Search result for

ชนวน

(34 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชนวน-, *ชนวน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนวน    [N] fuse, See also: primer, Syn. ชนวนระเบิด, Example: แอมโนเนียเป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เป็นชนวนระเบิดได้
ชนวน    [N] cause, Syn. สาเหตุ, เหตุ, Example: ชนวนของการก่อรัฐประหารคือความไม่พอใจในระบบการปกครอง
ชนวน    [N] slate, Syn. กระดานชนวน, แผ่นหินชนวน, Example: ในสมัยโบราณคนไทยเขียนหนังสือลงบนกระดานชนวน, Count unit: แผ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชนวน(ชะ-) น. ชื่อหินชนิดหนึ่งเป็นแผ่นบาง ๆ ซ้อนติดกัน เนื้อแน่นและละเอียด มีสีต่าง ๆ กัน ตั้งแต่สีเทาไปจนถึงสีเทาแก่ สีดำ สีน้ำเงิน ที่มีสีแดง สีเขียว สีม่วง ก็มี
ชนวนเรียกแผ่นหินชนวนหน้าเรียบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เข้ากรอบไม้ ใช้เขียนด้วยดินสอหินซึ่งทำด้วยหินชนวนตัดและฝนเป็นแท่ง สำหรับฝึกเขียนหนังสือในสมัยก่อน ว่า กระดานชนวน.
ชนวน(ชะ-) น. ดินหูที่ใช้จุดให้ไฟลุกแล่นเข้าไปติดดินดำ, ถ้ามีกระดาษห่อดินปืนม้วนเป็นเส้น เรียกว่า สายชนวน
ชนวนเรียกเทียนที่จุดไว้เพื่อใช้จุดต่อ ว่า เทียนชนวน
ชนวนโดยปริยายหมายความว่า ต้นเหตุให้เกิดเรื่องอื่นขึ้นต่อไป เช่น ชนวนสงคราม.
ชนวน(ชะ-) ดู ฉนวน ๔.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Central Fireชนวนตรงกลาง(ชนวนท้ายปลอกกระสุน) [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนวน[n.] (chanūan) EN: fuse ; primer   FR: fusible [m]
ชนวน[n.] (chanūan) EN: slate   FR: ardoise [f] ; tablette [f]
ชนวน[n.] (chanūan) EN: cause   FR: cause [f]
ชนวนปืน[n. exp.] (chanūan peūn) FR: amorce [f]
ชนวนระเบิด[n. exp.] (chanūan raboēt) EN: fuse   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cordite(คอร์'ไดทฺ) n. ผลที่ค่อย ๆ เผาไหม้แต่ไร้ควัน ประกอบด้วยไนไตรกลีเซอรีนและเซลลูโลสในเตรท เป็นชนวนระเบิดชนิดหนึ่ง
defuse(ดิฟิวซฺ') vt. ปลดเอาชนวนออก,ขจัดภัย
fuse(ฟิวซ) n. ลวดตะกั่วนิรภัย,ฟิวส์. -v. ทำให้ละลาย,ละลายร่วมกัน,หลอมรวม,ละลายรวม,ชนวนระเบิด,ชนวน,สายชนวน,ต่อสายชนวนเข้ากับวัตถุระเบิด, Syn. melt,weld,-A. separate
fuze(ฟิวซ) {fuzed,fuzing,fuzes} n. ชนวนจุดวัตถุระเบิด,สายชนวน,ฟิวส์,ลวดตะกั่วนิรภัย. vt. ต่อสายชนวนเข้ากับวัตถุระเบิด, Syn. fuse
gunflint(กัน'ฟลินทฺ) ชนวนท้ายปลอกกระสุนปืน,ชนวนหินเหล็กไฟที่ไกปืน
matchlock(แมชฺ'ลอค) n. นกปืนแบบเก่าที่ชนวนท้ายปลอกกระสุนปืนติดไฟด้วยไม้ขีดไฟที่ติดไฟช้า,ปืนสั้นที่มีนกปืนดังกล่าว
nipple(นิพ'เพิล) n. หัวนม,นมหนู,ปลายกระบอกฉีด,ปลายเข็มที่ใช้แทงชนวนปืน., Syn. tit,teat
occasion(อะเค'เชิน) n. โอกาส,จังหวะ,กาลสมัย,ฤกษ์,คราว,เหตุผล,เหตุ,ชนวน,ธุรกิจ,งาน vt. ทำให้เกิดขึ้นvt. ทำให้เกิดขึ้น, See also: occasions n.,pl. สิ่งจำเป็น. -Phr (on occasion เป็นครั้งเป็นคราว,บางครั้งบางคราว), Syn. event,gala
percussion(เพอคัส'เชิน) n. การเคาะ,การตอก,การตี,การกระทบกัน,การเคาะตรวจอาการโรค,การระทบชนวนท้ายปลอกกระสุนปืน, Syn. collision
quill(ควิล) n. ก้านขนนก,ปากกาก้านขนนก,ก้านขนเม่น ,ม้วนเปลือกไม้แห้ง,เพลาท่อสวม,ชนวนวัตถุระเบิด,ไม้ดีดเครื่องดนตรี,หลอดไม้รวก,กระสวย,หลอดด้าย,ขลุ่ย vt. ถอนก้านขนนก,ฟันบนหลอดด้าย,แทงด้วยก้านขนนก

English-Thai: Nontri Dictionary
cause(n) สาเหตุ,ต้นเหตุ,ชนวน,มูลเหตุ
cause(vt) ก่อให้เกิด,เป็นชนวน,เป็นสาเหตุ,เป็นต้นเหตุ
fuse(n) ชนวน,ชนวนระเบิด,ฟิวส์
germ(n) บ่อเกิด,ชนวน,เชื้อโรค,จุลินทรีย์,เชื้อ,เค้า,หน่อ
matchlock(n) ปืนแบบเก่าใช้จุดสายชนวนยิง
quill(n) ปากกาขนนก,ขนนก,หลอดด้าย,กระสวย,ขลุ่ย,ชนวนระเบิด
slate(n) กระดานชนวน,หินชนวน
tinder(n) ดินชนวน,เศษไม้,เศษผ้า,เชื้อไฟ
tinderbox(n) หีบดินชนวน,ไม้ขีดไฟโบราณ

Are you satisfied with the result?

Go to Top