ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slate

S L EY1 T   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slate-, *slate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slate[N] หินชนวน, See also: กระดานชนวน, กระเบื้องหินชนวน
slate[N] รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง, Syn. register, roll
slate[VT] มุงหลังคาด้วยกระเบื้องหินชนวน
slate[VT] ใส่เข้าไปในรายชื่อผู้สมัคร, Syn. schedule, program, list, register

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slate(สเลท) n. กระดานชนวน,หินชนวน,สีหินชนวน,สีเทาอมน้ำเงินเข้ม,รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก, -Phr. (clean slate ประวัติความประพฤติที่ขาวสะอาด) vt. ปูด้วยหินชนวน,ปูด้วยแผ่นหิน,เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง,กำหนดรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาได้รับเลือก
legislate(เลจ'จิสเลท) vi. ออกกฎหมาย,บัญญัติกฎหมาย., Syn. ordain,enact
translate(แทรน'ซฺเลท) vt.,vi. แปล,ถ้อยความ,แปลความหมาย,แปลง,เปลี่ยน,ย้าย, See also: translatability n. translatable adj. translator,translater n., Syn. construe,render,change,alter

English-Thai: Nontri Dictionary
slate(n) กระดานชนวน,หินชนวน
legislate(vi) ออกกฎหมาย,ออกพระราชบัญญัติ,ตรากฎหมาย
translate(vt) แปลความ,แปลง,ถ่าย,ย้าย,พา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slateรายชื่อผู้ที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
slateรายชื่อผู้ที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slateหินชนวน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
slateslate, หินชนวน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
slateหินชนวน, หินแปรชนิดหนึ่ง เนื้อละเอียดมีสีเทาแกมน้ำเงินดำ เกิดจากการแปรสภาพของหินดินดานภายใต้ความร้อนและความดันสูง ใช้ทำกระดานชนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Slate and stylusอุปกรณ์สำหรับเขียนอักษรเบรลล์, แผ่นและเข็ม สำหรับเขียนอักษรเบรลล์ลงบนกระดาษ อุปกรณ์นี้ ประดิษฐ์ โดย Charles Barbier and Louis Braille ประกอบด้วย แผ่นรองเขียนอักษรเบรลล์ ทำด้วยพลาสติก เหล็ก หรือไม้ และเข็มดันกระดาษ ตัวแผ่นเจาะเป็นช่องอักษรเบรลล์สำหรับสร้างจุดเบรลล์ ๒ แถวๆ ละ ๓ จุด รวม ๒๘ ช่องต่อ ๑ บรรทัด แผ่นหลังเป็นที่วางกระดาษ มีบานพับปิดเปิดระหว่าง ๒ แผ่น [Assistive Technology]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
slatedคำนำ ผลไม้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดต่างก็มีประโยชน์ทั้งนั้น ผลไม้ทำให้เรามีระบบการย่อยอาหารที่มีมีระบบขับถ่ายที่ดีมีสุขภาพดีแข็งแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How about you come over here and sit besides me on this couch and show me some of that Sam Slate private dick?คุณมานั่งข้าง ๆ ฉันบนที่นั่งตรงนี้ และเอากระเจี๊ยว ของแซม สเลตให้ฉันดูดีไหม After Porn Ends 2 (2017)
I was pardoned, slate wiped clean.ฉันถูกลงโทษ ถูพื้น Survival of the Fittest (2015)
I think about all the ways I've screwed up and what I'd give for one clear chance to wipe the slate clean.ฉันคิดเกี่ยวกับวิธีการทั้งหมดที่ ฉันเคยเมาขึ้นและสิ่งที่ฉันต้องการให้ สำหรับโอกาสที่ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเช็ดทำความสะอาดกระดานชนวน Sin City: A Dame to Kill For (2014)
Can we wipe the slate or not?ตกลงว่าล้างประวัติได้หรือไม่ได้? Illumination (2013)
So I'll talk to the sergeant and have him wipe the slate clean.ดังนั้นผมจะพูดคุยกับจ่าและ เขาได้เช็ดทำความสะอาดกระดานชนวน. Runner Runner (2013)
Wipe the slate clean.เช็ดทำความสะอาดกระดานชนวน. Runner Runner (2013)
A blank slate unchangedคนที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง Pilot (2013)
As the world clamored for a rematch Slate knew that ratings would turn to dollar signs for both fighters.ในขณะที่โลก เท่าไหร่ในการแข่งขัน ... ชนวนรู้ว่าคะแนนที่จะเปิด สัญญาณดอลลาร์สำหรับเครื่องบินรบทั้ง Grudge Match (2013)
Absolutely, I did, and I'd do it again in a heartbeat if it meant a clean slate with Elena.แน่นอน ทำสิ แล้วก็จะทำอีก We'll Always Have Bourbon Street (2012)
Itisonlywhen those acts are complete that the slate can truly be wiped clean...มีเพียงแค่เมื่ิอไหร่ ที่การกระทำเหล่านั้นประสบความสำเร็จ เป็นไปได้ที่ความผิดพลาดในอดีตนั้น ถูกลืมและเริ่มต้นใหม่ได้อย่างถูกต้อง Penance (2012)
First, the horrifying fact that this year's slate of candidates consists entirely of Glee Club members.สำหรับการแข่งขันที่สุดแสนจะไร้สาระในปีนี้ อย่างแรก ความจริงที่น่ากลัวคือ ผู้ลงสมัครทั้งสองคนของปีนี้ เป็นสมาชิกชมรมประสานเสียง Makeover (2012)
Sam, we have an opportunity to wipe the slate clean.แซม เรามีโอกาส ที่จะสะสางเรื่องนี้ ให้มัน เรียบร้อยทีเดียว We Need to Talk About Kevin (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slateAfter getting downsized he started off on a clean slate and started a business working out of a home office.
slateHow do you happen to know Mr Slater?
slateI quit my job and moved so I could start off with a clean slate.
slateLet's scrap everything and start over again with a clean slate.
slateLet's throw it away and start over with a clean slate.
slateThe grass was left long and weedy in the slate walk, and very often he wasn't cutting the grass on the other side of the hedge by the road at all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดานชนวน[N] slate, Example: คูนนั้นก็เพิ่งได้จับดินสอกับกระดานชนวนจริงๆ ครั้งนี้, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดานทำด้วยไม้ทาสมุกบ้าง ทำด้วยแผ่นหินชนวนบ้าง สำหรับเขียนหนังสือ
ชนวน[N] slate, Syn. กระดานชนวน, แผ่นหินชนวน, Example: ในสมัยโบราณคนไทยเขียนหนังสือลงบนกระดานชนวน, Count unit: แผ่น
หินชนวน[N] slate, Example: ในประเทศอังกฤษเขาใช้หินชนวนมุงหลังคา, Count unit: ก้อน, Thai definition: ชื่อหินชนิดหนึ่งเป็นแผ่นบางๆ ซ้อนติดกัน เนื้อแน่นและละเอียด มีสีต่างๆ กัน ตั้งแต่สีเทาไปจนถึงสีเทาแก่ และสีดำ สีน้ำเงิน ที่มีสีแดง สีเขียว สีม่วง ก็มี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
บัญญัติกฎหมาย[v. exp.] (banyat kotmāi) EN: legislate ; enact a law   FR: légiférer
ชนวน[n.] (chanūan) EN: slate   FR: ardoise [f] ; tablette [f]
เดินทุ่ง[v.] (doēnthung) EN: read, write or translate at a stretch   
หินชนวน[n.] (hinchanūan) EN: slate   FR: ardoise [f]
กระดานชนวน[n. exp.] (kradān chanūan) EN: slate   FR: ardoise [f]
ออกกฎหมาย[v. exp.] (øk kotmāi) EN: legislate ; enact ; pass a law ; issue a law ; promulgate a law   FR: légiférer ; promulguer
ภาพ[v.] (phāp) EN: translate ; transliterate ; adapt   FR: traduire ; adapter
แปล[v.] (plaē) EN: translate ; interprete ; render   FR: traduire ; interpréter ; déchiffrer
แปลโดย ...[v. exp.] (plaē dōi ...) EN: translated by .... (+ name)   FR: traduit par ... (+ nom) ; traduction par ... (+ nom)

CMU English Pronouncing Dictionary
SLATE    S L EY1 T
SLATED    S L EY1 T IH0 D
SLATEN    S L EY1 T AH0 N
SLATER    S L EY1 T ER0
SLATES    S L EY1 T S
SLATERS    S L EY1 T ER0 Z
SLATER'S    S L EY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slate    (v) slˈɛɪt (s l ei1 t)
slated    (v) slˈɛɪtɪd (s l ei1 t i d)
slates    (v) slˈɛɪts (s l ei1 t s)
slate-club    (n) slˈɛɪt-klʌb (s l ei1 t - k l uh b)
slate-clubs    (n) slˈɛɪt-klʌbz (s l ei1 t - k l uh b z)
slate-pencil    (n) slˈɛɪt-pɛnsl (s l ei1 t - p e n s l)
slate-pencils    (n) slˈɛɪt-pɛnslz (s l ei1 t - p e n s l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
板岩[bǎn yán, ㄅㄢˇ ㄧㄢˊ, ] slate, #76,872 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schieferbruch {m}; Schieferbergwerk {n}slate quarry [Add to Longdo]
Schieferdach {n} | Schieferdächer {pl}slate roof; slated roof | slate roofs; slated roofs [Add to Longdo]
Schiefertafel {f}; Schieferplatte {f} | Schiefertafeln {pl}slate | slates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スレート[, sure-to] (n,adj-no) slate; (P) [Add to Longdo]
スレートグレー[, sure-togure-] (n) slate gray [Add to Longdo]
スレート葺[スレートぶき, sure-to buki] (n) slate roof [Add to Longdo]
トランスレート[, toransure-to] (n) translate [Add to Longdo]
パイプウニ[, paipuuni] (n) slatepencil urchin (Heterocentrotus mammillatus) [Add to Longdo]
一からやり直す[いちからやりなおす, ichikarayarinaosu] (exp,v5s) to sweep the slate clean; to start again from the beginning; to do it all over again [Add to Longdo]
海鼠[なまこ(gikun);かいそ;こ(ok);ナマコ, namako (gikun); kaiso ; ko (ok); namako] (n) (uk) (often translated as "sea slug" in anglicized haikus) (See 海牛・うみうし) sea cucumber (Holothuroidea spp.) [Add to Longdo]
金光明最勝王経[こんこうみょうさいしょうおうきょう, konkoumyousaishououkyou] (n) (See 金光明経) Golden Light Sutra (as translated into Chinese by the monk I Ching) [Add to Longdo]
玄昌石[げんしょうせき, genshouseki] (n) type of slate (from Miyagi pref.) [Add to Longdo]
候補者名簿[こうほしゃめいぼ, kouhoshameibo] (n) list of candidates; slate; list of nominees [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slate \Slate\ (sl[=a]t), n. [OE. slat, sclat, OF. esclat a
   shiver, splinter, F. ['e]clat, fr. OF. esclater to shiver, to
   chip, F. ['e]clater, fr. OHG. sleizen to tear, slit, split,
   fr. sl[imac]zan to slit, G. schleissen. See {Slit}, v. t.,
   and cf. {Eclat}.]
   1. (Min.) An argillaceous rock which readily splits into thin
    plates; argillite; argillaceous schist.
    [1913 Webster]
 
   2. Any rock or stone having a slaty structure.
    [1913 Webster]
 
   3. A prepared piece of such stone. Especially:
    (a) A thin, flat piece, for roofing or covering houses,
      etc.
    (b) A tablet for writing upon.
      [1913 Webster]
 
   4. An artificial material, resembling slate, and used for the
    above purposes.
    [1913 Webster]
 
   5. A thin plate of any material; a flake. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   6. (Politics) A list of candidates, prepared for nomination
    or for election; a list of candidates, or a programme of
    action, devised beforehand. [Cant, U.S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   {Adhesive slate} (Min.), a kind of slate of a greenish gray
    color, which absorbs water rapidly, and adheres to the
    tongue; whence the name.
 
   {Aluminous slate}, or {Alum slate} (Min.), a kind of slate
    containing sulphate of alumina, -- used in the manufacture
    of alum.
 
   {Bituminous slate} (Min.), a soft species of sectile clay
    slate, impregnated with bitumen.
 
   {Hornblende slate} (Min.), a slaty rock, consisting
    essentially of hornblende and feldspar, useful for
    flagging on account of its toughness.
 
   {Slate ax} or {Slate axe}, a mattock with an ax end, used in
    shaping slates for roofs, and making holes in them for the
    nails.
 
   {Slate clay} (Geol.), an indurated clay, forming one of the
    alternating beds of the coal measures, consisting of an
    infusible compound of alumina and silica, and often used
    for making fire bricks. --Tomlinson.
 
   {Slate globe}, a globe the surface of which is made of an
    artificial slatelike material.
 
   {Slate pencil}, a pencil of slate, or of soapstone, used for
    writing on a slate.
 
   {Slate rocks} (Min.), rocks which split into thin laminae,
    not necessarily parallel to the stratification; foliated
    rocks.
 
   {Slate spar} (Min.), a variety of calcite of silvery white
    luster and of a slaty structure.
 
   {Transparent slate}, a plate of translucent material, as
    ground glass, upon which a copy of a picture, placed
    beneath it, can be made by tracing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slate \Slate\, v. t. [imp. & p. p. {Slated}; p. pr. & vb. n.
   {Slating}.]
   1. To cover with slate, or with a substance resembling slate;
    as, to slate a roof; to slate a globe.
    [1913 Webster]
 
   2. To register (as on a slate and subject to revision), for
    an appointment. [Polit. Cant]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slate \Slate\, v. t. [Cf. AS. sl[=ae]ting a privilege of
   hunting.]
   To set a dog upon; to bait; to slat. See 2d {Slat}, 3. [Prov.
   Eng. & Scot.] [Written also {slete}.] --Ray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slate
   n 1: (formerly) a writing tablet made of slate
   2: thin layers of rock used for roofing [syn: {slate},
     {slating}]
   3: a fine-grained metamorphic rock that can be split into thin
     layers
   4: a list of candidates nominated by a political party to run
     for election to public offices [syn: {slate}, {ticket}]
   v 1: designate or schedule; "He slated his talk for 9 AM"; "She
      was slated to be his successor"
   2: enter on a list or slate for an election; "He was slated for
     borough president"
   3: cover with slate; "slate the roof"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top