the grapes.]
   To draw off from the lees or sediment, as wine.
   [1913 Webster]
 
      It is in common practice to draw wine or beer from the
      lees (which we call racking), whereby it will clarify
      much the sooner.             --Bacon.
   [1913 Webster]
 
   {Rack vintage}, wine cleansed and drawn from the lees.
    --Cowell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rack \Rack\ (r[a^]k), n.
   Same as {Arrack}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rack \Rack\, n. [AS. hracca neck, hinder part of the head; cf.
   AS. hraca throat, G. rachen throat, E. retch.]
   The neck and spine of a fore quarter of veal or mutton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rack \Rack\, n. [See {Wreck}.]
   A wreck; destruction. [Obs., except in a few phrases.]
   [1913 Webster]
 
   {Rack and ruin}, destruction; utter ruin. [Colloq.]
 
   {To go to rack}, to perish; to be destroyed. [Colloq.] "All
    goes to rack." --Pepys.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rack \Rack\, n. [Prob. fr. Icel. rek drift, motion, and akin to
   reka to drive, and E. wrack, wreck. [root]282.]
   Thin, flying, broken clouds, or any portion of floating vapor
   in the sky. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The winds in the upper region, which move the clouds
      above, which we call the rack, . . . pass without
      noise.                  --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      And the night rack came rolling up.   --C. Kingsley.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rack \Rack\, n. [Probably fr. D. rek, rekbank, a rack, rekken to
   stretch; akin to G. reck, reckbank, a rack, recken to
   stretch, Dan. r[ae]kke, Sw. r[aum]cka, Icel. rekja to spread
   out, Goth. refrakjan to stretch out; cf. L. porrigere, Gr.
   'ore`gein. [root]115. Cf. {Right}, a., {Ratch}.]
   1. An instrument or frame used for stretching, extending,
    retaining, or displaying, something. Specifically:
    (a) An engine of torture, consisting of a large frame,
      upon which the body was gradually stretched until,
      sometimes, the joints were dislocated; -- formerly
      used judicially for extorting confessions from
      criminals or suspected persons.
      [1913 Webster]
 
         During the troubles of the fifteenth century, a
         rack was introduced into the Tower, and was
         occasionally used under the plea of political
         necessity.            --Macaulay.
      [1913 Webster]
    (b) An instrument for bending a bow.
    (c) A grate on which bacon is laid.
    (d) A frame or device of various construction for holding,
      and preventing the waste of, hay, grain, etc.,
      supplied to beasts.
    (e) A frame on which articles are deposited for keeping or
      arranged for display; as, a clothes rack; a bottle
      rack, etc.
    (f) (Naut.) A piece or frame of wood, having several
      sheaves, through which the running rigging passes; --
      called also {rack block}. Also, a frame to hold shot.
    (g) (Mining) A frame or table on which ores are separated
      or washed.
    (h) A frame fitted to a wagon for carrying hay, straw, or
      grain on the stalk, or other bulky loads.
    (i) A distaff.
      [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) A bar with teeth on its face, or edge, to work
    with those of a wheel, pinion, or worm, which is to drive
    it or be driven by it.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is extorted; exaction. [Obs.] --Sir E. Sandys.
    [1913 Webster]
 
   {Mangle rack}. (Mach.) See under {Mangle}. n.
 
   {Rack block}. (Naut.) See def. 1
    (f), above.
 
   {Rack lashing}, a lashing or binding where the rope is
    tightened, and held tight by the use of a small stick of
    wood twisted around.
 
   {Rack rail} (Railroads), a toothed rack, laid as a rail, to
    afford a hold for teeth on the driving wheel of a
    locomotive for climbing steep gradients, as in ascending a
    mountain.
 
   {Rack saw}, a saw having wide teeth.
 
   {Rack stick}, the stick used in a rack lashing.
 
   {To be on the rack}, to suffer torture, physical or mental.
    
 
   {To live at rack and manger}, to live on the best at
    another's expense. [Colloq.]
 
   {To put to the rack}, to subject to torture; to torment.
    [1913 Webster]
 
       A fit of the stone puts a king to the rack, and
       makes him as miserable as it does the meanest
       subject.               --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rack \Rack\, v. i.
   To fly, as vapor or broken clouds.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rack \Rack\, v. i. [imp. & p. p. {Racked} (r[a^]kt); p. pr. &
   vb. n. {Racking}.] [See {Rack} that which stretches, or
   {Rock}, v.]
   To amble fast, causing a rocking or swaying motion of the
   body; to pace; -- said of a horse. --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rack \Rack\ (r[a^]k), v. t.
   1. To extend by the application of force; to stretch or
    strain; specifically, to stretch on the rack or wheel; to
    torture by an engine which strains the limbs and pulls the
    joints.
    [1913 Webster]
 
       He was racked and miserably tormented. --Foxe.
    [1913 Webster]
 
   2. To torment; to torture; to affect with extreme pain or
    anguish.
    [1913 Webster]
 
       Vaunting aloud but racked with deep despair.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To stretch or strain, in a figurative sense; hence, to
    harass, or oppress by extortion.
    [1913 Webster]
 
       The landlords there shamefully rack their tenants.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       They [landlords] rack their rents an ace too high.
                          --Gascoigne.
    [1913 Webster]
 
       Grant that I may never rack a Scripture simile
       beyond the true intent thereof.    --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       Try what my credit can in Venice do;
       That shall be racked even to the uttermost. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mining) To wash on a rack, as metals or ore.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To bind together, as two ropes, with cross turns
    of yarn, marline, etc.
    [1913 Webster]
 
   {To rack one's brains} or {To rack one's brains out} or {To
   rack one's wits}, to exert one's thinking processes to the
    utmost for the purpose of accomplishing something; as, I
    racked my brains out trying to find a way to solve the
    problem.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: To torture; torment; rend; tear.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rack
   n 1: framework for holding objects
   2: rib section of a forequarter of veal or pork or especially
     lamb or mutton
   3: the destruction or collapse of something; "wrack and ruin"
     [syn: {wrack}, {rack}]
   4: an instrument of torture that stretches or disjoints or
     mutilates victims [syn: {rack}, {wheel}]
   5: a support for displaying various articles; "the newspapers
     were arranged on a rack" [syn: {rack}, {stand}]
   6: a form of torture in which pain is inflicted by stretching
     the body
   7: a rapid gait of a horse in which each foot strikes the ground
     separately [syn: {rack}, {single-foot}]
   v 1: go at a rack; "the horses single-footed" [syn: {single-
      foot}, {rack}]
   2: stretch to the limits; "rack one's brains"
   3: put on a rack and pinion; "rack a camera"
   4: obtain by coercion or intimidation; "They extorted money from
     the executive by threatening to reveal his past to the
     company boss"; "They squeezed money from the owner of the
     business by threatening him" [syn: {extort}, {squeeze},
     {rack}, {gouge}, {wring}]
   5: run before a gale [syn: {scud}, {rack}]
   6: fly in high wind
   7: draw off from the lees; "rack wine"
   8: torment emotionally or mentally [syn: {torment}, {torture},
     {excruciate}, {rack}]
   9: work on a rack; "rack leather"
   10: seize together, as of parallel ropes of a tackle in order to
     prevent running through the block
   11: torture on the rack

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top